Barnehagelærerutdannede med mastergrad søker karrierer utenfor tradisjonelle barnehagestillinger.
Barnehagelærerutdannede med mastergrad søker karrierer utenfor tradisjonelle barnehagestillinger.

SSB: Bare 1 av 100 barnehageansatte har mastergrad som barnehagelærere 

Kun 1 prosent av barnehageansatte i 2023 hadde barnehagelærerutdanning med mastergrad. Av dem som tar slik utdanning, jobber bare 28 prosent i barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagelærerutdannede med mastergrad søker karrierer utenfor tradisjonelle barnehagestillinger: 19 prosent jobber i grunnskolen, 14 prosent i skolesektoren utenfor grunnskolen, 19 prosent i næringer hvor barnehagelærerutdanning er relevant, mens 20 prosent er sysselsatt i ulike andre næringer, ifølge en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av de 28 prosentene barnehagelærerutdannede med master som jobber i barnehage, har en av fire lederstilling. Så det er kun 21 prosent som da bruker mastergraden i direkte kontakt med barn.

Det utgjør videre bare 1 prosent av de barnehageansatte. I tillegg har knapt 3 prosent av landets barnehageansatte en eller annen mastergrad, uten å være utdannet barnehagelærer.

Regjeringens mål er å heve kompetansenivået blant barnehagepersonell og øke andelen av barnehagelærere og styrere med mastergradsutdanning. «Kompetanse for fremtidens barnehage 2023-2025» og «Barnehagen for en ny tid» (2023) satser på videreutdanning og spesialisering for å styrke kvaliteten i det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Powered by Labrador CMS