Arbeidsliv

I arbeidsmiljøloven § 10-10 ser jeg at hovedregelen er at det skal være arbeidsfri på søndager og helgedager.

Har ansatte krav på lønnstillegg i helgene dersom bedriften ikke har tariffavtale?

Juristene svarer.

Publisert Sist oppdatert

­Spørsmål: Jeg jobber som daglig leder i en bedrift som ikke er bundet av tariffavtale, og har nylig fått et krav om lønnstillegg for arbeid på lørdager og søndager fra en ansatt.

I arbeidsmiljøloven § 10-10 ser jeg at hovedregelen er at det skal være arbeidsfri på søndager og helgedager. Innebærer dette også at når det er nødvendig å utføre arbeid på disse dagene, skal de ansatte betales et tillegg?

Svar: For det første presiserer vi at formuleringen "søn- eller helgedag" i arbeidsmiljøloven § 10-10 er litt uheldig.

Terminologien helgedag i dette tilfellet er ikke sammenfallende med slik vi bruker begrepet i dagligtalen, altså om lørdag og søndag samlet som helg.

Som helgedag regnes søndager og de lovfastsatte helligdagene, herunder 1. og 2. juledag, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 1. og 2. pinsedag. Lørdag er altså ikke å regne som en helgedag, og omfattes ikke av arbeidsmiljøloven § 10-10.

Som du helt korrekt nevner, er utgangspunktet at ansatte skal ha arbeidsfri på helgedagene. Loven åpner likevel for at det kan utføres arbeid på helgedager, dersom arbeidets art gjør det nødvendig.

Hvorvidt arbeidets art gjør det nødvendig må avgjøres etter en konkret vurdering. Arbeid hvor dette typisk er tilfellet er likevel innenfor helsesektoren, brann- og redning samt innenfor transportbransjen, for å nevne noe.

Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til tillegg i lønnen for helgearbeid. Såfremt helgearbeidet ligger innenfor den ansattes avtalte daglige og ukentlige arbeidstid, og partene ikke har avtalt tillegg i arbeidsavtalen, skal den ansatte få ordinær lønn for helgearbeid.

Dersom helgearbeidet innebærer at den ansatte jobber utover den alminnelige arbeidstiden, har vedkommende rett til overtidstillegg på 40% for timene som utgjør overtidsarbeid.

Vi nevner i den forbindelse at arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstid på ni timer daglig og 40 timer ukentlig vil være førende for når den ansatte jobber "overtid", med mindre det foreligger særskilt avtale om noe annet.

Vi gjør i den forlengelse oppmerksom på at de fleste tariffavtaler inneholder bestemmelser om tillegg i lønn for helgearbeid. Det kan derfor være at den ansatte hos dere har hørt dette fra noen som er bundet av tariffavtale, eller egentlig mener å ha krav på overtidstillegg.

Spør juristene

Har du spørsmål om arbeidsrett?

Har du spørsmål om arbeidsrett? Send de til oss ved å klikke her.

Les alle spørsmål og svar her!


Powered by Labrador CMS