Arbeidsliv

Statsminister Jens Stoltenberg og statssekretær Svein Fjellheim (t.h.) i samtale under Fellesforbundets representantskapsmøte onsdag.

Fellesforbundet presser Stoltenberg på vikarbruk

Det haglet med bekymringsmeldinger om hva økt vikarbruk gjør med norsk arbeidsliv, da statsminister Jens Stoltenberg (Ap) møtte Fellesforbundet onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Statsministeren innledet til debatt om den politiske situasjonen på Fellesforbundets representantskapsmøte på Lillestrøm onsdag.

Bekymringer rundt den økende bruken av bemanningsbyråer og vikarer i norske bedrifter, preget tilbakemeldingene fra salen.

– Innenfor bygningsbransjen har vi i stadig økende grad fått et A- og B-lag når det gjelder lønn, arbeidstid, boforhold og lignende. De utenlandske arbeiderne som hyres inn gjennom bemanningsbyråer utgjør helt klart B-laget, uttalte Jorge Alex Dahl i Forbundsstyret.

Økt press

De samme signalene kom fra hotell,- restaurant- og reiselivsbransjen, der det har blitt stadig mer vanlig å sette ut deler av virksomheten – som renhold – til bemanningsbyråer.

– Arbeidsgiveransvaret er i ferd med å smuldre opp i vår bransje. Resultatet er økt arbeidspress på renholderne og helt andre verdier i arbeidslivet, fortalte Randi Karen Stenseth.

– Vi kjenner til eksempler der fast ansatte blir sagt opp når renholdet blir satt bort, samtidig som de blir tilbudt kontrakt som ekstrahjelp og blir oppfordret til å rekruttere venner fordi behovet for folk er stort, forteller Stenseth.

Vikardirektivet

Flere representanter uttrykte bekymring for at situasjonen vil bli enda verre dersom EUs vikardirektiv, som regjeringen har jobbet med siden jul, blir implementert i norsk lovverk.

– Vi jobber nå med å se på hva vi kan få til av enten endringer eller nasjonale tilpasninger for å gjøre direktivet mer håndterbart. Men én ting som kommer i direktivet, er faktisk en seier – bestemmelsen om at vikarer og fast ansatte skal ha like arbeidsvilkår. Det vil løse mange av problemene vi jobber med, påpekte Stoltenberg.

Arbeidsdepartementet anslo før jul i fjor at regjeringen ville kunne legge fram sin innstilling til vikarbyrådirektivet i løpet av våren, men avklaringen lar vente på seg.

– Det er komplisert. Det er ulike faglige meninger om de ulike bestemmelsene, og vi går gjennom direktivet paragraf for paragraf opp mot norske regler for å se på hva vi kan gjøre for å nøytralisere det som måtte være av uheldige sider der, sier Stoltenberg.

Forbundsleder Arve Bakke i Fellesforbundet sier han forventer at statsministeren er mer konkret når han skal møte Fellesforbundet igjen under landsmøte i oktober.

Han har tidligere varslet at dersom ikke Forbundets krav blir oppfylt før den tid, så vil landsmøtet kreve at Norge legger ned veto mot direktivet. (©NTB)

Powered by Labrador CMS