Annonse

sykepenger

Nekter sykepenger til de som bryter reiserådene

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.

Nav med ny IT-løsning for å dekke koronafravær fra dag fire

Nav har utviklet en ny IT-løsning slik at arbeidsgivere nå får refundert sykepenger fra dag fire i arbeidsgiverperioden når sykefraværet skyldes koronaviruset.

Juristene svarer

Hvilke regler gjelder for sykepenger nå i koronakrisen?

Juristene svarer.

Stortinget enige om tiltak for å sikre folks inntekt

Staten tar en stor del av regningen for både permitteringer, sykepenger og omsorgspenger, mens bedrifter får utsatt frist for å betale skatter og avgifter.

Virke ber staten ta regningen for sykepenger

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke er unormalt mange ansatte sykmeldt for tiden. Nå vil de at Nav betaler sykepenger de to første ukene den ansatte er syk.

HøyesterettEn sykmelding gir deg ikke rett til sykepenger fra Nav

Sykmelding fra fastlegen er ingen garanti for at du får sykepenger. Det har en pleieassistent i Oslo fått erfare. En sykmelding er bare en sakkyndig uttalelse, fastslår Høyesterett i en fersk dom.

Juristene svarer

Har en nyansatt som har jobbet i fem uker rett på sykepenger?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg krav på sykepenger etter en konflikt på arbeidsplassen?

DP-juristene svarer.

Sykepengene øker for næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende? Da vil du heretter få mer penger fra Nav hvis du blir syk.

SykemeldteKan få sykepenger i utlandet

Arbeids- og sosialdepartementet fjerner kravet til at mottakere av sykepenger må befinne seg i Norge. Bakgrunnen er en ny tolkning av en EU-forordning.

Juristene svarer

Må vi betale sykepenger til en ansatt som nekter å komme tilbake?

DP-juristene svarer.

Leder

LederLa syke mennesker få fred til å bli friske

Det er meningsløst at alvorlig syke mennesker under behandling registreres som arbeidssøkere av Nav og tvinges til å avlegge løpende rapport om hvor mye jobber.

Juristene svarer

Har jeg rett på sykepenger etter ­avsluttet arbeidsforhold?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Har jeg fortsatt krav på sykepenger?

DP-juristene svarer.

Kreftomsorg– Hele forløpet er i utakt

Det er et paradoks at sykepengene opphører når de fleste kreftpasienter er på sitt aller sykeste, mener HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, Elin Korsveien.

Juristene svarer

Må vi betale sykepenger i hele arbeidsgiver-perioden?

DP-juristene svarer.

Ny dom i HøyesterettSykmelding gir ikke automatisk rett til sykepenger

Sykmelding er ikke ensbetydende med å være syk, og gir dermed ikke nødvendigvis rett til sykepenger. Det slår Høyesterett fast.

Juristene svarer

Kan man kreve sykepenger som følge av en arbeidskonflikt?

DP-juristene svarer.

TrygderettLagmannsretten overprøvde avslag på sykepenger

«Anja» ble sykmeldt, men fikk avslag på krav om sykepenger. NAV mente arbeidsuførheten skyldtes sønnens sykdom og et komplisert forhold til arbeidsgiver.

Helt sykt!

Så har sykefraværsdebatten startet opp igjen. Nå er det på tide å tenke annerledes, skriver Econa-leder Tom Bolstad.

EgenmeldingKan vi bestride egenmeldingen?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Skjerpede Nav-krav kan gi milliardsparing

Tettere oppfølging og strengere krav til aktivitet for sykmeldte kan spare samfunnet for milliarder i trygdeutbetalinger, antyder to nye rapporter.

Flest utlendinger mottar støtte fra NAV i utlandet

De fleste er fra Sverige og Polen.

Har du krav på sykepenger i deltidsstilling?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Mange friskmeldes dagen før retten til sykepenger utløper

Juristene svarer: foreldrepermisjon og sykepenger

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Sjenerøse ordninger gir høyt sykefravær og mange på trygd

Juristene svarer: Trekk i lønn ved mistanke om ugyldig fravær?

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Norske kabinansatte i Norwegian er mest syke

Thailandske kabinansatte i Norwegian har et sykefravær på 1,5 prosent, mens norske kabinansatte har et fravær på 15,8 prosent, skriver Finansavisen.

Sykepenger: Kan du sykepenge-reglene?

En undersøkelse, som testet 600 norske lederes kunnskaper om sykepengereglene, er dyster lesning. På enkelte av påstandene svarte bare 20 prosent riktig. – Alarmerende, mener trygderettsekspert.

Betaler for mye sykepenger

Gradert sykemeldte arbeidstakere får for mye penger. En gradert sykmelding skal måles mot mengden utført arbeid, og ikke mot tiden vedkommende er på arbeidsplassen.

Sykepenger

Har man rett til sykepenger når man er i ulønnet permisjon?

Tvist om rett til sykepenger

Jeg mistenker at en ansatts sykefravær ikke var forankret i reell sykdom. Hva kan jeg gjøre?

138363163_syk_h.jpg

Syk etter permisjon

Har arbeidstaker krav på sykepenger fra arbeidsgiver etter foreldrepermisjon?

krykker.jpg

Sykepenger under oppsigelse

Har man rett til sykepenger når mottar lønn under oppsigelse uten å utføre arbeid?

ryggplager_isto.jpg

Sykmeldt i oppsigelsestiden

Har jeg krav på sykepenger i oppsigelsestiden?

dame_data.jpg

Sykepenger og helgejobb

Spørsmål: Kan man ha en helgejobb selv om man er 100 prosent sykmeldt og mottar sykepenger fra NAV?

Annonse
Annonse
Annonse