Samfunn

UDI-direktør Frode Forfang presenterer halvårstallene for asyl og mottak, og gir et bilde av hva som har skjedd etter de store asylankomstene i 2015.

Opptil 200 må gå i UDI

Fra nyttår må Utlendingsdirektoratet (UDI) kvitte seg med mellom 150 og 200 midlertidig ansatte. Årsaken er at færre søker asyl i Norge.

Publisert Sist oppdatert

– Dette kommer ikke som noen overraskelse på oss, og vi har vært forberedt en stund. Det er en konsekvens av situasjonen med færre asylsøkere, sier UDI-direktør Frode Forfang til NTB.

Han opplyser at alle som må gå, er midlertidig ansatte, hvorav de fleste ble rekruttert i forbindelse med asylbølgen i 2015.

– Det er ingen i faste ansatte som må slutte. De aller fleste har arbeidet som saksbehandlere i Oslo. Noen har også jobbet på regionkontorene, sier han.

Forfang sier at de som må gå, har gjort en svært god jobb for UDI.

– Dette er i stor grad nyutdannede mennesker som vi gjerne skulle beholdt. De arbeidsgiverne som får anledning til å overta våre ansatte, vil gjøre et varp, sier UDI-direktøren.

I løpet av de ni første månedene i år søkte 3.052 personer om asyl i Norge. Nesten halvparten av disse var relokalisert fra Italia og Hellas, så bare rundt 1.800 personer har altså tatt seg til Norge på egen hånd.

50 asylsøkere i uken

Prognosen for i år tilsier 4.250 asylsøkere, men det er sannsynlig at det endelige tallet blir lavere enn dette. I september kom det bare 183 asylsøkere, og ankomsttallene har ligget stabilt på rundt 50 nye asylsøkere per uke i flere måneder. Erfaringsmessig faller tallene utover høsten.

I statsbudsjettet for neste år skriver Justisdepartementet at utviklingen i ankomstene av asylsøkere i tiden fremover fortsatt er svært usikker, men de anslår mellom 2.000 og 12.000 asylsøkere neste år. Prognosen som ligger til grunn for bevilgningsforslagene, er 6.000 asylsøkere.

Signaleffekt

Justisdepartementet skriver i budsjettforslaget at «det kan antas at signaleffekten av den norske innvandringspolitikken har gjort at asylsøkere har valgt andre land enn Norge».

– Fra 2015 til 2016 var det en nedgang i antall asylsøkere til Europa på om lag 7 prosent. Norge hadde en nedgang på om lag 90 prosent og var det landet i Europa med størst prosentvis nedgang i antall asylsøkere, heter det.

Budsjettet for Utlendingsdirektoratet reduseres med omkring 200 millioner kroner neste år. I år har UDI nesten 1,2 milliarder kroner til rådighet i driftsutgifter. Neste år får de 988 millioner kroner til driften i forslaget til statsbudsjett. UDIs totalbudsjett barberes fra 4,28 milliarder kroner i 2017 til 2,69 milliarder neste år.

UDI sysselsatte 1.080 årsverk ved utgangen av august.

Powered by Labrador CMS