Annonse

transport

Mer enn hver tredje jobb borte i overnatting og servering

80.000 jobber ble bort mellom februar i fjor og i år. Nesten halvparten av nedgangen skjedde i overnatting og servering.

Transportarbeidere får ikke gått på do i arbeidstiden

71 prosent av langtransportsjåførene opplever stengte toaletter langs veien.

Buss- og passasjerbåtselskaper får koronapakke på 100 millioner

Nedstengingen av samfunnet etter utbruddet av covid-19, førte til at etterspørselen etter disse transporttjenestene sank med mellom 85 og 95 prosent, ifølge NHO Transport.

Hurtigruten-ansatte takker ja til konkurrenten

Alle de nær 400 ansatte i Hurtigruten, som fikk tilbud om å gå over til Havila Kystruten, har takket ja.

HareideDet må lønne seg å reise miljøvennlig

De som reiser kollektivt og miljøvennlig, bør ikke straffes økonomisk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Fellesforbundet vil kjempe mest for buss, hotell og restaurant og tekstil

Lønnsoppgjøret sto på timeplanen for Fellesforbundets landsmøte mandag. Der ble det klart hvilke lavlønnsbransjer som vil få mest oppmerksomhet i neste runde.

Transport– Politikerne forstår ikke hverdagsutfordringene til de fattigste

Bompenger, drivstoffavgifter, prisen på månedskort på tog og buss griper rett inn i hverdagen og lommeboka til folk.

Uten bil tar hverdagsreisen en time lenger

En av fire i distriktene anslår at hverdagsreisen ville tatt en time mer dersom de kun skulle brukt kollektivtransport.

Dette var den mest dominerende arbeidsulykken i fjor

Vi kjører mindre drosje

Sterk vekst i kjøringen med elbiler og hybrider

Politifolk sjelden dømt for vold og maktmisbruk

Siden 2016 har politiet blitt anmeldt 174 ganger for vold og maktmisbruk. To saker endte med dom. – Forbausende lavt, sier advokat.

Stockholm får Skandinavias første førerløse buss i rute

Allerede onsdag vil Skandinavias første førerløse buss være på veiene i Stockholm.

Uber-nederlag i EU-domstolen

EU-domstolen konkluderer med at Uber må anses som en transporttjeneste. Det betyr at Uber kan underlegges samme reguleringer som andre taxiselskaper.

Flere tar trikk og bane

Kollektivtransport med jernbane, sporvei og buss økte markert fra 2015 til 2016, mens bruken av personbil viste tegn til å flate ut. Godstransporten med jernbane gikk også opp.

Over nyttår blir det enklere å teste ut selvkjørende busser

Slik bruker du elbilen best i vinter

Elbiler har kortere rekkevidde om vinteren på grunn av mindre kapasitet i nedkjølte batterier, økt energiforbruk fra varmeapparatet og større rullemotstand i snø og slaps.

Elektriske småfly vil ta deg dit du faktisk skal

Fra 2022 vil det amerikanske flyselskapet Zunum Aero gjøre kommersiell luftfart mer fleksibelt, enklere, billigere og ikke minst, mer miljøvennlig.

Telenors oppskriftSlik skal Norge bli et digitalt fyrtårn

Effektivisere trafikkmønsteret, SIM-kort til laks og fjernoperasjoner er noen av de områdene Telenor-sjef Sigve Brekke mener Norge kan slå ut global konkurranse.

KollektivtransportTog- og flyprisene har økt mest i Europa

Transport med buss og taxi er den transportformen som har steget desidert mest i Norge, også sammenliknet med andre europeiske land.

Persontransport i EuropaNordmenn dårligst på bruk av buss og bane

Nordmenn kjører nest mest bil i Europa, mens vi er dårligst til å benytte kollektivtransport. I tillegg har vi mindre vei og jernbane enn de fleste andre europeiske land.

Storbritannia vil forby salg av diesel og bensinbiler fra 2040

Avgjørelsen er en oppfølging av Frankrikes forpliktelse til å fjerne forurensende kjøretøy fra veiene på grunn av den negative effekten den har på luftkvalitet og folks helse.

Sikkerhetsbrudd– Det som har skjedd, er alvorlig

Sverige statsminister Stefan Löfven sier det var i januar i år han først ble informert om at sensitive opplysninger kunne være på avveie.

Så mye kan du spare på å kjøre elbil

En husholdning med to elbiler og årlig samlet kjørelengde på 25.000 kilometer kan fort spare 20.000 kroner i året - sammenlignet med bensin- eller dieselbil.

Alle elbilrekorder sto for fall

– Det er fantastisk at elbilene tok en større del av kaka enn både bensin- og dieselbiler i juni, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

To av tre avventende til selvkjørende biler

To av tre synes ikke Norge bør være et foregangsland for selvkjørende biler, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Posten setter nytt miljømål

Innen 2025 har konsernet ambisjon om å benytte kun fornybare energikilder i biler og bygninger.

KinaDelingsøkonomien vokser med 40 prosent årlig

I løpet av det siste tiåret at delingsøkonomien gått fra å være et ukjent konsept til å revolusjonere flere bransjer som turisme- og transportsektoren.

Doblet forbruket av flytende biodrivstoff

Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før.

Regjeringen vil ha mer rettferdig konkurranse på veien

– Konkurranse er positivt, men den må være rettferdig. Derfor ønsker vi både strengere regler og lik praktisering regelverket for transportører i Europa. For å få dette til, må vi samarbeide med andre europeiske land som ønsker det samme, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Uber truer med å trekke seg ut av Norge

Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.

Parat fornøyd med regjeringens nei til internasjonale helikopterregler

Norge var med på å utforme regelverketVil ikke bruke det selv

Norge sier nei til felles europeiske helikopterregler.

– Et løft for forskning og innovasjon på lavutslipp

Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 millioner kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.

Transportarbeidere vil diskutere terror-tiltak

Norsk Transportarbeiderforbund vil diskutere tiltak for å hindre kapringer av tunge kjøretøy

ByplanleggingAndelen som pendler inn til Oslo har gått ned

Næringslivet vokser i Oslo, men verdiskapingen er større andre steder. Andelen som pendler inn til byen fra de omkringliggende kommunene er lavere enn før.

Samferdselsministeren– Vil ikke ha behov for personbil om fem år

En blanding av at bilprodusentene presser ned prisene med ny og billigere teknologi og regjeringens insentiver for elbiler, vil forandre det globale markedet, tror Ketil Solvik-Olsen.

Elbil – Vi kan ikke være en nasjon som bare lager pilotprosjekter

NHO-sjef Kristin Skogen Lund etterlyser en mer helhetlig tilnærming i satsingen på elektriske kjøretøy.

Nedgang i utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor

Klimautslippene fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor har sunket tre år på rad. – Det viser at politikken virker, mener Tina Bru fra Høyre.

Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker

Fra 2014 til 2015 var veksten i transportarbeidet med kollektive transportmidler nesten 6 prosent.

– Togstreiken rammer næringslivet

Streiken blant medlemmene i Norsk lokomotivmannsforbund er ytterligere opptrappet, blant annet hos godsselskapet CargoNet. Nå rammes næringslivet for fullt, hevder PostNord.

Landets fremste transportstrateger

AKTUELLE BØKER: Bjørn Vegard Kjos og Ingar Skaug har satt spor etter seg internasjonalt – med ulik lederstil.

Mener alvor: Atlanta investerer 1 milliard dollar for å bli sykkelby

Tap for havnearbeiderne i EFTA-domstolen

Transportplan møtes med ekspert-tvil

Bevilgningene må betydelig opp fra dagens nivå for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på vei og bane, mener en gruppe eksperter.

Jernbanefrakt i Norge skal få hjelp fra Europa

Godstrafikk på skinner sliter med lønnsomheten og taper konkurransen mot veifrakt. En nyåpnet godskorridor helt ned til Italia skal gjøre det mer attraktivt å velge jernbane framfor vei i Norge.

Jernbane-sjef Elisabeth Enger: Medarbeidersamtaler på perrongen

Som toppsjef for Jernbaneverket farter Elisabeth Enger Norge rundt i en pent restaurert jernbanevogn fra 1955 for å møte ansatte på sporet av en organisasjon i konstant endring. Selv om hun blir direktør for Jernbanedirektoratet neste år, går hun ikke av vogna før den kommer frem til endestasjonen.

Vil revolusjonere transport av sjømaten

Aktører innen sjømat og logistikk i Midt-Norge vil se på mulighetene for å flytte sjømaten over fra vei og bane til sjø.

Lyntoget Hyper Loop testkjøres på nyåret

Elon Musks andre transportrevolusjon etter Teslaen, som introduserte sin første kommersielle el-bil i 2012, kommer på skinner i januar. Lyntoget Hyper Loop kan oppnå en hastighet på 1200 km i timen.

Bilbruk: Mer i Norge, mindre i EU

Vi kjører mer mens europeerne kjører mindre. Samtidig har den norske elbilparken doblet seg på ett år.

Annonse
Annonse
Annonse