spør om arbeidsrett

Sykdom før ferien

Hvilke rettigheter har ansatte som blir syke i ferien?

Publisert Sist oppdatert

Spørsmål: I vårt selskap ble ferien for de ansatte allerede bestemt for flere måneder siden. Alle fikk komme med ønsker, og ferielistene ble utarbeidet etter det. Nå viser det seg imidlertid at to av de ansatte har blitt syke, og disse skulle starte ferien allerede neste uke. Begge har levert sykemelding for to uker. Hvilke rettigheter har da disse ansatte med hensyn til ferien?

Svar: En arbeidstaker som blir 100 prosent arbeidsufør før ferien, kan kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Dette kravet må den ansatte dokumentere med legeerklæring, og må fremsettes senest den siste arbeidsdagen som vedkommende skulle hatt før ferien.

Ferieåret følger kalenderåret, og det innebærer at den ansatte kan kreve å avvikle ferien i løpet av 2011. Denne regelen gjelder bare ved arbeidstakers egen sykdom, ikke ved for eksempel barns sykdom.

Dersom det viser seg at vedkommende ikke blir arbeidsfør før innen utløpet av året, og at han av den grunn ikke får avviklet ferien innen året, kan han kreve å få avviklet inntil 12 virkedager ferie til påfølgende ferieår, altså 2012. Dette kravet må i tilfelle fremsettes inne ferieårets utløp.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Sendmail med ditt spørsmål!

Powered by Labrador CMS