Annonse

rettigheter

Navn i uken

Jens ­Petter GitlesenStår opp for de som sitter aller nederst ved bordet

Nå og da blir rettssikkerheten, rettighetene og levekårene til psykisk utviklingshemmede en stor mediesak. Da dukker alltid Jens Petter Gitlesen opp.

Som leder kan du pålegge permitterte å ta ferieAlt du må vite om ferie og korona

Arbeidsgiver kan fastsette ferie for sine ansatte, også de som er permittert. Men som ansatt skal du få varsel om ferieavvikling to måneder i forkant.

Jussprofessor mener nordmenn har skjulte rettigheter

Nordmenn kan gå glipp av rettigheter i EU på grunn av lignende feil som er gjort i Nav-saken, mener professor Christoffer Conrad Eriksen.

Jobbet skjult i Amazon og helseomsorgen, advarer Norge mot britiske tilstander i arbeidslivet

Etter å ha kjent forholdene i det nye arbeidslivet på kroppen, advarer forfatter James Bloodworth Norge mot utviklingen i Storbritannia de siste 40 år.

Økonomirådgivning– Klienter kommer inn med bæreposer med regninger

Gatejuristen har i år rullet ut to prøveprosjekter. Gatas Økonom gir gratis økonomisk rettshjelp til folk med rusproblemer og Barnas Jurist gir hjelp til unge under 25 år.

– Laks og olje redder ikke velferden

Oljen, laksen eller oljefondet kan ikke alene redde norsk økonomi, skriver Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

– Laks og olje redder ikke velferden

Oljen, laksen eller oljefondet kan ikke alene redde norsk økonomi, skriver Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

VarslingTil rettssak mot Oslo universitetssykehus

Jinan Behnan varslet om dårlige forhold ved Oslo universitetssykehus. Det fikk konsekvenser for henne. Nå saksøker hun. OUS sier Behnan har vært «svært krevende».

Ny rapportFem grep for å møte delingsøkonomien

Andelen arbeidstakere utenfor tradisjonelle ansettelser øker. Det tydeliggjør de store ulikhetene mellom rettighetene til de ulike gruppene i arbeidslivet. En ny rapport bestilt av Akademikerne foreslår store omveltninger i systemet.

RegjeringenBer brukere klage til fylkesmannen

– Det er alvorlig dersom kommuner ikke oppfyller en lovpålagt rettighet for sine innbyggere, sier statssekretær Lisbeth Normann. Hun ber funksjonshemmede som ikke får brukerstyrt personlig assistent om å klage til fylkesmannen.

Funksjonshemmede fratas personlig assistent – Det gjør meg rasende

Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, reagerer kraftig på hvordan norske kommuner behandler funksjonshemmede med rett til personlig assistent.

Kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rettighet for funksjonshemmede

Er du funksjonshemmet og har en egen personlig assistent, bør du være forsiktig med å flytte til en annen kommune. Da risikerer du nemlig å bli fratatt din assistent, selv om du har lovbestemt rett på en.

LEDERVERKTØY: Når Arbeidstilsynet banker på døra

Mange ledere blir svar skyldige når Arbeidstilsynet kommer på besøk. Det kan lønne seg å være forberedt.

Annonse
Annonse
Annonse