Annonse
SSB

Regjeringens introduksjonsprogram fungerer for menn, ikke kvinner

Kun halvparten av kvinnene er i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram. Menn har derimot større sjanse for å være i arbeid eller utdanning enn kvinner, og yngre gjør det bedre enn de eldre. Det skriver SSB i en analyse torsdag.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Integrering

 • Kommunene er ansvarlig for å tilby introduksjonsordningen til flyktninger som har rett og plikt til å delta. Milliarder blir årlig overført fra staten til kommuner som mottar flyktninger.
 • Kommunene mottar integreringstilskudd fra staten, administrert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 • Integreringstilskuddet skal dekke kostnader ved bosetting og kvalifisering til deltakelse i yrkeslivet og utdanning, og gis per flyktning som kommunen bosetter.
 • Tilskuddet er ment å dekke kostnader ved introduksjonsprogrammet, introduksjonsstønad og andre utgifter som kommunene har i forbindelse med at de tar imot flyktninger, noe som også innebærer utvidelse av skoler, barnehager, helsetilbud, osv.

Kostander til livsopphold

 • Ett av hovedprinsippene i introduksjonsordningen er at deltakelse skal være på heltid.
 • For å muliggjøre dette mottar deltakerne introduksjonsstønad som skal dekke kostnader til livsopphold. Stønaden er på to ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • I 2017 utgjør stønaden 183.000 kroner. I takt med økende antall deltakere øker også samlet utbetaling av introduksjonsstønad.
 • I 2006 utbetalte norske kommuner 680 milliarder kroner i introduksjonsstønad til deltakere i introduksjonsprogrammet. I 2016 var det samlede tallet for utbetalt introduksjonsstønad på 2,7 milliarder kroner.
 • Introduksjonsprogrammet har en jevn deltakelse av kvinner og menn. Menn kommer ofte først til Norge som asylsøkere, mens mange kvinner kommer etter som familiegjenforente.
 • Deltakerne i introduksjonsprogrammet er relativt unge. Om lag 70 prosent er 35 år eller yngre, 25 prosent er 25 år eller yngre. Aldersfordelingen er tilnærmet lik for kvinner og menn.
Annonse

Integrering

 • Kommunene er ansvarlig for å tilby introduksjonsordningen til flyktninger som har rett og plikt til å delta. Milliarder blir årlig overført fra staten til kommuner som mottar flyktninger.
 • Kommunene mottar integreringstilskudd fra staten, administrert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 • Integreringstilskuddet skal dekke kostnader ved bosetting og kvalifisering til deltakelse i yrkeslivet og utdanning, og gis per flyktning som kommunen bosetter.
 • Tilskuddet er ment å dekke kostnader ved introduksjonsprogrammet, introduksjonsstønad og andre utgifter som kommunene har i forbindelse med at de tar imot flyktninger, noe som også innebærer utvidelse av skoler, barnehager, helsetilbud, osv.

Kostander til livsopphold

 • Ett av hovedprinsippene i introduksjonsordningen er at deltakelse skal være på heltid.
 • For å muliggjøre dette mottar deltakerne introduksjonsstønad som skal dekke kostnader til livsopphold. Stønaden er på to ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • I 2017 utgjør stønaden 183.000 kroner. I takt med økende antall deltakere øker også samlet utbetaling av introduksjonsstønad.
 • I 2006 utbetalte norske kommuner 680 milliarder kroner i introduksjonsstønad til deltakere i introduksjonsprogrammet. I 2016 var det samlede tallet for utbetalt introduksjonsstønad på 2,7 milliarder kroner.
 • Introduksjonsprogrammet har en jevn deltakelse av kvinner og menn. Menn kommer ofte først til Norge som asylsøkere, mens mange kvinner kommer etter som familiegjenforente.
 • Deltakerne i introduksjonsprogrammet er relativt unge. Om lag 70 prosent er 35 år eller yngre, 25 prosent er 25 år eller yngre. Aldersfordelingen er tilnærmet lik for kvinner og menn.
Annonse