Arbeidsliv

Eldre og personer uten jobb sliter mest med digitaliseringen

Minst 10 prosent av befolkningen står i fare for å falle utenfor samfunnet på grunn av manglende digital kompetanse, viser en undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

­Undersøkelsen IT i praksis 2022 viser at digitalt utenforskap rammer personer med lav inntekt, høy alder og dem som står utenfor arbeidsstyrken.

Årets rapport setter søkelys på dem som ikke føler at de henger med og derfor er mest sårbare og risikerer å falle utenfor.

Blant eldre, personer utenfor arbeidsstyrken og personer med lave inntekter oppgir en firedel å ha lave digitale ferdigheter. Det tilsvarer 10 prosent av befolkningen.

IT i praksis mener denne gruppen har størst fare for å falle utenfor samfunnet. Sammenlignet med andre har de lavere tillit til digitale løsninger, og flere synes de er vanskeligere å bruke. Det er også en høyere andel her enn ellers som foretrekker å snakke med noen i telefon eller personlig oppmøte heller enn å kommunisere digitalt med myndighetene.

Tallene samsvarer med funn fra Statistisk sentralbyrå (SSB) , som i august la fram risikoanalysen som viser at høy alder, lavere utdanningsnivå, å være pensjonist eller hjemmeværende, og å bo i områder med lav befolkningstetthet, øker sannsynligheten for å falle utenfor digitalt.

Norge er i utgangspunktet svært digitalisert. Ni av ti vurderer sine digitale ferdigheter som middels gode eller bedre. Men med økt digitaliseringstakt er konsekvensene større når man faller av lasset i den digitale utviklingen.

Undersøkelsen er gjennomført av Rambøll, med telefonintervjuer med 1.000 personer i perioden februar-april i år.

Powered by Labrador CMS