Arbeidsliv

Undersøkelsen viser at norske selskaper primært bruker HR-data til å registrere timer og fravær (51%).

Kun én av 10 bedrifter av bedrifter har fokus «ledelse av fleksibelt arbeid»

Fire av ti nordmenn velger arbeidsplass ut fra hvorvidt arbeidsgiver legger til rette for fleksibilitet, både når det kommer til tid og arbeidssituasjon.

Publisert Sist oppdatert

Det eneste som veier tyngre enn fleksible arbeidsplasser er om arbeidet oppfattes meningsfylt og utfordrende nok (48 prosent). Det viser en ny undersøkelse fra lønns- og HR-spesialisten SD Worx.

I de fleste HR-avdelinger er hovedfokuset på rekruttering, og over halvparten (53%) av HR-avdelingene i nordiske bedrifter har dette som sin øverste prioritet.

Nederst på listen deres finner man «ledelse av fleksibelt arbeid». Kun én av 10 bedrifter av bedrifter har fokus på dette.

– Men når man vet at såpass mange har fleksible ordninger som et av sine viktigste kriterier for valg av arbeidsplass, bør man som leder se nærmere på hvordan bedriften tilnærmer seg potensielle arbeidstakere, sier Rune Alvestad, Country manager i SD Worx i en pressemelding.

Registrere timer og fravær

Norske bedrifter ligger relativt godt an når det kommer til å ha digitale verktøy for HR-rapportering. Mer enn seks av ti (63%) norske selskap oppgir at de har dette på plass. Utfordringen er likevel at blant disse er det bare én av tre som aktivt bruker dataene i sitt beslutningsgrunnlag.

– Ved å utnytte HR-systemer i større grad vil man være rustet til å ta innover seg at dagens arbeidsstokk foretrekker fleksible arbeidsplasser, som også gir dem mulighet til å leve et godt liv utenom jobb. Med riktige verktøy og data kan bedrifter også hjelpe sine ansatte til å jobbe «smartere», sier Alvestad.

Undersøkelsen viser at norske selskaper primært bruker HR-data til å registrere timer og fravær (51%).

– Kvantitative data er viktig for effektiv planlegging og bemanning, men for best å møte fremtidens krav fra arbeidstakere, vil det være like viktig å ta kvalitative data med i beregningen, som for eksempel oversikt over ferdigheter og kompetanse, sier han.

Bare to av ti (20%) av norske bedrifter bruker data til dette formålet.

Flest brukere i Norge

Et av tre europeiske selskaper investerer i applikasjoner som lar både ansatte og ledere logge seg inn for å administrere egne data i et såkalt ESS-verktøy (Employee Self Service). Norge er et av landene i Europa der flest ansatte (56%) benytter seg av denne typen timeføringssystem.

– Å være åpne og transparente gjør at hver enkelt ansatt kan være ansvarlig for å følge med på sin egen arbeidstid. Samtidig kan HR-avdelingen fokusere på kjerneoppgavene sine, siden de ikke lenger trenger å behandle arbeidstiden manuelt, sier Alvestad

Powered by Labrador CMS