Ledelse

Sørg for at dere i ledergruppen snakker om og arbeider med ledelsesoppgaver, og ikke bare daglig drift. Det gir deg noen å sparre med når du møter utfordringer.

– Aksepter at ensomhet er en del av lederjobben

Mange ledere føler seg ensomme, viser dansk undersøkelse. En del norske toppledere har gitt uttrykk for det samme.

Publisert Sist oppdatert

­I en undersøkelse danske Lederne har gjort blant nesten 1300 ledere i privat næringsliv i Danmark, svarer over halvparten at de ofte eller en gang iblant føler seg faglig ensomme i jobben. Litt over fire av ti svarer at de ofte eller en gang iblant føler seg sosialt ensomme. Det skriver Lederne på sitt nettsted «lederstof.dk».

Manon de Jongh, ledelseskonsulent og adjunkt ved Center for organisationspsykologi ved Roskilde universitet, sier til lederstof.dk at ensomhet er «et grunnvilkår for ledelse».

«Som leder står du i kanten av en gruppe, og har rett til å både ansette og si opp folk. Derfor er det naturlig at det er ting medarbeiderne ikke forteller deg – og omvendt», forklarer hun.

En del av jobben

Samtidig mener hun at det blir lettere å akseptere ensomheten hvis du tar innover deg at den er en del av lederjobben. Men det er grenser for hvor stor plass ensomhet bør ta, legger hun til. Ledere trenger også noen å snakke med både når noe er vanskelig og når de vil dele noe de er stolte av.

Konsekvensen av å ikke ha noen å dele tanker med, kan bli stress og utbrenthet, ifølge de Jongh. Noe som går utover både lederen og medarbeiderne. En sterk følelse av ensomhet kan også føre til at man føler mindre tilknytning til bedriften. Hun gir hos lederstof.dk tre råd for å unngå ensomhet i lederjobben:

  • Aksepter at ensomhet er en del av jobben. Det handler ikke om din person, men om din rolle
  • Vis sårbarhet og snakk om ensomheten din med sjefen din, lederkollegaene dine, andre i nettverket ditt, ditt private nettverk eller en profesjonell samtalepartner (men ikke med dine medarbeidere)
  • Sørg for at dere i ledergruppen snakker om og arbeider med ledelsesoppgaver (og ikke bare drift), slik at du har noen å sparre med når du møter utfordringer og vet hvor du skal gå når du trenger hjelp

Norske toppledere

For tre -fire år siden år siden spurte bladet Kapital 30 norske toppsjefer om det var ensomt å være toppleder. Omtrent halvparten mente, i varierende grad, at ledelse kan være ensomt. Den andre halvparten svarte nei, ledelse er ikke ensomt.

Thomas Hoff, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo uttalte til Kapital det ikke er rart at halvparten synes det er ensomt. Toppledere er under press, har alt ansvar og når noe smeller, er det de som får risen.

Hoff minnet imidlertid om at det ofte er mennesker med visse typer personlighetstrekk som blir toppledere. Mange har trekk som gjør dem robuste overfor stress, og ifølge professoren kan det være at noen til og med liker ensomheten på toppen.

Professoren mener også at lederrollen er blitt mindre ensom i nyere tid, fordi flere ledere enn før nå sitter i ledergrupper.


Powered by Labrador CMS