Arbeidsliv

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har svart at endringene vil bli gjennomført som planlagt, og at regjeringen vil gå i dialog for å svare på spørsmålene fra Esa.

Høyre ber Norge vente med å innføre nye regler for innleie av arbeidskraft

Høyre ber regjeringen vente med å innføre de nye reglene for innleie av arbeidskraft fram til Esa har godkjent dem.

Publisert Sist oppdatert

­Før jul vedtok Stortinget en rekke innstramminger i regelverket for innleiing av arbeidskraft, skriver Klassekampen.

Esa, tilsynsorganet til EØS-landene, har mottatt klager, og har sendt brev til regjeringen med en rekke spørsmål knyttet til disse endringene.

Brevet kan antyde at de nye norske reglene kan være i strid med EUs vikarbyrådirektiv, og EØS-avtalens generelle bestemmelser om fri flyt av tjenester.

Høyre mener derfor at regjeringen bør sette regelendringene, som etter planen trer i kraft førstkommende lørdag, på vent.

– Esa flagger dette som problematisk. Endringene er dårlig utredet og tar ikke hensyn til Vikarbyrådirektivet eller artikkel 36 i EØS-avtalen, sier hun til avisen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har svart at endringene vil bli gjennomført som planlagt, og at regjeringen vil gå i dialog for å svare på spørsmålene fra Esa.

Dersom Esa skulle konkludere med at regjeringens svar er utilstrekkelig, kan de åpne formell sak mot Norge, som til slutt kan endre med en rettsavgjørelse i Efta-domstolen.

Powered by Labrador CMS