Ledelse

Slik håndterer du ubevisst negativ atferd

Dersom den destruktive atferden er en forsvarsmekanisme mer enn et aktivt valg fungerer det ikke å konfrontere den ansatte, forklarer fransk professor.

Publisert Sist oppdatert

Dårlig eller destruktiv atferd på arbeidsplassen kan være svært skadelig, både for prestasjonene og arbeidsmiljøet. Men ikke alle negativ atferd er planlagt – noe av det kan være impulsive handlinger som en respons på stress eller andre emosjonelle konflikter. Det kan være alt fra unnasluntring til raseriutbrudd, og er forsvarsmekanismer, ikke sabotasje.

Dette gjør det også vanskeligere å håndtere. De som bruker destruktiv atferd som en mestringsteknikk blir ofte svært defensive dersom de blir konfrontert. De har gjerne flere unnskyldninger på lager, og tar ikke selv skylden for det som skjedde, noe som gjør det utfordrende å løse problemet.

Det skriver Manfred Kets de Vries, klinisk professor i ledelses- og organisasjonsutvikling ved den franske handelshøyskolen INSEAD, på deres egne hjemmesider.

Rasjonalitet fungerer ikke

Ubevisst destruktiv atferd kan komme til syne på svært mange måter, skriver de Vries. I noen tilfeller kan atferden gå ut over en selv, gjennom for eksempel alkohol eller andre rusmidler. I andre tilfeller kan det gå mer ut over venner og kolleger, både fysisk eller verbalt.

Felles for de begge er imidlertid at atferden ikke er rasjonell eller basert på logikk, men en ubevisst forsvarsmekanisme. Da kan man heller ikke ta tak i problemet med rasjonell argumentasjon, da dette ofte bare forsterker atferden, forklarer de Vries.

Han mener empati og forståelse er den beste inngangsvinkelen.

Den ansatte trenger å forstå hva som er galt, men enda viktigere er det at hen vet at det finnes et trygt og åpent miljø der man kan lufte følelsene sine og bli møtt med forståelse og konstruktive tilbakemeldinger. Der kommer lederen inn, skriver de Vries.

Lederen må spille på lag, og føre en god dialog med den ansatte, og være med på å utforske den destruktive atferden. Gjennom å jobbe sammen på denne måten øker man også sannsynligheten for at den ansatte vil bli motivert til å endre på atferden.

Powered by Labrador CMS