Bøndene – her ved leder Tor Jacob Solberg (til venstre) i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag – er ikke fornøyd med statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Ekspedisjonssjef Viil Søyland kalte det «et godt tilbud».
Bøndene – her ved leder Tor Jacob Solberg (til venstre) i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag – er ikke fornøyd med statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Ekspedisjonssjef Viil Søyland kalte det «et godt tilbud» da hun presenterte det mandag.

Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr 2,6 milliarder kroner – bøndene krever 3,9 

Staten tilbyr bøndene en inntektsvekst på rundt 70.000 kroner per årsverk, totalt 2,6 milliarder kroner. Bøndene krever derimot 3,9 milliarder.

Publisert Sist oppdatert

Staten leverte sitt tilbud mandag, ti dager etter at bøndene kom med sitt krav. Tilbudet ligger betydelig under kravet fra jordbruket og innfrir bare rundt to tredjedeler av det bøndene mener de må ha i årets oppgjør.

– Staten leverer i dag et godt tilbud som følger opp stortingsmeldingen om økt selvforsyning og inntektsopptrapping. Tilbudet viser at opptrappingsplanen blir fulgt og det legges opp til å tette en tredel av inntektsgapet allerede i årets tilbud, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland i en pressemelding.

Tilbudet legger opp til at en tredel av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper kan tettes allerede i år. Inntektsveksten staten tilbyr ligger på rundt 70.000 kroner per årsverk, samt en reduksjon i inntektsgapet med 45.000 kroner per årsverk.

Bøndene misfornøyd

Til sammenligning la bøndene fram et krav for halvannen uke siden der de krever til sammen 3,9 milliarder kroner. Det skal utgjøre en samlet inntektsvekst på nesten 83.000 koner per årsverk. Av dette skulle snaut 76.000 kroner bidra til å hente ut mye av etterslepet til andre yrkesgrupper.

– Mange bønder står i en krevende økonomisk situasjon. Derfor er det nødvendig at inntektsgapet tettes raskere enn det regjeringa legger opp til i tilbudet. Skal vi nå målene om økt selvforsyning må bondens inntekt opp, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag etter å ha mottatt staten tilbud.

Han mener staten forutsetter en lavere kostnadsvekst enn jordbruket har beregnet i sitt krav. Derfor fremstår statens tilbud bedre enn det vi mener det er grunnlag for.

– Tilbudet svarer ikke ut Stortingets nylige marsjordre om økt selvforsyning, sier han.

Vil begrense prisveksten

Regjeringen har lagt stor vekt på å begrense avtalens innvirkning på matprisene. I tillegg til å finansiere tilbudet med en økt bevilgning i statsbudsjettet på drøyt 1,9 milliarder kroner, foreslår staten en økning i jordbruksavtalens målpriser innenfor en ramme på 526 millioner kroner.

Samlet økning i priser er beregnet til 2,4 prosent. Dette er lavere enn forventet prisvekst ellers i samfunnet.

– Isolert sett vil forslaget gi en økning i matutgifter på 350 kroner per år for en gjennomsnittlig husholdning, skriver Landbruks- og matdepartementet i pressemeldingen.

Jordbruksforhandlingene skal sluttføres innen utgangen av 16. mai.

Powered by Labrador CMS