Annonse
Lederverktøy

Vær lur på nettSlik unngår du å bli nett-svindlet

Nettsvindel og phishing er et sterkt voksende problem, og norske bedrifter opplever daglig både angrep og svindel­forsøk. Som leder må du ha kontroll på system­ene – men også styrke de ansattes kompetanse.

Karrieresteg

Lillian Røstad blir ny leder for forretningsrådgivning i Sopra Steria

Hun vil med det også få plass i den norske og skandinaviske konsernledelsen.

– Mange nordmenn ber om å bli hacket

Det sier Einar Brekken som jobber med ID-sikring i Frende Forsikring. Tall fra NorSis viser at tre av ti nordmenn deler passordene sine med andre.

LederUfarlig kontrollreduksjon

Både fastleger og eldre bilførere kan glede seg over at regjeringen tar sjansen på mindre kontroll og sjekking av eldre bilførere – og det skal ikke bety mindre sikkerhet.

UtvalgVil ha ny lov om IKT-sikkerhet og eget nasjonalt sikkerhetssenter

IKT-sikkerhetsutvalget mener at dagens regulering av nasjonal IKT-sikkerhet er mangelfull.

Forsvarets sjefskurs– Veldig relevant for min nye Schibsted-jobb

En høst uten valg og lønnsoppgjør ga en åpning for NHO-sjef Kristin Skogen Lund til å ta Forsvarets sjefskurs. Det får hun god bruk for i sin nye jobb som sjef for Schibsted Norge, mener hun.

NTLKritiske til innholdet i ny sikkerhetsforskrift

– Det er et paradoks at regjeringen på den ene siden øker antall sikkerhetsklareringer og graderinger, samtidig som de driver gjennom konkurranseutsetting av oppgaver innen de samme virksomhetene med åpenbart økt sikkerhetsrisiko, hevder Norsk tjenestemannslag (NTL).

LederSikkerhet på avveie

Når Forsvarsledelsen og sikkerhetsmyndighetene lever godt med at en oversikt over hvor våre militære anlegg befinner seg, burde Anniken Huitfeldt latt saken ligge framfor å skape enda mer støy om sikkerhet.

Synspunkt

SikkerhetFrps stol-lek

Fem år med ulike justisministre fra Frp har lært oss at lav innvandring og billig retorikk har vært viktigere for partiet enn å ivareta nasjonens sikkerhet. Dette må det tas tak i, skriver Bård Andersson.

Streikefaren avblåst - løsning i Flytoget

Striden har stått om Flytogets bemanning og sikkerhet på jernbanen.

Norske selskaper har stor tro på egen IT-sikkerhetBare en av tre har testet ut handlingsplan for dataangrep

LederSandbergs selvmål

Per Sandberg er god i angrep, men elendig i selvforsvar. Han overlever som statsråd, men som politiker er han varig svekket fordi hans egne ikke forstår hva han holder på med.

IKT-eksperter mangler sikkerhetskompetanse

Tre av fire IKT-eksperter ønsker mer kompetanse. Spesielt innen IKT-sikkerhet og sårbarhet er behovet stort, viser ny Tekna-undersøkelse.

Ap-folk vurderer endring i norsk sikkerhetspolitikk

Sentrale Ap-krefter vurderer en endring av den norske sikkerhetspolitikken som følge av internasjonal uro.

Justisdepartementet får kritikk for manglende terrorsikring

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

IKT-sikkerhet i statenVirksomheter tilknyttet høyere utdanning mest utsatt for angrep

LederEt grenseløst ansvar

Statsråder har og skal ha ansvar for mye, men Ap har havnet på en blindvei når de vil gjøre Terje Søviknes ansvarlig for sikkerheten når plattformer bygges i Sør-Korea.

Dette hindrer bedriftene fra å ta i bruk kunstig intelligens

Virksomheter sløser bort flere hundre millioner kroner på prosjekter som tar for lang tid å få på plass.

Løsepengevirus er den aller største digitale trussel i verden

Årsaken er åpenbar: Metodene er enkle, angrepene billige, gevinstene store – mens risikoen er minimal.

SverigeStadig flere datainnbrudd

Datasenter bedre i Oslo enn på avsidesliggende steder

Cyberangrep kan føre til økonomiske tap for din bedrift

74 prosent av virksomhetene har blitt utsatt for nettfiske og 68 prosent har gått på økonomiske tap som følge av den digitale snokingen.

Telenor Norge-sjef– Digitale trusler angår oss alle

Telenors sikkerhetsdirektør Hanne Tange Nilsen maner til økt samarbeid om cybersikkerhet og mener at innsatsen mot cyberkriminalitet må organiseres bedre enn i dag.

Økt behov for IKT-sikkerhetskompetanse

I 2030 vil det være en etterspørsel på 15.000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse, mens tilgangen samme år vil være på knapt 11.000.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet advarer mot flere alvorlige avvik i nødnettet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) krever at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) setter inn strakstiltak for å tette hull i nødnettet.

Slik motiverer du ansatte uten å påføre dem stress

Forskning viser at sjefer ofte er mindre stresset enn sine ansatte.

Utelukker ikke lekkasjer fra digitale tjenester i Norge

Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener det må være nasjonal kontroll over sensitive data og kan ikke utelukke at viktige opplysninger lekker ut når IT outsources.

Sikkerhetsbrudd– Det som har skjedd, er alvorlig

Sverige statsminister Stefan Löfven sier det var i januar i år han først ble informert om at sensitive opplysninger kunne være på avveie.

Tesla bygger verdens største litium-ionbatteri

Tesla skal i samarbeid med det franske energiselskapet Neoen utvikle verdens største litium-ionbatteri. Batteriet skal lagre fornybar energi i Australia.

Betent HV-krangel inn i stortingssalen

Heimevernet mangler kapasitet til å sørge for sikring av viktige bygg og anlegg, ifølge Riksrevisjonen. HV er styrket i denne perioden, svarer regjeringen.

ForsvarsforeningenØnsker flere militærøvelser på norsk jord

Norges Forsvarsforening etterlyser «en samlet strategi» for å svare på det de mener er nye trusler. Både ekstra militære og sivile ressurser må til.

Kan forhindre dødelig feilmedisinering

Her er tre måter kunstig intelligens vil gjøre verden til et tryggere og bedre sted å leve.

Magne LerøBeredskap til å leve med

Vi har aldri hatt bedre beredskap og sikkerhet mot terror, men selvsagt er det grunnlag for kritikk fra Riksrevisjonen. For alt er ikke så bra som det kunne vært om politi og forsvar hadde fått enda flere ressurser til disposisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Robert Mood kritisk til norsk beredskap

Tidligere general Robert Mood mener at Norge har store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap.

IKT-Norge:– Ikke nødvendigvis høyere risiko å sette ut IT-drift

Et IT-system må være sikkert uavhengig av om driften settes bort til et utenlandsk selskap eller beholdes innenlands, mener IKT-Norge.

Fokus på sikkerhet i skyteknologien

For å sikre seg mot økende angrep, spesielt av politisk art, jobber Kunnskapsdepartementet mot en fornying av IKT i universitets- og høyskolesektoren.

Nordiske bankerEtablerer digitalt forsvarssenter i Oslo for å bekjempe dataangrep

Nordisk finansnæring er enige om å danne felles front mot cyber-kriminelle.

Hvor utsatt er din bedrift for et cyberangrep?

I fjor opplevde verden en rekke cyberangrep. Påstander om valgfusk, hacking av departementer og manipulering av fysiske infrastrukturer er bare noen av hendelsene.

LederSpillfekteri om sikkerhet

Det er nok delte meninger om Martin Kolberg skal regnes som en parlamentarisk bastard, en politisk begavelse eller en yrkesskade kontrollør. Kravet om at Stortinget skal instruere regjeringen til å frigjøre den hemmeligstemplede Riksrevisjonsrapporten, lukter det politisk spillfekteri lang vei av, skriver redaktør Magne Lerø.

LederAkseptabel risiko

Hvis Riksrevisjonen gransket trafikksikkerheten hadde vi fått en frisk debatt om hvem som har ansvar for at noen hundre liv hvert år blir ødelagt. Terror har vi rimelig god kontroll på - ikke regjeringen selvsagt, skriver redaktør Magne Lerø.

– Alt for få gjennomfører identitetssjekk

Tre av ti virksomheter opplever at ansatte gjennomfører ugjerninger på arbeidsplassen. Likevel gjennomfører under halvparten bakgrunnssjekk på kandidatene sine. – Enkle grep kan tas, sier Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Trumps sikkerhetsrådgiver trekker seg

President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har gått av, og tidligere generalløytnant Keith Kellogg overtar stillingen inntil videre.

Snarveiene til høy IT-sikkerhet i 2017

To grep kan stoppe halvparten av dataangrepene.

Anniken Hauglie Vil gjennomgå sikkerheten på sokkelen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsler en ny stortingsmelding om sikkerheten på norsk sokkel etter flere alvorlige hendelser det siste året.

HMSOpp av senga med god ledelse

Kan god ledelse redusere sykefravær grunnet muskell-skjelettplager eller angst? Det kan det, ifølge Stami.

LEDERForvirring om samarbeid

En del av det som kommer fra Riksrevisjonen må tas med ei klype salt. Når folk som knapt har satt beina i en uniform skal evaluere samarbeidet mellom politi og forsvar, er det lett å bomme, skriver redaktør Magne Lerø.

Statoil svikter

Det ser ut til at kostnadskuttene i Statoil setter produksjon og sikkerhet i fare. Konsernsjef Eldar Sætre bør ta selvkritikk framfor å stå fram med forsikringer om at han har full kontroll, skriver redaktør Magne Lerø.

235.000 migranter vil til Italia

FNs sendebud, Martin Kobler, hevder at så mange som 235.000 migranter er klare for å legge ut på den farlige reisen.

Farlig sparing

Verken den tragiske helikopterulykken fredag eller bekymringer fra Petroleumstilsynet kan begrunne en påstand om at Statoil ofrer sikkerheten på kostnadskuttenes alter. Leif Sande i Industri Energi bør gå litt stillere i dørene før han vet mer, skriver redaktør Magne Lerø.

Slår alarm om Statoils helikopteravtaler

Statoils innsparinger i helikopterutgiftene kan gå på bekostning av sikkerheten, frykter fagforening.

Bedriftssikkerhet: Kan vi holde på en hemmelighet?

Anna Rehnström ny sjef for infrastruktur i Basefarm

Basefarm har ansatt Anna Rehnström som ny leder for infrastruktur hos Basefarm. Rehnström har bred erfaring fra resultatorientert ledelse innenfor informasjonssikkerhet og fysisk sikring. Hun vil rapportere direkte til konsernledelsen i Oslo.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener det er for lett for utenlandske spioner å hente ut informasjon fra Norge

Anundsen: – For lett å hente ut informasjon fra Norge

Justisminister Anders Anundsen mener at nordmenn, norske bedrifter og offentlige organer er ekstremt dårlige til å beskytte seg mot utenlandsk spionasje. – Vi må skjerpe oss, sier han.

Rapport: 67 journalister drept på jobb det siste året

Minst 67 journalister ble drept på jobb eller på grunn av arbeidet sitt i 2015. Angrepene mot yrkesgruppen øker i land som ikke er rammet av krig, advarer Reporters Without Borders (RSF).

Flere alvorlige hendelser på norsk sokkel

Det har vært nære på at liv gikk tapt på norsk sokkel i år, ifølge Petroleumstilsynet. Mer enn dobbelt så mange uønskede hendelser er etterforsket i år, sammenlignet med fjoråret.

– Ingen kobling mellom flyktninger og terrorangrepene

Angrepene var organisert og gjennomført akkurat som det flyktningene rømmer fra, sier Jean Claude Juncker.

Unge gründere med nødapp

«Flare» skal gjøre det enkelt å tilkalle hjelp dersom du er i fare.

Bedre sikkerhet med gode relasjoner

Gode relasjoner mellom medarbeidere og sjefen kan gi bedre sikkerhet på arbeidsplassen, konkluderer ny rapport fra Sverige.

LO: – Positivt med egen forskrift

Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget har samlet seg om en enstemmig innstilling om vold og trusler i arbeidslivet.

Skiftarbeid øker risikoen for brystkreft

Stadig flere jobber skift. Det har konsekvenser for helse og velvære, viser ny STAMI-rapport. Et av funnene er at nattarbeid øker risikoen for brystkreft.

Annonse
Annonse
Annonse