Arbeidsliv

Kan arbeidsgiver forvente at ansatte jobber doble vakter når det er ekstra travelt?

Overtidsarbeid: Kan sjefen kreve at du jobber doble vakter?

Hen blir bedt om å jobbe doble vakter i butikken – er det lov?

Publisert Sist oppdatert

­Spørsmål: Jeg jobber i en mindre butikk i en stor by. Tidvis, og særlig rundt ferier som påskeferien, er det mye å gjøre på få ansatte, i tillegg til at fraværet ofte øker. Lederen min har flere ganger spurt om jeg kan jobbe doble skift, noe som innebærer at jeg er på jobb fra kl. 08:30 til kl. 21:00 – en time etter at butikken er stengt. Er dette lov?

Svar: Arbeidstiden skal som en hovedregel holdes innenfor rammene som er oppstilt i arbeidsmiljøloven § 10-4. Denne bestemmelsen regulerer hva som utgjør "alminnelig arbeidstid".

Det følger av bestemmelsen at den alminnelige arbeidstiden ikke skal overstige ni timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av syv dager. Noen ganger har arbeidsgiver likevel behov for at en medarbeider jobber utover den alminnelige arbeidstiden, overtid er jo ikke uvanlig. Slikt behov kan være begrunnet i ulike årsaker, eksempelvis høysesong i butikken eller uvanlig mye fravær.

Det er likevel ikke tilstrekkelig at arbeidsgiver kan vise til et behov for overtidsarbeidet; arbeid utover avtalt arbeidstid krever at det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov for det", jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd. Av lovens forarbeider fremgår at typiske særlige tilfeller som kan gi grunnlag for overtidsarbeid er når det oppstår uforutsette hendelser, eller når det er fravær blant arbeidstakerne som forstyrrer eller truer med å forstyrre den jevnlige driften.

Det følger av bestemmelsen at den alminnelige arbeidstiden ikke skal overstige ni timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av syv dager

Hvorvidt relativt vanlige sesongtopper kan anses uforutsett, er diskutabelt, men ofte akseptert. Medarbeideres fravær vil på den annen side ofte innebære et særlig og tidsavgrenset behov for overtidsarbeid for andre ansatte.

Overtidsarbeid i form av doble vakter skal ikke være en fast ordning som arbeidsgiver eksempelvis legger opp til når en arbeidsplan fastsettes. Videre skal arbeid utover den alminnelige arbeidstiden regnes som overtidsarbeid, som skal kompenseres med et tillegg på minst 40% til den ordinære lønnen din, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 ellevte ledd.

Vi viser også til at samlet arbeidstid for én dag ikke skal overstige 13 timer, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 åttende ledd. Med arbeidstidene du skisserer, er du så vidt innenfor disse lovkravene. Slike arbeidsdager bør være unntak, og hvis det skjer ofte anbefaler vi at du diskuterer dette med arbeidsgiver.

Powered by Labrador CMS