Annonse

prosjektledelse

SynspunktDette kjennetegner en god prosjektleder

Prosjektlederen er en kritisk rolle. De beste prosjektlederne er de som fokuserer på et overordnet mål, skriver Øyvind Lundberg i WSP.

SynspunktDette kjennetegner en god prosjektleder

Prosjektlederen er en kritisk rolle. De beste prosjektlederne er de som fokuserer på et overordnet mål, skriver Øyvind Lundberg i WSP.

Synspunkt

SynspunktRetorikk i prosjektledelse - få folkene med deg!

Lærer du deg de sentrale verktøyene i retorikken, vil du kommunisere bedre og få større gjennomslag som prosjektleder, skriver Carl Torvund.

Synspunkt

SynspunktRetorikk i prosjektledelse - få folkene med deg!

Lærer du deg de sentrale verktøyene i retorikken, vil du kommunisere bedre og få større gjennomslag som prosjektleder, skriver Carl Torvund.

Synspunkt

SynspunktTillit og relasjoner i prosjektledelse

30 prosent av prosjekter over en viss størrelse ender dårlig. En prosjektleder med gode sosiale ferdigheter og evne til å skape tillit kan være nøkkelen til å lykkes, skriver Johan Bergh.

Synspunkt

SynspunktTillit og relasjoner i prosjektledelse

30 prosent av prosjekter over en viss størrelse ender dårlig. En prosjektleder med gode sosiale ferdigheter og evne til å skape tillit kan være nøkkelen til å lykkes, skriver Johan Bergh.

– Ledere uten personalansvar må posisjonere seg

Mange er ikke medarbeidere, men heller ikke sjefer med personalansvar. De er noe midt imellom.

Ledelse på tvers – start i det små

Hvis du skal styrke samarbeid på tvers, kan det være lurt å satse på små, veldefinerte oppgaver.

Offentlig sektorLedere i det offentlige prioriterer for dårlig

I det offentlige kjøpslås det om ledelsesinitiativer. Derfor tar ledelsen på seg for mange prosjekter, og medarbeiderne blir dynget i arbeid, mener lederrådgiver.

Ledere med for mange prosjekter– For operativ ledelse kan gi dårlige prioriteringer

Ledere med operativ bakgrunn tar med seg «oppgavetankegangen» inn i lederrollen, hevder lederrådgiver. Da kan de få vanskeligheter med å prioritere mellom viktige og uviktige prosjekter.

ProsjektledelseFor mange baller i lufta

Ledere tar på for seg for mange prosjekter, og lesser derfor oppgaver over på medarbeiderne. – Vi har en begrenset rasjonalitet, sier ledelsesprofessor.

– Ikke gå i brokkolifellen

Rapporteringsverktøy kan bidra til at prosjektledere går på en kostnadssprekk.

LederverktøySlik planlegger du for det usikre

Ekspert på prosjektledelse, Kim van Oorschot, forklarer hvordan man kan planlegge for det usikre gjennom å måle det sikre.

Et oppgjør med e-post og gule lapperUnngå kaos i prosjektet

Når oppgavebehandlingen følges opp på epost kan det potensielt føre til kaos. Spesialiserte verktøy for oppgavehåndtering er nøkkelen om du skal få fullstendig oversikt over prosjektet, skriver senior prosjektleder i Sopra Steria, ANDREAS HAAVALDSEN.

Et oppgjør med e-post og gule lapperUnngå kaos i prosjektet

Når oppgavebehandlingen følges opp på epost kan det potensielt føre til kaos. Spesialiserte verktøy for oppgavehåndtering er nøkkelen om du skal få fullstendig oversikt over prosjektet, skriver senior prosjektleder i Sopra Steria, ANDREAS HAAVALDSEN.

Ny studie: Prosjektledere med høy status feiler oftere enn prosjektledere med middels status

Prosjektledelse: Ikke undervurder startfasen

En viktig årsak til at tidsplaner og budsjetter sprekker – og mål ikke nås – er at man starter prosjektarbeidet for tidlig og tar for lett på planleggingen, mener ledelsesforskerne Dag Ingvar Jacobsen og Therese Sverdrup. • I Veidekke har de gått så langt at oppstartshjelp er blitt obligatorisk i alle prosjekter.

Én medarbeider - flere sjefer

Er det mulig å gjøre flere sjefer til lags samtidig?

Forsøk en femdagers-sprint

Noen av fordelene ved prosjektteknikken «sprint».

Tord Bern Hansen ledet gigant-prosjekt: Trives i ulendt ­terreng

Tord Bern Hansen i Skatteetaten har siden 2014 hatt ansvaret for å flytte tunge forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten. Gigantprosjektet inkluderer 350 årsverk, 140 millioner, lovendringer og nye IT-systemer. Prosjektledelse er ledelse i ulendt terreng.

5 kjennetegn ved prosjekter som lykkes

Del informasjon - det er gjør det lettere å lykkes med store prosjekter.

God prosjektledelse: Faglig dyktighet er ikke nok

For å lykkes med prosjektledelse er det ikke nok med god, faglig planlegging. Du må også lykkes med strategisk samhandling og håndtering av relasjoner.

God prosjektledelse: Faglig dyktighet er ikke nok

For å lykkes med prosjektledelse er det ikke nok med god, faglig planlegging. Du må også lykkes med strategisk samhandling og håndtering av relasjoner.

Viktig å snakke med de rette

Hva skal til for å lykkes med ledelse av globale prosjekter på tvers av landegrenser?

Annonse
Annonse
Annonse