Annonse

bi

– Utfordringen er å fange opp viktige endringer

Når er det på tide å gå fra koronakrisehåndtering til mer grunnleggende endringer i virksomheten? BI-forsker Helene Colman gir råd.

Forsker skeptisk til endring av arbeidsmiljøloven

Det er grunn til å være kritisk til argumentasjon som baserer seg på at arbeidsreglene må forenkles fordi det er mange som misbruker unntakene, mener BI-forsker.

Digitalisering– Det å stå stille er også risikofylt

– Ikke alle vil overleve den digitale overgangen, sier Berit Svendsen i Vipps. Hun råder ledere til å ta digital endring på alvor, skaffe nødvendig kompetanse og engasjere hele toppledelsen.

Nytt topplederprogram for helseledere

Første kull starter til høsten.

Kaster nytt lys på klassisk lederteori

Er de ansatte enige i lederens vurdering av dem, er det lettere å dosere støtte og styring riktig. Norsk forskning får anerkjennelse for å kaste nytt lys på situasjonsbasert ledelse.

Norske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling

BI og NHH havner på 36. og 39. plass på Financial Times' rangering av 95 europeiske skoler. Stockholm School of Economics er best av de nordiske, på 26. plass.

Rekruttering– Ikke stol på magefølelsen

Feilansettelser kan koste dyrt. Det viktigste for å unngå det, er å jobbe etter klare kriterier i rekrutteringsprosessen, sier BI-forsker.

Livslang læringLærested tilbyr gratis videreutdanning til uteksaminerte - for resten av livet

BI og NHH trapper opp alumni-krig. Nå skal det satses på kursing og livslang læring. Mens BI ansetter ny alumnibygger i toppledelsen, tilbyr NHH gratis undervisning.

Åse Aulie Michelet ny styreleder ved BI

Tar over etter Knut Haanæs.

Organisasjonsutvikling10 faktorer for felles kommune-suksess

– Alle ­kommunene vil ta samme medarbeider­undersøkelse i bruk.

Arbeidsplasser som forsvinnerKontoristene må kapitulere

Jobber du med standardiserte oppgaver i en bank, som saksbehandler i det offentlige eller sjåfør står maskinene klare for å erstatte deg.

– Stoler ikke på ledere

Tiltroen til ledere, både i næringsliv og politikk, er i fritt fall, skriver Peggy Simcic Brønn, professor for Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI Handelshøyskole.

– Optimisme ­trigger ­motivasjon

Lager optimistiske ledere seg bedre muligheter for å lykkes enn såkalte realister og pessimister? Ekspertene Ukeavisen Ledelse har snakket med mener at begrepet må fylles med innhold før det kobles til entusiasme og håp. Optimismen kan likevel være god å ha når du skal overbevise andre og deg selv.

Nye pensjonister spekulerer i tidlig død

Antallet som velger å pensjonere seg ved fylte 62 år har eksplodert etter at pensjonsreformen ble innført for seks år siden. Ny forskning viser en klar sammenheng mellom tidlig pensjonsuttak og lave forventninger til egen levealder.

«Sannheten» om ledelseSannhet med modifikasjoner fra BI

Forskere ved BI har avdekket "hemmeligheten" som gjør at ansatte yter sitt aller beste: «Utøv ledelse som lar medarbeiderne få bestemme selv». Det er en sannhet med modifikasjoner.

– Emosjonell intelligens er en bløff

Diskusjonene rundt EQ-begrepet fortsetter. BI-forsker oppfordrer nå til å avskaffe hele konseptet.

Tillitsbasert ledelse– Målstyring og tillit er ikke motpoler

Det virker å være en evig strid mellom målstyring og tillit, som i bunn og grunn koker ned til hvordan man definerer målstyring.

Tillitsbasert ledelseLar vente på seg i Norge

«New public management» er dødt i både Sverige og Danmark. Inn kommer tillitsbasert ledelse, men ikke i Norge.

MøteledelseHverdagen kommer i veien for gode møter

Dårlig planlegging gir dårlige møter, og dårlige møter gir dårlige beslutninger. Men kanskje kan teknologi være redningen.

– Et skrik fra navlen

Folk blir ikke syke av problemer i arbeidslivet, dersom de har anledning til å mestre dem, sier ledelsesprofessor og psykolog, Jan Ketil Arnulf ved BI.

Trender 2017Merkevarer må appellere til både hjerte og sinn

Bedriftsledere kan ikke lenger stole på intuisjon, mener business-eksperter fra Handelshøyskolen BI.

Kartlegger kompetanse før nedbemanning– TV2 vet ikke hva de skal måle

TV2 har bedt de ansatte om å kartlegge sin egen kompetanse, som en del av ledelsens nedbemanningsplan. Her kan de være på ville veier, mener de ansatte og enkelte ledelseseksperter.

KommunikasjonVær åpen for kritikk

Ledere som er åpne for kritikk kan skape et ytringsklima for å si fra, noe som kan bidra nytenkning og forbedringer, samt begrense konsekvensen av feil.

TelenorWærsted får kritikk i styreevaluering

I en pågående styreevaluering blir splittelsen på toppen av Telenor omtalt og beskrevet som et problem for styret, sier kilder til Dagens Næringsliv.

UtforskNorske skoler gjør store byks på internasjonal prestisjeliste

Både BI og Norges Handelshøyskole (NHH) klatrer på Financial Times' seneste kåring av de beste business-skolene i Europa.

Helseledere presses fra ledelse mot styring

I trange tider er det lett å forveksle ledelse med styring, skriver professor Jan Ketil Arnulf ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Kvinnelige ledere videreutdanner seg mer

Det har lenge vært flere kvinner enn menn i høyere utdanning. En ny undersøkelse viser nå at det også er flere kvinnelige ledere som tar videreutdanning.

Mobilfri sone i kreative møter

På teatrene er mobilbruk forbudt under kreative møter. Kan arbeidslivet lære noe av dette? Ja, skriver to BI-forskere.

Studentutvalg lagt ned etter seksualiserte intervjuer

Studentforeningen ved BI har lagt ned bartenderutvalget etter påstander om seksualiserte jobbintervjuer.

Hvordan gjøre samfunnsansvar lønnsomt

Samfunnstiltakene må samsvare med bedriftens strategier og verdier

Millionstøtte til studentgründere

I vår fikk 15 studentprosjekter en million kroner hver av Forskningsrådet.

Studentforening ba jobbsøkere strippe på intervju

Flere studenter på BI har fortalt at de ble bedt om å kle av seg og simulere oralsex på jobbintervju.

BI og NHH blant de beste ledelsesskolene i verden

– Burde vært enda høyere oppe, sier NHH-rektor.

Forskere: Delprivatisering av Statkraft er en god idé

Dagens omstilling i kraftsektoren har klare paralleller til telekomsektoren på 90-tallet.

Omstilling: Hindringer skaper kreativitet

En ny studie ved BI viser at hindringer i endringsprosesser ikke nødvendigvis er noe negativt. Om de håndteres på riktig måte, kan de i stedet utløse kreativitet.

Klatrer på rangering over lederutdanning

Vil Torbjørn Røe Isaksen endre systemet for høyere utdanning i Norge?

Google-sjefen i strupen på utdanningssektoren

Og han får støtte fra uventet hold.

NHH sniker seg foran BI på internasjonal ranking

Norges Handelshøyskole er nå et lite hestehode foran Handelshøyskolen BI på en internasjonal rangering av handelshøyskoler i Europa.

BIs årskonferanse: Tid for omstilling

I Norge er vi heldige som har oljen, men hva når veksten i økonomien reduseres, slik ekspertene forespeiler det? Flere foredragsholdere på BIs årskonferanse understreket behovet for kostnadskutt og omstillinger. Professor Torger Reve oppfordrer til å la omstillingene skje gjennom å dyrke den Nordiske modellen.

Ledelse à la Røkke jr

Kristian Monsen Røkke (32) snakket om sine erfaringer som toppsjef under BIs årskonferanse.

Sjef for fremtidens ledere

Inge Jan Henjesand er rektor på Handelshøyskolen BI og har ansvar for 20 000 studenter. Mange av dem kommer til å bli ledere. Selv har han én gang i karrieren tegnet et organisasjonskart helt på egenhånd. Det gjør han ikke igjen.

BI-rektor: – Å ta en doktorgrad er en egotripp

Påtroppende BI-rektor, Inge Jan Henjesand, mener du ikke lærer mye om å være leder ved å ta en doktorgrad.

– Overraskende utnevnelse

BI-professor Peggy Brønn karakteriserer utnevnelsen av den nye BI-rektoren som et sjokk.

colbj__rnsen_to.jpg

BI-striden: Styret verner «Turbo-Tom»

Et styrevedtak freder BI-rektor Tom Colbjørnsen. Mistillitsforslaget fra de ansatte ble lagt dødt, og løsningen om veien videre skal foregå i samarbeidsfora.

kirkeg__rd.jpg

Vanskelig å lede fagfolk

Det stormer fortsatt på ærverdige undervisningsinstitusjoner som BI og Norges Handelshøyskole.

colbj__rnsen_to.jpg

– Rektor skaper frykt

Både de faglig ansatte og de administrativt ansatte tegner et bilde av en fryktkultur ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

colbj__rnsen_to.jpg

Kritiske til BI-rektorens lederstil

De faglig ansatte ved Handelshøyskolen BI viser mistillit til BI-rektor Tom Colbjørnsen og styreleder Terje Venold.

samtale_samarbe.jpg

– Samarbeid er en bedre strategi for tillitsvalgte

En ny BI-undersøkelse viser at krangling ikke lønner seg.

coaching_m__te_.jpg

Ingen trainee-mirakler

Traineeprogrammer er en mye brukt ordning, men de gir ikke bedre arbeidsprestasjoner i seg selv, viser BI-studie.

caroline_d._dit.jpg

Vi er ut av kurs

Myndighetene må gjøre det lønnsomt for bedriftene å opptre samfunnsansvarlig. Det er med riktige lover og regler bærekraftig drift må sikres, sier BI-forsker Caroline D. Ditlev-Simonsen.

atle_midttun__b.jpg

– Høy sigarføring

Samfunnsansvar er fremdeles et område med høy sigarføring og lite annet, mener økonomiprofessor Atle Midttun ved Handelshøyskolen BI.

csr_klode.jpg

Samfunnsansvar på moten

Bedrifter snakker og rapporterer om samfunnsansvar som aldri før, men det betyr ikke at de oppfører seg annerledes enn før, konstaterer Caroline D. Ditlev-Simonsen, som har tatt doktorgrad på bedrifters samfunnsansvar.

tom_colbj__rnse.jpg

De lærde strides om ledelse

BI-rektor Tom Colbjørnsen har med sine utspill om mer styrende ledere egget til lederdebatt. Reaksjonene har strømmet på, også fra hans egne fagfolk på BI.

kvinne_med_pc.jpg

Betaler etterutdanningen selv

Etter finanskrisen er det stadig flere som velger å etterutdanne seg. Men andelen som får utdannelsen betalt av arbeidsgiver, synker.

styre_m__te_man.jpg

Styrekvinner fremmer innovasjon

Flere kvinner i styrene gir endringer i organisasjonen som fremmer innovasjon, viser studie fra Handelshøyskolen BI.

bi_nydalen0017_.jpg

NHH opp - BI ned

NHH klatrer tre plasser til 31. plass i Financial Times årlige rangering av handelshøyskoler i Europa. BI gikk 11 plasser ned til 72. plass av de 75 skolene som er med i rangeringen.

coaching_.jpg

Læring gjennom praksis – villedning eller bevisstgjøring?

Jeg vil takke Rolf Lindgren for at han setter fokus på læring og kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. Jeg kunne imidlertid ønske at han var mer nyansert og ikke like bombastisk i sine konklusjoner.

congress_center.jpg

Villeder BI oss om læring ved erfaring?

Forskning.no burde ha sett den metodologiske feilen i konklusjonen Cathrine Filstad trekker i «Organisasjonslæring – fra kunnskap til kompetanse» (Fagbokforlaget, 2010). Her hevder hun at vi lærer mest gjennom å praktisere og å dele kunnskap med kolleger. Dette stemmer ikke, og forskningen hennes viser heller ikke dette.

forretningsmenn.jpg

Lederskolen

Hver fjerde leder er utdannet på BI.

Annonse
Annonse
Annonse