Ledelse

Ikke brenn alle broer når du slutter, kanskje vil du en dag ønske deg tilbake.

Du må ikke forklare «alt» om hvorfor du slutter

Publisert Sist oppdatert

Lest om karriere. Helene Tronstad Moe, forsker i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Høyskolen Kristiania, skriver hos E24 om hva den som slutter kan gjøre for å holde dørene åpne for en mulig re-ansettelse hos samme arbeidsgiver på et senere tidspunkt.

Første bud er å fortelle at man skal slutte / si opp på en ordentlig måte, både skriftlig og muntlig. Uttrykk gjerne takknemlighet for mulighetene du har fått og det du har lært i stillingen, råder Tronstad Moe.

Et annet, opplagt, råd, er å ikke snakke ned nåværende arbeidsplass og kollegaer. Unngå også å idealisere den nye arbeidsplassen for mye. Det kan rett og slett være smart å unngå detaljerte forklaringer for å rettferdiggjøre hvorfor du slutter, mener Tronstad Moe.

Det kan være mange grunner til at du ønsker å jobbe et annet sted, men du må ikke forklare alt. Det holder med en kort forklaring av typen «jeg har lyst til å prøve noe nytt».

Flest ledere vendte tilbake

Anthony C. Klotz, førsteamanuensis ved UCL School of Management i London, har sammen med analyse- og IT-selskapet Visier gjort analyser om såkalte boomerang-ansettelser; det vil si selskaper som ansetter tidligere ansatte. De beskriver funnene i et innlegg hos Harvard Business Review, og noe av det de finner er at re-ansettelser er vanligere til lederstillinger enn til andre jobber.

De tror at noe av forklaringen på dette kan være at organisasjoner prøver å lokke tilbake tidligere ansatte ved å tilby dem bedre betalte stillinger med lederansvar.

I analysene har de også spurt om hvorfor folk velger å vende tilbake til en tidligere arbeidsgiver.

Den vanligste årsaken var at den nye organisasjonen ikke levde opp til løftene som var gitt og/eller forventningene som var skapt ved ansettelsen. At tidligere ansatte hadde opprettholdt sterke sosiale bånd til tidligere kollegaer, økte også sannsynligheten for at de kom tilbake. Lønnsøkning var en tredje grunn.Powered by Labrador CMS