Annonse

politiledelse

Uken som gikk

KommentarNår verden forandrer seg

Den internasjonalt koordinerte politiaksjonen «Trojan Shield» viser hvorfor det var nødvendig med en politireform i Norge.

Seks år med politireformPolitiet er fortsatt ikke tilstede der folk bor

Seks år ut i politireformen sliter norsk politi fortsatt med å oppnå et av hovedmålene, viser fersk rapport: Å være til stede der folk bor.

Lederspeilet

Økokrim-sjef Pål LønsethForventer bølge av konkurs­bedrageri i kjølvannet av korona

Noe av det første han gjorde som ny Økokrim-sjef, var å kaste om på hele organisasjonen. Nå venter Pål Lønseth på et renn av saker innen konkurskriminalitet. Økokriminelle følger konjunkturene, må vite.

Reform, sentralisering og et mer enhetlig politiFare for at handlingsrommet blir mindre

− Handlingsrom og tillit fra toppledelsen er et av de viktigste suksesskriteriene for norsk politi. Nå er dette handlingsrommet i ferd med å bli mindre.

− Viser hvor ­utrolig viktig politifaget er for samfunns­oppdraget

− Den politifaglige innsatsen som ble gjort etter skredkatastrofen på Gjerdrum er uvurderlig. Selve politifaget er utrolig viktig for samfunnsoppdraget. Og det er utfordret i dag.

Økt innsats for bedre innsatsledelse

I Politidirektoratet jobber man nå for å skape en mer lik og enhetlig innsatslederrolle i politiet over hele landet.

Ledelse i sin reneste form

Har man ikke de egenskapene som skal til, dersom andre tviler på dine beslutninger, blir det raskt tydelig.

Må ta ­ledelsen i kaos

De står midt i frontlinjen når store hendelser skjer. Å være innsatsleder i politiet handler om å holde hodet kaldt og våge å ta beslutninger midt i kaos. Som etter leirskredet på Gjerdrum.

Ledelseforfatter– Mer makt til førstelinjelederne i politiet

Førstelinjeledere i politiet ser ofte ikke på seg selv som en del av ledelsen, skriver professor Cathrine Filstad i sin nye bok.

Hva vil politikerne med politiet?

Begge de to største partiene er, både Høyre og Arbeiderpartiet, er – i alle fall på papiret – veldig opptatt av «tilstedeværelse og nærhet» for norsk polit.

Dette er Politireformen

Politireformen er fundert på et bredt politisk flertall i Stortinget, og skulle være en langsiktig plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020.

Manglende tilstede­værelse lokalt ­undergraver respekten for ­politiet

Situasjoner der sint ungdom angriper og beleirer ­politiet, slik vi så etter SIAN-demonstrasjonene i Bergen nylig, kunne mest sannsynlig vært unngått dersom politiet hadde hatt mer ressurser til forebygging.

Synspunkt

Strategi for ledelseskompetanse i politiet– Spenn buen høyere!

En kompleks organisasjon som politiet må ha en ambisiøs strategi for utvikling av ledere og deres kompetanse, skriver Rune Glomseth.

Synspunkt

Strategi for ledelseskompetanse i politiet– Spenn buen høyere!

En kompleks organisasjon som politiet må ha en ambisiøs strategi for utvikling av ledere og deres kompetanse, skriver Rune Glomseth.

Justisdepartementet svarer på reform-kritikkEr på vakt mot byråkratisering av politiet

Politisk ledelse i Justisdepartementet stiller spørsmål ved hvordan politiet utnytter ressursene sine.

Rådmannens erfaring med politireformen– Seljord er et stjerneeksempel på at politiet er lenger unna nå

– De som er ansatt ved lensmannskontoret i Seljord har oppmøtested i en annen kommune, i Bø eller i Vinje. For oss som bor her, betyr det at politiet er mange mil lenger unna enn tidligere.

Arne Johannessen– Vi har vunnet mer enn vi har tapt gjennom reformen

– Det er åpenbart at politireformen har ført til mer sentralisering. Politiet har vært igjennom en stor endring. Og stort sett til det bedre.

Ny rapportPolitiets toppledere mener politiet er blitt for topptungt

En fersk rapport med dybdeintervjuer av 16 toppledere i politiet er krystallklar: Også toppledelsen i Politi-Norge mener politireformen har ført til mer sentralisering og et mer hierarkisk politi.

Britisk studieStressa på jobb? Å være mentor for en kollega kan hjelpe.

Ny lederutdanning baner vei for mer nordisk politi-samarbeid

– Det er ingen tvil om at ansatte i det offentlige har ytringsfrihet

Politidirektoratet ønsker tydelige ledere som gir klart uttrykk for sine standpunkt. Så lenge det skjer internt.

PolitireformenEvnen til å tenke nytt om sitt lederskap blir avgjørende

Politiledere vil stå overfor flere nye utfordringer både internt og eksternt, skriver førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen i SYNSPUNKT.

PolitireformenEvnen til å tenke nytt om sitt lederskap blir avgjørende

Politiledere vil stå overfor flere nye utfordringer både internt og eksternt, skriver førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen i SYNSPUNKT.

Synspunkt

Ledelse i tre ulike høyderPolitiet har ikke plass til ledere med høydeskrekk

Den tradisjonelle kriminaliteten avtar i flere europeiske land. Samtidig endres kriminalitetsbildet. Utviklingen gjør at ledelse i politiet blir både viktigere og mer komplisert, skriver førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen.

Synspunkt

Ledelse i tre ulike høyderPolitiet har ikke plass til ledere med høydeskrekk

Den tradisjonelle kriminaliteten avtar i flere europeiske land. Samtidig endres kriminalitetsbildet. Utviklingen gjør at ledelse i politiet blir både viktigere og mer komplisert, skriver førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen.

Politiets tillit til politikerne svikter– Tas ikke på alvor

Mange i politiet tviler på at sentrale myndigheter skjønner og tar på alvor de utfordringene politiet står overfor i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag, ifølge ny evaluering av politireformen.

«Politikulturen består av en rekke paradokser»

En ny rapport om politireformen peker på en rekke motsetninger i regjeringens visjon for politiet. Justisministeren ber om arbeidsro.

Politiinspektør bekymret for «internkannibalisme»

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo mener ledelseskulturen i politiet ikke er god nok, og bekymrer seg for det hun kaller «internkannibalisme».

– Mange politiledere opplever reformen som krevende

Politilederne er usikre på egen fremtid, samtidig som de skal lose umotiverte medarbeiderne gjennom nærpolitireformen.

VideoPolitiledelse

Hva er politiledelse i praksis?

Riksadvokat Tor-Aksel Busch– Vi må unngå politisk styring av påtalemakten

Riksadvokaten går i rette med dem som ønsker å endre den tosporede modellen for ledelse i norsk politi. – Jeg er ikke villig til å legge uavhengigheten til påtalemyndigheten i potten. Det vil være et demokratisk tilbakeskritt, sier han.

Humlegård– Bergenspolitiet jobber med kjempesak

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier bergenspolitiet jobber med en svært omfattende sak som har tvunget dem til å prioritere hardt. Han tror saken kan sette etaten i et nytt lys.

LEDERPrioritering i politiet

Når politiet i Bergen bruker ressurser på å finne ut om Trude Drevland er korrupt, mens hardbarkede narkotikalangere har fritt spillerom, kan en lure på om de har mistet evnen til å prioritere. Mangel på ressurser er et større problem enn svikt hos ledere, skriver redaktør Magne Lerø.

LEDERPrioritering i politiet

Når politiet i Bergen bruker ressurser på å finne ut om Trude Drevland er korrupt, mens hardbarkede narkotikalangere har fritt spillerom, kan en lure på om de har mistet evnen til å prioritere. Mangel på ressurser er et større problem enn svikt hos ledere, skriver redaktør Magne Lerø.

Misforstått lederstolthet

Organisasjoner trenger sterkere ledere som ikke lett lar seg vippe av pinnen. Men når følelse av styrke slår over i uovervinnelighet og misforstått stolthet, sløves evnen til å oppdage berettiget kritikk. Det kan gå like galt som det gikk ved politikammeret i Bergen, skriver redaktør Magne Lerø.

Slakter politiledere

Professor Stig O. Johannessens slakt at politiledelsen holder ikke mål. Men vi kunne fått en sterkere og bedre ledelse i politiet om politikerne hadde vist mindre kontrolliver, skriver redaktør Magne Lerø.

Andelen kvinnelige ledere i politiet er lavere enn Politidirektoratet ønsker.

Fem av seks politiledere er menn

Bare 16 prosent av lederstillingene i norsk politi er besatt av kvinner. Kvinneandelen er for lav, fastslår Politidirektoratet.

Mener politiet bør samarbeide mer med andre

Britiske Stephen Brookes, fagmann på ledelse i offentlig sektor og tidligere politileder, etterlyser mer samarbeid mellom politi og andre aktører i samfunnet.

Hun skal lede ­endringene i politiet

Politiet og måten politiet ledes på, skal endres. Den nye HR-direktøren i politiet, Karin Aslaksen, har fått hovedansvaret for å gjennomføre forandringene.

Politi­direktør i krisemodus

I august ble Odd Reidar Humlegård satt på som politidirektør over natten. Fremdeles er jobben en tilstand preget av kriseledelse.

Annonse
Annonse
Annonse