Annonse

utdanningsforbundet

UtdanningsforbundetRedusert utdanningstilbud kan bli en koronakonsekvens

− Jeg ser ikke bort fra at vi må redusere utdanningstilbudet noe for barn og unge, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Leder

LederSentral tvang om fritt skolevalg

Når KS stritter med alle piggene imot regjeringens plan om fritt skolevalg til videregående, kan vi alt regne reformen som en død sild.

Leder

LederSentral tvang om fritt skolevalg

Når KS stritter med alle piggene imot regjeringens plan om fritt skolevalg til videregående, kan vi alt regne reformen som en død sild.

OsloskolenKlasserommet som politisk kamparena

Osloskolen er så gjennomsyret av partipolitikk at all endring ender i åpen politisk strid. Så når en ny sjef vil omorganisere ledelsen, vekkes kronikkiveren og politiske spinndoktorer har gode dager.

KommuneoppgjøretSykepleier- og læreroppgjørene i kommunene til mekling

Kollektiv hjemmeskoleAlle elever i hele landet har nå skole hjemmefra

– Oppdraget overfor barn og elever kan ikke settes på vent. Vi er nødt til å finne løsninger, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Mener Sanners eksamensutvalg har fått for stramme tøyler

Kunnskapsministeren sier ja til å gjennomgå eksamensordningen når skolens fag skal fornyes. Men utvalget som skal evaluere, er vingeklippet, mener kritikerne.

Akademikerne ser nye muligheterVil slå kloa i lærerne

Mens lærerstanden roper «avskilting» fra barrikadene, beredes grunnen for en ny generasjon undervisere med strenge krav til status og lønn i arbeidslivets organisasjon for høyt utdannede.

Detaljstyring overkjører lærerne

Én av fire føler seg overstyrt.

Skoleforslaget «ingen» vil ha er ute på høring– Vær så snill, ikke rør den også!

Regjeringen vil erstatte verdigrunnlaget i den norske skolen. Elendig bruk av tid og ressurser, mener skoleforbund.

StortingskomitéNei til lærernorm, ja til mindre papirarbeid

Et representantforslag om en nasjonal norm for hvor mange elever en lærer skal ha ansvaret for om gangen fikk ikke flertall i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. De går i stedet for «et sterkere nasjonalt initiativ» for å avbyråkratisere lærerrollen.

30.000 lærere har ikke utdannelse i egne fag

Nær halvparten av engelsklærerne i grunnskolen fyller ikke kompetansekravene i fagene de underviser i.

SkoleledelseFra bestilling til samarbeid

Tillit, profesjonsutvikling og samarbeid mot samme mål var tema da lærere, skoleledere og politikere møttes for å diskutere hvordan samarbeidet mellom partene kan styrkes.

Mobbing i skolen– Deprimerende å se hvordan en del voksne opptrer på sosiale medier

Barn ser til voksne og vil formes av deres adferd. – Derfor er det viktig at rollemodeller oppfører seg i den offentlige debatten, mener leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Hauglie får skarp kritikk for Nav-utspill

Utdanningsforbundet frykter stigmatisering i skolen.

Et farlig forslag fra arbeids- og sosialministeren

Det eneste alle elever som skårer svakt helt sikkert har til felles, er at de skårer lavt, skriver 2. nestleder i Utdanningsforbundet

Et farlig forslag fra arbeids- og sosialministeren

Det eneste alle elever som skårer svakt helt sikkert har til felles, er at de skårer lavt, skriver 2. nestleder i Utdanningsforbundet

Forbundene«PISA-kåte politikere» stresser elevene

Norske elever presterer bedre enn gjennomsnittet i OECD, viser de seneste PISA-resultatene. Men skole-forbundene står fast ved sin kritiske holdning til undersøkelsen.

Utdanningsforbundet– Vi skal være forsiktige med å overtolke funnene

Lærernes fagforening er fornøyd med de norske resultatene i den internasjonale matematikk- og naturfagsundersøkelsen. Men mye kan bli bedre med enkle politiske grep, mener Utdanningsforbundets leder.

Høyres skole opp til eksamen

De neste ukene vil et ras av internasjonale og nasjonale skoletester vise om Høyreskolen står til stryk – eller består.

Lærerkrav i hundremillionersklassen kan ramme kommunene

En dom i arbeidsretten gir lærere fra hele landet rett på flere års etterbetaling for overtids- og vikararbeid. I Østfold må arbeidsgiverne punge ut med minimum 30 millioner kroner, og det er ventet flere krav fra hele landet.

Ny streik truer skoler og sykehus

Meklingsfristen for arbeidstakere i flere Virke-bedrifter går ut ved midnatt.

Ny retning for norsk skole

Stortinget bestemmer i dag hvordan skolen skal se ut i fremtiden.

Høyre på skole-blindvei

Lærerkrisen i skolen forsterker seg, men Torbjørn Røe Isaksen nekter å innse at han er på en blindvei med kravet om 4 i matte for å bli lærer, skriver redaktør Magne Lerø.

Over 550 plasser står tomme på lærerutdanningene

Samtidig som 367 søkere til lærerstudiet fikk avslag etter å ha strøket på et omstridt forkurs i matematikk i sommer, står over 554 plasser tomme på landets lærerutdanninger.

NOKUT: – For ensidig fokus på enklere styring

Rapporten som foreslår å rydde opp i kunnskapssektoren, møter motbør. – For endisig fokus på enklere styring, sier direktør Terje Mørland i NOKUT. – Vi vil foreløpig ikke gi vår fulle støtte til å samle så mange enheter i et nytt direktorat, sier leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad.

Lærerne ønsker mer kompetanse

Spekter-leder Anne-Kari Bratten skriver i Ukeavisen Ledelse sist fredag om striden med tilbakevirkende kraft av nye kompetansekrav for lærere. Innlegget kan gi inntrykk av at Utdanningsforbundet, som den aller største lærerorganisasjonen, er motstander av kompetansekrav for lærere. Det er vi ikke, skriver leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied.

Lærerne ønsker mer kompetanse

Spekter-leder Anne-Kari Bratten skriver i Ukeavisen Ledelse sist fredag om striden med tilbakevirkende kraft av nye kompetansekrav for lærere. Innlegget kan gi inntrykk av at Utdanningsforbundet, som den aller største lærerorganisasjonen, er motstander av kompetansekrav for lærere. Det er vi ikke, skriver leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied.

Annonse
Annonse
Annonse