Annonse

politiledelse

Justisdepartementet svarer på reform-kritikkEr på vakt mot byråkratisering av politiet

Politisk ledelse i Justisdepartementet stiller spørsmål ved hvordan politiet utnytter ressursene sine.

Rådmannens erfaring med politireformen– Seljord er et stjerneeksempel på at politiet er lenger unna nå

– De som er ansatt ved lensmannskontoret i Seljord har oppmøtested i en annen kommune, i Bø eller i Vinje. For oss som bor her, betyr det at politiet er mange mil lenger unna enn tidligere.

Arne Johannessen– Vi har vunnet mer enn vi har tapt gjennom reformen

– Det er åpenbart at politireformen har ført til mer sentralisering. Politiet har vært igjennom en stor endring. Og stort sett til det bedre.

Ny rapportPolitiets toppledere mener politiet er blitt for topptungt

En fersk rapport med dybdeintervjuer av 16 toppledere i politiet er krystallklar: Også toppledelsen i Politi-Norge mener politireformen har ført til mer sentralisering og et mer hierarkisk politi.

Britisk studieStressa på jobb? Å være mentor for en kollega kan hjelpe.

Ny lederutdanning baner vei for mer nordisk politi-samarbeid

– Det er ingen tvil om at ansatte i det offentlige har ytringsfrihet

Politidirektoratet ønsker tydelige ledere som gir klart uttrykk for sine standpunkt. Så lenge det skjer internt.

PolitireformenEvnen til å tenke nytt om sitt lederskap blir avgjørende

Politiledere vil stå overfor flere nye utfordringer både internt og eksternt, skriver førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen i SYNSPUNKT.

Synspunkt

Ledelse i tre ulike høyderPolitiet har ikke plass til ledere med høydeskrekk

Den tradisjonelle kriminaliteten avtar i flere europeiske land. Samtidig endres kriminalitetsbildet. Utviklingen gjør at ledelse i politiet blir både viktigere og mer komplisert, skriver førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen.

Politiets tillit til politikerne svikter– Tas ikke på alvor

Mange i politiet tviler på at sentrale myndigheter skjønner og tar på alvor de utfordringene politiet står overfor i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag, ifølge ny evaluering av politireformen.

«Politikulturen består av en rekke paradokser»

En ny rapport om politireformen peker på en rekke motsetninger i regjeringens visjon for politiet. Justisministeren ber om arbeidsro.

Politiinspektør bekymret for «internkannibalisme»

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo mener ledelseskulturen i politiet ikke er god nok, og bekymrer seg for det hun kaller «internkannibalisme».

– Mange politiledere opplever reformen som krevende

Politilederne er usikre på egen fremtid, samtidig som de skal lose umotiverte medarbeiderne gjennom nærpolitireformen.

VideoPolitiledelse

Hva er politiledelse i praksis?

Riksadvokat Tor-Aksel Busch– Vi må unngå politisk styring av påtalemakten

Riksadvokaten går i rette med dem som ønsker å endre den tosporede modellen for ledelse i norsk politi. – Jeg er ikke villig til å legge uavhengigheten til påtalemyndigheten i potten. Det vil være et demokratisk tilbakeskritt, sier han.

Humlegård– Bergenspolitiet jobber med kjempesak

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier bergenspolitiet jobber med en svært omfattende sak som har tvunget dem til å prioritere hardt. Han tror saken kan sette etaten i et nytt lys.

LEDERPrioritering i politiet

Når politiet i Bergen bruker ressurser på å finne ut om Trude Drevland er korrupt, mens hardbarkede narkotikalangere har fritt spillerom, kan en lure på om de har mistet evnen til å prioritere. Mangel på ressurser er et større problem enn svikt hos ledere, skriver redaktør Magne Lerø.

Misforstått lederstolthet

Organisasjoner trenger sterkere ledere som ikke lett lar seg vippe av pinnen. Men når følelse av styrke slår over i uovervinnelighet og misforstått stolthet, sløves evnen til å oppdage berettiget kritikk. Det kan gå like galt som det gikk ved politikammeret i Bergen, skriver redaktør Magne Lerø.

Slakter politiledere

Professor Stig O. Johannessens slakt at politiledelsen holder ikke mål. Men vi kunne fått en sterkere og bedre ledelse i politiet om politikerne hadde vist mindre kontrolliver, skriver redaktør Magne Lerø.

Andelen kvinnelige ledere i politiet er lavere enn Politidirektoratet ønsker.

Fem av seks politiledere er menn

Bare 16 prosent av lederstillingene i norsk politi er besatt av kvinner. Kvinneandelen er for lav, fastslår Politidirektoratet.

Politileder krever kvinneplan i politiet

Bare fire av 27 politimestre er kvinner. Nå krever lederen i Politiets Fellesforbund at politikerne lager en plan for å rekruttere flere kvinner til lederstillinger i politiet.

Humor letter hverdagen i politiet

Humor styrker gruppesamholdet i politiet, mener svensk forsker.

– I politiet blir folk ledere fordi det er deres tur

Tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde er ikke nådig mot lederkulturen i politiet.

Politiforbundet fikk lederopplærings-nei

Politiets fellesforbund ville samarbeide med Politidirektoratet om lederutvikling, men ble møtt med en kald skulder.

– Politiledere mangler både lederutdanning og lederegenskaper

Kommandobasert ledelse og ledere uten lederutdanning. Dette er to grunner til at politiet ikke har maktet å endre seg etter 22. juli-kritikken, mener lensmann Finn-Arild Bystrøm, som har skrevet masteroppgave om ledelse i politiet. – I politiet ser man ikke nødvendigvis etter lederegenskaper når lederstillinger skal besettes, sier tidligere polititopp Hanne Kristin Rohde.

Mener politiet bør samarbeide mer med andre

Britiske Stephen Brookes, fagmann på ledelse i offentlig sektor og tidligere politileder, etterlyser mer samarbeid mellom politi og andre aktører i samfunnet.

Hun skal lede ­endringene i politiet

Politiet og måten politiet ledes på, skal endres. Den nye HR-direktøren i politiet, Karin Aslaksen, har fått hovedansvaret for å gjennomføre forandringene.

Politi­direktør i krisemodus

I august ble Odd Reidar Humlegård satt på som politidirektør over natten. Fremdeles er jobben en tilstand preget av kriseledelse.

Annonse
Annonse
Annonse