Leder

Asylmottak i utlandet

Frps forslag om at Norge skal opprette asylmottak i andre land, er et billig valgkamputspill. Stort bedre er ikke dagens politikk der vi overlater asylproblemene til Hellas og Italia, skriver redaktør Magne Lerø.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer neppe mer enn 7000 asylsøkere til Norge i år, inkludert kvoteflyktninger. Det lave antallet er nesten blitt et problem fordi det blir for dyrt å opprettholde mottakssystemet på dagens nivå. Fordelen er at vi da kan konsentrere oss om å få integrert de som alt er her. Lite tyder på at det vil komme en stor og ukontrollert strøm av asylsøkere slik som i 2015. Grunnen er at Europa langt på vei har stengt grensene. Avtalen med Tyrkia har sørget for å begrense strømmen av flyktninger til Hellas, men fremdeles kommer det mange. Fortsatt kommer det tusenvis over Middelhavet til Italia. De blir hindret så godt det lar seg gjøre i å komme videre. EU har gitt opp å fordele asylsøkere mellom de enkelte medlemslandene. De truer riktignok de landene som har nektet å ta imot asylsøkere med straffetiltak, men det spørs om det blir noe av det til slutt. Et lands rett til å bestemme over egne grenser står fortsatt sterkt i EU.

Før helgen foreslo Frp at asylinnvandringen til Norge skal stoppe opp. Vi skal stenge grensene helt i en tid der antallet asylsøkere som kommer til Norge er lavere enn på lenge. Og det kommer de med nå, etter at de har sittet i regjeringen i fire år. Dette er ikke annet enn et billig valgkamputspill. Frp vet at de har alt å vinne på at innvandring kommer høyt opp på den politiske dagsordenen. De andre partiene var raskt ute med å skyte ned Frps forslag. Spørsmålet er om de makter å la dette dødfødte forslaget ligge eller om de til stadighet vil ta det opp fordi behovet for å få tatt avstand fra Frp er så stort. Slik kan de andre partiene altså bidra til at Frp får oppmerksomhet og mulig framgang på meningsmålingene.

Listhaug tilbake

Det samme vil sannsynligvis skje når Sylvi Listhaug om noen uker er tilbake etter svangerskapspermisjonen. Hun vil komme med noen utspill som vil får andre politikere til å ta umiddelbar avstand. Dermed kan vi ha det gående igjen, og Frp vil sanke flere stemmer.

Forslaget fra Frp har sider som fortjener en saklig debatt. Det er flere som har tatt til orde for endringer i asylpolitikken i den retning Frp foreslår. Dagens asylpolotikk er moden for utskiftning. Det er for mange som legger ut på en farefull ferd og betaler alt de har i håp om å få et bedre liv i Europa. Menneskesmugling er et gedigent problem. Det dyrt å la mennesker oppholde seg i årevis her i landet før de får endelig svar på asylsøknadene sine.

EU-landene og Norge inkludert, gjør sitt ytterste for å hindre at flyktninger får mulighet til å ta del i asylretten

UDI-direktør Frode Forfang pekte på svakhetene med dagens system for snart et og et halvt år siden.

«EU-landene og Norge inkludert, gjør sitt ytterste for å hindre at flyktninger får mulighet til å ta del i asylretten, blant annet gjennom fysiske grensekontroller og et strengt visumregime. Det er i praksis umulig for en flyktning å ta seg til Europa på lovlig vis i den hensikt å benytte seg av retten til å søke asyl», hevdet han. Det er flere titalls millioner mennesker i verden som kvalifiserer til flyktningstatus ut fra flyktningkonvensjonene. Men EU vil ikke ta imot dem. Befolkningene nekter. Det tilsier en bedre plan for hvem vi vil ta imot og hvor mange.

«Et alternativ er at Europa etablerer bedre og mer omfattende systemer for å screene og vurdere flyktninger før de reiser inn. Da kan man velge ut de mest sårbare og de med størst og mest akutt beskyttelsesbehov, og så overføre disse til europeiske land. I kombinasjon med omfattende hjelp til de som blir igjen, ville et slikt system treffe bedre de reelle behovene og slik sett være mer rimelig og rettferdig», skrev Forfang på bloggen sin.

Det er dette Siv Jensen går inn for, om vi tolker henne velvillig. Spørsmålet er: Hvor mange asylsøkere vi Frp at Norge skal ta imot hvert år? Det er avgjørende. Skal vi ha et system hvor vi mer effektivt holder mennesker ute, må det bety at vi mer effektivt kan ta imot flere enn i dag. Mener Frp at 15.000 hvert år være et passende antall? Frp vil ikke inn i diskusjonen om antall.

Kvoteflyktninger

Norge kommer aldri, som Frp foreslår, til å opprette egne mottakssentraler i Afrika og Midt- Østen. FN gjør det til en viss grad allerede. Norge har sagt ja til å motta kvoteflyktninger fra FN-leire. Et samlet EU vil heller ikke klare å samle seg om et slikt initiativ. I EU snakker de for tiden om «ulike hastigheter» og grader av samarbeid. De land som vil ta ansvar for den uholdbare situasjonen som har oppstått, kunne gått sammen om å opprette felles mottak i Afrika og Midt-Østen. Norge ville helt sikkert fått bli med selv om vi ikke er med i EU.

Det er uholdbar å holde seg med en flyktningkonvensjon som gir mennesker på flukt rettigheter, og samtidig føre en politikk som forhindrer det

Tanken om å opprette et mottak i det nordlige Afrika og føre alle som forsøker å ta seg over Middelhavet tilbake dit, er alt lansert. Det kan ikke utelukkes om strømmen av flyktninger ikke kommer under kontroll.

Frp lanserer sitt forslag som et tiltak for å stramme inn innvandringspolitikken. Å opprette asylmottak i utlandet for at vi skal ta imot flere, er noe annet. Debatten bør ikke føres på Frps premisser. Norge burde utfordre EU til få komme seg ut av den tafattheten som preger dagens flyktningpolitikk. Det er usolidarisk og uansvarlig å overlate problemene til Hellas og Italia. Det er uholdbar å holde seg med en flyktningkonvensjon som gir mennesker på flukt rettigheter, men samtidig føre en politikk som forhindrer det.

Powered by Labrador CMS