Annonse

overtid

Juristene svarer

Kan jeg som deltidsansatt kreve overtidsbetaling?

Juristene svarer.

McDonalds-topp i Norge går av etter kritikk om arbeidsforhold

Børre Kleivan, øverste leder i McDonalds Norge, går av etter kritikk for brudd på arbeidsmiljøloven på McDonalds-restauranter i Bergen.

Juristene svarer

Kan arbeidsgiver fjerne overtidsbetaling og erstatte det med en bonusordning?

Juristene svarer.

Sju av ti unge vet ikke hvor mye de skal ha i overtidsbetaling

Mange unge har mangelfull kunnskap om rettighetene de har i arbeidslivet nå som de skal ut i sommerjobb, ifølge en undersøkelse fra Arbeidstilsynet.

1 av 5 i denne bransjen blir ikke kompensert for overtidsarbeid

– I løpet av en uke, en måned og et år blir det mange timer ekstrajobb som blir ubetalt.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling uten direkte avtale om overtids­arbeid?

Juristene svarer.

NyutdannedeFår arbeidskontrakter uten rett til overtid

28 prosent av Teknas nyutdannede medlemmer har arbeidskontrakter uten rett til overtid.

Juristene svarer

Det står ingenting om overtid i kontrakten – hva gjelder da?

Juristene svarer.

Næringsdepartementet70 prosent økning i overtidstimer under pandemien

Tall som E24 har fått innsyn i viser at det ble registrert 19.002 overtidstimer i Nærings- og fiskeridepartementet mellom januar og oktober i fjor. Det er 7886 flere timer enn i 2019.

Fleksibel arbeidstid kan hindre ulovlig overtid

Før jobbet mange statlige ansatte utenfor rammene av den ytre arbeidstiden. Prøveordning med fleksibel arbeidstid peker mot en løsning.

KoronakrisenMange tusen overtidstimer for FHI-ansatte

FHI-ansatte har jobbet mye under koronapandemien. Fra februar til april i år ble det registrert over 15.000 overtidstimer, mot drøyt 500 i samme periode i fjor.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidstillegg ved avspasering?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Hvordan får vi en ansatt til å jobbe mindre overtid?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi slette alle «plusstimene» til de ansatte ved overgangen til nytt år?

DP-juristene svarer.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) må svare for nye lovbrudd i Energigjenvinningsetaten i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Må svare for 820 lovbrudd

Søppelskandalen i Oslo vokser: Energigjenvinningsetatens egne tall viser 820 brudd på arbeidsmiljøloven.

Juristene svarer

Kan en ansatt kreve å ikke jobbe overtid på grunn av helsen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Kan vi utvide arbeidstiden til ansatte med ytterligere to dager i uken?

DP-juristene svarer.

Ny undersøkelseHver tredje arbeidstaker jobber gratis overtid

Få heltidsansatte jobber overtid

Sjekk ut hvilke yrkesgrupper som jobber mest overtid.

Juristene svarer

Kan man regne overtidsbetaling som en del av fastlønnen?

DP-juristene svarer.

Ekstra pausetrekk ved overtid

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på overtidsbetaling eller må jeg avspasere?

DP-juristene svarer.

Har ansatte krav på 40% tillegg fra første overtidstime?

DP-juristene svarer.

Har du krav på betalt pause ved overtid?

DP-juristene svarer.

Dropp overtiden

Blir det for mye må du stille deg spørsmålet om hvem som er sjefen.

Hver sjette NRK-ansatt får ikke overtidsbetalt

Arbeidstilsynet sier NRK ikke begrunner godt nok hvorfor bedriften unntar 617 ansatte fra lovens krav til arbeidstid og overtidsbetaling.

LederSkippertak og sutring

Tillitsvalgte i Forsvaret bør legge klagingen på hylla. Det skal være enkelt å skaffe seg dispensasjon fra arbeidstidbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, ikke minst når det handler om beredskap, skriver redaktør Magne Lerø.

LederSkippertak og sutring

Tillitsvalgte i Forsvaret bør legge klagingen på hylla. Det skal være enkelt å skaffe seg dispensasjon fra arbeidstidbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, ikke minst når det handler om beredskap, skriver redaktør Magne Lerø.

DP-juristeneHar jeg krav på feriepenger som frilanser?

DP-juristene svarer.

Juristene svarerMå vi gi de ansatte overtidsbetalt?

Kan arbeidsgiver bli straffet for ulovlig overtid?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Dagens Lunch

Autolys

Kan du denne overtidsregelen?

Hva gjør du når arbeidstakeren selv tar initiativ til å jobbe overtid?

– Må vi betale den ansatte overtid?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Ingen streik i staten

Seks timer på overtid aksepterte partene i statsoppgjøret en skisse til løsning. Dermed blir det ikke streik i staten.

Juristene svarer: overtidsfritak og lønnskrav

Politiledere anmeldt for overtidsjuks

Flere av sjefene i Politiet utlendingsenhet er blitt anmeldt for økonomisk utroskap av hovedverneombudet. Lederne beskyldes for å ha jukset til seg overtidsbetaling.

Annonse
Annonse
Annonse