Annonse

arbeidsinkludering

Glansen falmer av bejublet metode for å få flere i jobb

For annen gang på kort tid kommer en studie som viser at den populære metoden supported employment (SE) ikke får flere varig ut i jobb en vanlig oppfølging fra Nav.

Synspunkt

LederKommune-Norge lager ris til egen bak

Når kommuner ikke tar ansvar for å inkludere unge i kommunale jobber, handler de i strid med sine egne langsiktige interesser.

Synspunkt

LederKommune-Norge lager ris til egen bak

Når kommuner ikke tar ansvar for å inkludere unge i kommunale jobber, handler de i strid med sine egne langsiktige interesser.

Individuell jobbstøtte har god effekt – spesielt for unge

Individuell jobbstøtte (IPS) får flere med psykiske lidelser ut i jobb enn vanlig, arbeidsrettet oppfølging. Effekten er særlig god for unge, lavt utdannede og personer med alvorlige psykiske lidelser, viser ny studie.

Nav frøs samarbeidet i fjor, men nå tas XXL inn i varmen igjen

For et år siden brøt Nav samarbeidet med XXL om arbeidstrening etter avsløringer av kritikkverdige arbeidsforhold i sportskjeden. Nå tas samarbeidet opp igjen.

Arbeidsinkludering i koronatiden– Vi har opplevd en fantastisk stå på-vilje

– Vi har god erfaring med digital oppfølging der deltakerne har grunnleggende dataferdigheter samt grunnleggende norskferdigheter, forteller konsernsjef Hilde Britt Mellbye i Frisk Utvikling.

Arbeidsinkludering i koronatiden– Viktig å kunne møtes fysisk

Når du jobber etter en metode som bygger på tett personlig kontakt, er det ikke enkelt å erstatte fysiske møter med digital oppfølging, konstaterer Roy Erland Myrdal i Hadeland IPS.

Arbeidsinkludering i koronatiden– 12. mars skjønte vi at vi ville bli hardt rammet

– Det mest krevende i den første fasen var at deltakerne i varig tilrettelagt arbeid ble stengt ute fra jobb, sier direktør Per Olav Myrstad i arbeidsinkluderingsbedriften Astero.

Arbeidsinkludering i koronatiden– Mange jobbsøkere har fått et digitalt kompetanseløft

Koronapandemien har gjort det utfordrende å jobbe med arbeidsinkludering. En positiv effekt er at mange har fått styrket sine digitale ferdigheter, forteller Pauline Munch Brudal i Hapro Jobb og Karriere.

Nav og Ikea skal samarbeide om å få innvandrere i jobb

I forrige uke undertegnet Nav og Ikea en avtale om et nasjonalt løft for å få flere flyktninger og innvandrere ut i lønnet arbeid.

Arbeidsgivere er skeptiske til unge med psykiske helseproblemer

Er du ung og har hull i CV-en på grunn av psykiske helseproblemer, vil de fleste arbeidsgivere vegre seg mot å innkalle deg til jobbintervju, viser undersøkelse. Arbeidsgivere trenger mer kunnskap, mener forsker.

Synspunkt

DebattEr arbeid til alle løgn nummer én?

Alle er enige om at vi trenger flest mulig i arbeidslivet. Likevel holdes unge mennesker med funksjonsnedsettelser utenfor. Jobb til funksjonshemmede er løgn nummer én i arbeidslivet.

Synspunkt

DebattEr arbeid til alle løgn nummer én?

Alle er enige om at vi trenger flest mulig i arbeidslivet. Likevel holdes unge mennesker med funksjonsnedsettelser utenfor. Jobb til funksjonshemmede er løgn nummer én i arbeidslivet.

– Arbeidsinkluderings-bedriftene vil ikke forsvinne

– Tydelige krav fra Nav gjør oss bedre, sier markedskoordinator Jan Mario Martone i Spir Oslo. Arbeidsinkluderingsbedrifter gjør nødvendig og solid arbeid, sier forsker Terje Olsen.

Sosialt entreprenørskapGraver frem gullet i utsatt ungdom

Sosial entreprenør Bosse Litsheim i Jobbloop får utsatt ungdom i jobb og utdanning

Flere uføre hvert år under Solberg, nå starter dugnaden

Hvert år siden Erna Solberg (H) overtok som statsminister har det blitt flere uføre her i landet. Nå skal inkluderingsdugnaden få flere i arbeid.

Vekstbedriftene ønsker mer inkluderende kommuner

Kommunene kan bidra til å få flere med nedsatt arbeidsevne ut i arbeid ved å stille krav til dem de kjøper tjenester fra, mener bransjeorganisasjonen for vekstbedrifter, ASVL. Prosjektet «Inkluderende Kommune» skal få fart i sakene.

VelferdbloggenKan inkludering gjøres på dugnad?

VelferdbloggenKan inkludering gjøres på dugnad?

OmdømmemålingStormberg er best på samfunnsansvar

Stormberg får toppskår på samfunnsansvar i ny omdømmemåling. – Jeg tror folk synes det er bra at det er samsvar mellom hva man sier og hva man gjør, sier Stormberg-sjef Steinar J. Olsen.

Stadig flere får jobb gjennom Fretex

1294 jobbsøkere kom ut i ordinært arbeid gjennom Fretex i fjor. Det er mer enn dobbelt så mange som året før, da antallet var 574.

2 av 3 utviklingshemmede mangler jobb eller dagtilbud

– Sjokkerende, sier Dag Sandvik, direktør for arbeidsgiver- og interesseforeningen ASVL.

NTNU-professorDet offentlige bør lære av NHO

Ringer i Vannet-metodikken har potensial til å få langt flere i jobb og bør spres utenfor NHOs egne medlemsbedrifter, mener forsker og NTNU-professor Jan Tøssebro.

Annonse
Annonse
Annonse