Annonse

kunnskapsdepartementet

Navn i uken

Joker tilbake i Kunnskapsdepartementet

20 milliarder nesten uten kontroll

Kommunene betaler årlig over 20 milliarder kroner i tilskudd til private barnehager. Pengebruken kontrolleres svært sjelden.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier nei til eierskapsbegrensinger i forslaget til ny barnehagelov. Foto: Berit Roald | NTB scanpix

Fortsatt full gass for de store kjedene

Regjeringen vil ikke regulere de store private barnehagekjedenes voksende markedsmakt.

Oslo kommune og oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) støtter regjeringens forslag om å gi kommunene muligheten til å kreve at private barnehager skal være ideelle. Foto: Sturlason

Oslo vil kreve at private barnehager er ideelle

Oslo kommune vil kreve at nye private barnehager i Oslo må være ideelle. Utfordringen er at også ideelle barnehager kan selges.

Randi og Hans Jacob Sundby eier 230 private barnehager i Norge, men har ingen planer om å selge milliardbedriften. Foto: Arne Kongsnes

– Regjeringens forslag flytter penger vekk fra barna

Ekteparet Sundby er Norges største private barnehageeier. De mener regjeringens forslag til nye regler flytter penger fra barn til byråkrati og er en gavepakke til globale oppkjøpsfond. 

Kompetansereformen er i full gang

Målet med regjeringens kompetansereform er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Vi er godt i gang, men partene i arbeidslivet må også ta ansvar.

Kompetansereformen er i full gang

Målet med regjeringens kompetansereform er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Vi er godt i gang, men partene i arbeidslivet må også ta ansvar.

Synspunkt

Regjeringen sier «nei takk» til internasjonale eksperter

Konsekvensen av et forslag regjeringen nylig hadde på høring, er yrkesforbud for utenlandske lærere ved internasjonale skoler. Det vil føre til at internasjonal kompetanse velger andre land enn Norge.

Synspunkt

Regjeringen sier «nei takk» til internasjonale eksperter

Konsekvensen av et forslag regjeringen nylig hadde på høring, er yrkesforbud for utenlandske lærere ved internasjonale skoler. Det vil føre til at internasjonal kompetanse velger andre land enn Norge.

Innvandrerungdom sliter mer med å få læreplass

Kun 58 prosent av innvandrerungdom som søkte om læreplass fikk det i 2016 og 2017. Blant øvrig ungdom var det hele 75 prosent.

IntegreringsstrategienDyre nye tiltak - og ingen nye penger

– De viktigste tiltakene i strategien er også de dyreste for kommunene å utføre, sier Helge Eide i KS. Strategien bruker ordet «styrke» 90 ganger.

Flere får lærekontrakt

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad.

Regjeringen vil øke stipendet for dyre yrkesfag

Ber om en gjennomgang av elevenes faktiske utgifter til utstyr i videregående opplæring.

Nye reglerNy lærernorm i grunnskolen kommer til høsten

Allerede til høsten kommer reformen regjeringen egentlig ikke ville ha: Ny norm for lærertetthet grunnskolen.

Det blir mulig å ta fagbrev på jobb

... fra og med høsten 2018.

– Ingen motsetning i regjeringens akademiske satsing

Regjeringen vil prioritere undervisningsløpene i høyere utdanning. Samtidig oppretter de en rekke nye forskerlinjer. – Ingen motsetning, sier departementet.

Mye lekser og høye forventningerJenter mer plaget av skolestress enn gutter

Jenter er mer bekymret, har flere psykiske plager og blir lettere utbrent av skolearbeid enn gutter, viser en ny rapport.

Flere kvalifiserte lærere i skolen

Regjeringen vil ha en skole der alle elever har like muligheter for å lykkes. Nøkkelen for å få til dette er at eleven møter lærere med fordypning i faget de underviser i, skriver statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Flere kvalifiserte lærere i skolen

Regjeringen vil ha en skole der alle elever har like muligheter for å lykkes. Nøkkelen for å få til dette er at eleven møter lærere med fordypning i faget de underviser i, skriver statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Lærere underrapporterer elevers fravær

Lærere fører ikke opp elevers fravær for å unngå at de mister vurderingsgrunnlag. –Uakseptabelt, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Økokrim henlegger saken mot Westerdals

Økokrim henlegger siktelsen mot Westerdals Schools of Communication. Skolen har vært mistenkt for å motta urettmessig statstilskudd.

Sp om regjeringens omveltninger i kunnskapssektoren– Puslete og selvmotsigende

Regjeringen slår sammen Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen som en del av deres omorganisering av kunnskapssektoren. Samtidig flyttes 60 årsverk ut fra Oslo. Men Senterpartiet er ikke imponert

Torbjørn Røe Isaksen– Forskjellsbehandling av barnehager ulovlig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber departementet undersøke om det er lov å prioritere ideelle barnehager foran kommersielle.

Tilbake til fremtidenSteinar Holdens nye utvalg skal finne ut hva vi må kunne i fremtiden

Et utvalg satt ned av regjeringen skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Nok en gang er det professor Steinar Holden som skal lede utredningen.

Fokus på sikkerhet i skyteknologien

For å sikre seg mot økende angrep, spesielt av politisk art, jobber Kunnskapsdepartementet mot en fornying av IKT i universitets- og høyskolesektoren.

Skoleforslaget «ingen» vil ha er ute på høring– Vær så snill, ikke rør den også!

Regjeringen vil erstatte verdigrunnlaget i den norske skolen. Elendig bruk av tid og ressurser, mener skoleforbund.

UtdanningSkal bli lettere å bytte fra studiespesialiserende til yrkesfag

Utdanningsdirektoratet har forslått en ny ordning som skal gjøre det enklere for elever som har fullført første året studiespesialiserende å gå over til yrkesfag på andre året.

KompetansestrategiArbeidsplassen må løftes som læringsarena

Arbeidsplassen må bli en arena for læring gjennom hele livet, mener både LO og NHO. Nå skal den ferske, norske kompetansestrategien ut på den tunge veien fra ord til handling.

Historisk kompetansestrategiBedre match mellom hva folk kan og hva arbeidslivet trenger

– Mer enn noe annet handler denne strategien om å sørge for at denne omstillingsperioden ikke blir en utskillingsprosess, men en inkluderingsprosess, sa statsminister Erna Solberg.

Erna Solberg– Fremtidens sykepleier vil være en blanding av ingeniør og sykepleier

I stedet for å satse på teknologi isolert, ønsker regjeringen å få teknologi inn i alle utdanninger.

KunnskapsdepartementetLærestedene skal få «skreddersy» opptakskravene til utdanning

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) mener professorene har «et poeng» når de svarer at det er problematisk at mange av studentene er for dårlig forberedt og jobber for lite med studiene.

Sløyden skal inn i skolen igjen

Regjeringen synes det blir for mye kunst og for lite håndverk i faget som samler de to disiplinene. Nå vil de dele opp faget og få inn mer praktisk arbeid.

NSO– Mange viktige grep, men én navnendring forvirrer

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden».

Næringslivet– Godt grunnlag for fagskolereform

NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter jubler over stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem fredag.

Fagfolk for fremtiden– Vi skal løfte fagskolestudentene opp der de hører hjemme

Regjeringen legger opp til en fagskolereform med studiepoeng, finansiering med utviklingsmidler, mulighet for treårig fagskoleutdanning, og rett til deltakelse i studentsamskipnadene.

TIMSSNorske elever stagnerer på ungdomstrinnet

Mens norske 5. klassinger er nordens beste i matematikk, stopper utviklingen opp i ungdomsskolealder.

Arbeidslivets innflytelse i fagopplæringen er svekket

Utdanningsmyndighetenes rolle er derimot styret, viser en ny Fafo-rapport.

Vil utsette regjeringens nye kompetansekrav for godkjente lærere

I et nytt forslag vil regjeringen gi lærere som oppfylte kravet for å bli ansatt som lærer før 2014 dispensasjon fra de nye kompetansekravene fram til 2025.

Ny retning for norsk skole

Stortinget bestemmer i dag hvordan skolen skal se ut i fremtiden.

Varsler tilsyn med Westerdals

Kunnskapsdepartementet åpner tilsyn med Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. – Vi vil være sikre på at alle lover og regler blir fulgt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 34 andre private fagskoler og høyskoler har rapportert for dårlig, og blir avkrevd mer informasjon.

Slik blir den nye, femårige lærerutdanningen

Fagkompetansen hos den enkelte lærer skal styrkes når lærerutdanningen fra høsten 2017 blir obligatorisk femårig masterutdanning.

– Er man detaljstyrt, så har man aldri ansvaret for om det går bra eller dårlig

Påtroppende departementsråd i Kunnskapsdepartementet Petter Skarheim tar over ledelsen for alle landets skoler og utdanningsinstitusjoner 18 mai. Han vil gi underliggende etater mer frihet til å handle selv, mot at de også tar mer ansvar.

Kunnskapsministerens bruk av forskning kritiseres

Kunnskapsministeren foreslår at alle tiendeklassinger må opp i eksamen i norsk, matte og engelsk

Vil også gi skolen tydeligere ansvar for elevenes sosiale kompetanse.

Forskningsrådet søker ny sjef - dette skal til for å få jobben

Seks av ti lærere fikk godkjent søknad om videreutdanning

HiOA-rektoren mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er uklar.

HiOA: – Vanskelig å skjønne hva kunnskapsministeren tenker

Kunnskapsministeren og rektor ved HiOA er enige om at dagens undervisningsmetoder må endres. Men der stopper overensstemmelsen.

Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet vedgår at Elevundersøkelsen for 2015 kan være upålitelig.

Kunnskapsdepartementet frykter nasjonal mobbetabbe

Rekkefølgen på spørsmålene om mobbing kan ha gjort at Elevundersøkelsen ikke er til å stole på, mener Kunnskapsdepartementet.

Annonse
Annonse
Annonse