Annonse

Medarbeidere

Dette må du ikke gjøre som leder for unge medarbeidere på hjemmekontor

Driver du med konstant kontroll og overvåkning av dine ansatte? Da vil du mest sannsynlig miste noen unge, kloke hoder på veien.

Kombiner disse lederstilene for å trygge ansatte i usikre tider

Evnen til å veksle mellom lederstiler og finne den rette tilnærmingen vil være avgjørende når selskapet står overfor usikkerhet og medarbeiderne trenger stødig lederskap.

Lederverktøy

Slik får du kundeopplevelsen inn i bedriftskulturen

Å få kundeopplevelsen inn i bedriftskulturen, og jobbe som en samlet organisasjon mot målene, er en utfordring mange bedrifter opplever i dag.

Synspunkt

SynspunktNå er det tid for oss ledere å «bjuda på»

2020 var året hvor alle ledere kom i en helt ny situasjon og alle havnet i samme båt. En global pandemi, som fortsatt pågår, rammet oss med alle utfordringer den bringer med seg.

Synspunkt

SynspunktNå er det tid for oss ledere å «bjuda på»

2020 var året hvor alle ledere kom i en helt ny situasjon og alle havnet i samme båt. En global pandemi, som fortsatt pågår, rammet oss med alle utfordringer den bringer med seg.

Ledere er mindre opptatt av hvordan de skal beholde nøkkelmedarbeidere

En rapport fra HR Norge tyder på at ledere ikke er forberedt på at ansatte kommer til å bytte jobb etter krisen.

Dette forventer de ansatte etter korona

I kjølvannet av koronakrisen må ledere regne med å møte andre krav og forventninger fra medarbeiderne sine, ifølge en ny dansk undersøkelse.

Synspunkt

Ti råd for å ta imot nye medarbeidere

Måten du tar imot nye medarbeidere på, er kritisk for suksess, både for den nyansatte og for virksomheten. Her er ti råd for et vellykket påmønstringsprogram.

Synspunkt

Ti råd for å ta imot nye medarbeidere

Måten du tar imot nye medarbeidere på, er kritisk for suksess, både for den nyansatte og for virksomheten. Her er ti råd for et vellykket påmønstringsprogram.

Slik leder du andre – og får tid til å gjøre noe selv

Som leder dras du ofte mellom behovet for å gjøre egne oppgaver, og å stille opp for medarbeiderne dine. Her er fire råd for hvordan du håndterer dette.

Nytteløst å snakke med truede ledere som er redd for å miste makt

En fersk undersøkelse viser at til og med erfarne ledere kan føle at deres makt er truet når medarbeidere tar opp alvorlige saker på arbeidsplassen.

Ikke la dine beste medarbeidere stagnere

– Ledere må løsrive seg fra det som holder dem fast i fortiden om endringer skal skje

Mange virksomheter er fanget i fortiden.

Bedriftenes fremtid– Raske startups slår ut de store og etablerte

Ikea satser nå et kompetanseløft blant sine medarbeidere og samarbeider for første gang med en rekke oppstartsbedrifter for å møte nye behov i en verden i endring.

– Sats på uerfarenhet

Her er grunnene til at du noen ganger bør ansette personer uten den relevante bransjeerfaringen.

Lederverktøy

Medarbeiderutvikling– Læring må gagne bedriften

Det er viktig at bedrifter legger til rette for at ansatte skal få lære mer, men det er fortsatt de daglige arbeidsoppgavene de lærer mest av, forteller BI-forsker.

Det blåser ikke bare på toppene

I flere saker som verserer i mediene for tiden pågår det en debatt om toppleders ansvar i situasjoner der feil er begått. En annen del av topplederansvaret handler om å ivareta medarbeidere som er i førstelinjen i tøffe saker med høyt konfliktnivå.

Medarbeidere som ledelseseksperter

I et tilsvar til mitt innlegg om «De farlige ledelsesekspertene», gir rådgiver Jørn Bue Olsen meg både rett og galt. Særlig problematisk er det visst for han at jeg sier at det faktisk finnes noen ledelseseksperter og at de kalles «medarbeidere».

Den vanskelige lyttingen

Ledere som ikke tar seg tid til eller klarer å lytte til en medarbeider, vil få problemer. Kan du ikke lytte, kan du heller ikke løse konflikter.

De farlige ledelsesekspertene

Ledelse er noe svært mange er opptatt av, og det skrives en rekke bøker, oppgaver, artikler og blogger omkring dette fenomenet hvert eneste år her i Norge. Særlig interessant er det når media hanker inn såkalte leder- eller ledelseseksperter for kommentarer og innspill.

Slik kan medarbeiderne ta mer ansvar

Før tok de ansatte imot ordrer. I dag må de engasjeres gjennom hodet og hjertet, hevder forfatter og foredragsholder.

Statsansatte: Lite åpenhet rundt kriteriene for lønnsfastsettelse

Statsansatte stoltere av jobben sin

Lederes magefølelse utfordres

De beste lederne lytter og lar seg styre av andre – både av mennesker og teknologi, hevder SAS Institute-sjef Kåre Nygård. Ifølge organisasjonspsykolog Jon Erik Børresen er årsaken til at så få klarer dette at ledere er redde for å miste makt.

Lederverktøy: Kjenner du medarbeiderne dine?

Du er leder for en rekke forskjellige persontyper. For å få til et best mulig samarbeid med dem, må du både lære dem å kjenne som typer og vite hvordan de skal håndteres.

– Tradisjonelle innovasjonsprosjekter er snart historie

Amerikansk tenkning, der medarbeiderne har mer innvirkning, blir den nye hverdagen, ifølge forskere.

– Ikke overdriv egen selvtillit

Det er viktig at ledere har selvtillit, men den må være balansert og rettet mot verdsetting av medarbeidernes prestasjoner, hevder ledelsesrådgiver Jan Wiese.

– Ikke overdriv egen selvtillit

Det er viktig at ledere har selvtillit, men den må være balansert og rettet mot verdsetting av medarbeidernes prestasjoner, hevder ledelsesrådgiver Jan Wiese.

Internkommunikasjon: Hvordan måle oppslutning blant medarbeiderne?

For å være sikker på at strategien din blir fulgt, må du vite om medarbeiderne dine er enig i den, kan den og agerer i henhold til den, forteller kommunikasjonsekspert Øystein Bonvik.

Internkommunikasjon: Hvordan måle oppslutning blant medarbeiderne?

For å være sikker på at strategien din blir fulgt, må du vite om medarbeiderne dine er enig i den, kan den og agerer i henhold til den, forteller kommunikasjonsekspert Øystein Bonvik.

Annonse
Annonse
Annonse