Annonse

overtid

Fleksibel arbeidstid kan hindre ulovlig overtid

Før jobbet mange statlige ansatte utenfor rammene av den ytre arbeidstiden. Prøveordning med fleksibel arbeidstid peker mot en løsning.

KoronakrisenMange tusen overtidstimer for FHI-ansatte

FHI-ansatte har jobbet mye under koronapandemien. Fra februar til april i år ble det registrert over 15.000 overtidstimer, mot drøyt 500 i samme periode i fjor.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidstillegg ved avspasering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan får vi en ansatt til å jobbe mindre overtid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi slette alle «plusstimene» til de ansatte ved overgangen til nytt år?

DP-juristene svarer.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) må svare for nye lovbrudd i Energigjenvinningsetaten i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Må svare for 820 lovbrudd

Søppelskandalen i Oslo vokser: Energigjenvinningsetatens egne tall viser 820 brudd på arbeidsmiljøloven.

Juristene svarer

Kan en ansatt kreve å ikke jobbe overtid på grunn av helsen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi utvide arbeidstiden til ansatte med ytterligere to dager i uken?

DP-juristene svarer.

Ny undersøkelseHver tredje arbeidstaker jobber gratis overtid

Få heltidsansatte jobber overtid

Sjekk ut hvilke yrkesgrupper som jobber mest overtid.

Juristene svarer

Kan man regne overtidsbetaling som en del av fastlønnen?

DP-juristene svarer.

Ekstra pausetrekk ved overtid

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling eller må jeg avspasere?

DP-juristene svarer.

Har ansatte krav på 40% tillegg fra første overtidstime?

DP-juristene svarer.

Har du krav på betalt pause ved overtid?

DP-juristene svarer.

Dropp overtiden

Blir det for mye må du stille deg spørsmålet om hvem som er sjefen.

Hver sjette NRK-ansatt får ikke overtidsbetalt

Arbeidstilsynet sier NRK ikke begrunner godt nok hvorfor bedriften unntar 617 ansatte fra lovens krav til arbeidstid og overtidsbetaling.

LederSkippertak og sutring

Tillitsvalgte i Forsvaret bør legge klagingen på hylla. Det skal være enkelt å skaffe seg dispensasjon fra arbeidstidbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, ikke minst når det handler om beredskap, skriver redaktør Magne Lerø.

DP-juristeneHar jeg krav på feriepenger som frilanser?

DP-juristene svarer.

Juristene svarerMå vi gi de ansatte overtidsbetalt?

Kan arbeidsgiver bli straffet for ulovlig overtid?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Dagens Lunch

Autolys

Kan du denne overtidsregelen?

Hva gjør du når arbeidstakeren selv tar initiativ til å jobbe overtid?

– Må vi betale den ansatte overtid?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Ingen streik i staten

Seks timer på overtid aksepterte partene i statsoppgjøret en skisse til løsning. Dermed blir det ikke streik i staten.

Juristene svarer: overtidsfritak og lønnskrav

Politiledere anmeldt for overtidsjuks

Flere av sjefene i Politiet utlendingsenhet er blitt anmeldt for økonomisk utroskap av hovedverneombudet. Lederne beskyldes for å ha jukset til seg overtidsbetaling.

Spør juristene: Beregning av overtid

Ansatt krever overtid.

Spør juristene: Overtid og pause

Regnes lunchpause med i overtidsberegningen?

Skisenter får kraftig smekk

Ansatte har blitt kjørt for hardt, ifølge Arbeidstilsynet.

Spør juristene: Høye lønnsutbetalinger

Kan man erstatte overtids­betaling med avspasering?

Spør juristene : Overtid

Er «innbakt overtid» i fastlønn lovlig?

En av fem jobber alltid eller ofte overtid

Hver femte nordmann oppgir at de alltid eller ofte jobber overtid. Det går fram av YS' arbeidslivsbarometer.

Ulovlig overtid for 13 millioner på høyskole

Ansatte ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold jobbet overtid for 13 millioner kroner i fjor. Høgskolen vurderer nå å fjerne studietilbud for å få bukt med overtidsbruken.

– Lønner seg for arbeidsgivere å droppe overtidsbetaling

Forretnings- og arbeidsrettsadvokat Magnus Stray Vyrje mener manglende overtidsbetaling bør få større konsekvenser.

Overtidsproblemer i IT-bransjen

Tillitsvalgte i Norges største IT-selskap forteller at det vanlig ikke å få overtidsbetaling i deres bransje.

3 av 4 ledere ønsker ansatte som jobber overtid

Om du vil jobbe overtid eller ikke, kan avgjøre om du får jobben du søker på.

doktorer_leger_.jpg

Arbeidstilsynet vil granske legers arbeidstid

Arbeidstilsynet vil granske legenes arbeidstidsavtaler etter flere avisoppslag om uforsvarlige arbeidstider og overtidsbruk.

mann_kontor_tel.jpg

Den alminnelige arbeidstid

Hvordan er reglene for å gjennomsnittsberegne den ukentlige arbeidstid?

sykepleier__yur.jpg

Foreslår oppmykning

Mer overtid i lengre perioder, mer lokalt fremforhandlede «nordsjøturnuser» og mer fleksibel utregning av gjennomsnittet av arbeidstid mener Høyre og Frp vil myke opp arbeidslivet.

sykepleier__yur.jpg

– Like ille i det offentlige

Offentlig sektor er trolig ikke bedre enn privat i forhold til ulovlig overtid. Helseforetakene bruker en halv milliard kroner på vikarer, men Sykepleierforbundet tror tallet egentlig er høyere.

sykehus_lege_al.jpg

– Må bruke ulovlig overtid

Mens ulovlig arbeidstid i helsesektoren florerer, mener styreleder Bengt-Lasse Lund i Incita at dette er den eneste muligheten for å redde mennesker, siden ledige sykepleiere ikke finnes.

arbeide_jobb.jpg

Krav på overtidsgodtgjørelse?

Skal jeg få betalt for de timene jeg jobber over 7,5 timer per dag selv om jeg samlet i løpet av måneden jobber mindre enn 150 timer?

henrik_asheim__.jpg

Vil gi mer makt til lederne

Unge Høyres leder, Henrik Asheim, mener arbeidsgiver fritt må få bestemme hvem som skal sies opp, at det må skje en fri lønnsdannelse og at det ikke skal være grenser for overtidsbruk.

mus_tastatur_h_.jpg

Én av tre jobber gratis overtid

Halvparten av alle nordmenn jobber overtid hver eneste uke. Én av tre gjør dette gratis, viser en ny undersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse