Arbeidsliv

Jeg er daglig leder i et firma, og vi oppdaget nylig en feil i lønnsutbetalingen til en av våre ansatte som har fått for mye utbetalt.

Kan vi trekke en ansatt i lønn som har fått for mye utbetalt?

Juristene svarer.

Publisert Sist oppdatert

Spørsmål: Jeg er daglig leder i et firma, og vi oppdaget nylig en feil i lønnsutbetalingen til en av våre ansatte som har fått for mye utbetalt. Det er ikke en veldig stor sum, så det er ikke sikkert vedkommende har lagt merke til det ved lønnsutbetalingen.

Av både økonomiske og prinsipielle årsaker har vi likevel behov for å motregne beløpet i arbeidstakerens neste lønning. Vi har en generell adgang til trekk i lønn i henhold til arbeidsmiljøloven i våre arbeidskontrakter. Kan vi da bare gjennomføre motregningen ved neste lønnsutbetaling?

Svar: Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i arbeidstakers lønn eller feriepenger. Dette skyldes at lønn utgjør hovedinntektskilden for de aller fleste arbeidstakere, og hvor det er avgjørende med forutsigbarhet for de månedlige lønnsutbetalingene, slik at faste utgifter kan betjenes.

Som du er inne på, oppstiller arbeidsmiljøloven § 14-15 likevel enkelte unntak fra hovedregelen. Ett av disse er adgangen til å på forhånd skriftlig avtale at trekk kan gjøres.

Bestemmelsen gir inntrykk av at arbeidsgiver og arbeidstaker på generelt grunnlag kan avtale at trekk kan gjøres i arbeidstakers lønn. Det er likevel avklart i rettspraksis at dette ikke er tilfellet.

Avtale-unntaket innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker for det enkelte tilfellet kan inngå skriftlig avtale om at arbeidsgiver foretar trekk i arbeidstakers neste lønnsutbetaling.

Det klare utgangspunktet er derfor at du må bli enig med arbeidstakeren om å gjøre trekk i neste lønnsutbetaling tilsvarende det han fikk for mye utbetalt sist.

Unntak fra dette igjen kan tenkes dersom arbeidstakeren burde skjønt at han fikk for mye utbetalt. Ettersom du nevner at det ikke var snakk om et stort beløp, kan dette tilsi at han ikke nødvendigvis burde skjønt dette.

Vår anbefaling er uansett at dere i første omgang snakker med arbeidstakeren og forklarer situasjonen, inkludert den firmaets økonomiske situasjon og bakgrunn for hvorfor trekket gjennomføres.

Powered by Labrador CMS