Leder

Nicolai Astrup vil ha alle mobiler ut av grunnskolen.Foto: Tore Meek / NTBVis mindre

Magne Lerø: Høyrefolk vil redde barna med mobilforbud

Det minste vi kan gjøre for å beskytte barn mot psykiske skader og sørge for at de tilegner seg kunnskap, er å ta det grepet Nikolai Astrup og Mathilde Tybring-Gjedde tar til orde for – å innføre mobilforbud i grunnskolen.

Publisert Sist oppdatert

Høyrefolk liker egentlig ikke regulering og forbud. De vil gi mennesker frihet til å velge, la den enkelte finne ut av som passer for dem og hva som er i deres interesse. Vi har nok forbud og regler i samfunnet vårt. Derfor sitter det langt inn for høyrefolk å pøse på med mer av det vil alt har nok av.

En slik tilbakeholdenhet mot regulering holder ikke når det gjelder å beskytte barn fra ødeleggende påvirkning, mener Høyres Nikolai Astrup og Mathilde Tybring-Gjedde. De legger fram et forslag på landsmøtet til helgen om å innføre forbud mot mobiler i grunnskolen.


– Foreldre kjenner på avmakt over at skjermtiden øker. Stadig yngre barn bruker sosiale medier, og de eksponeres for innhold som overhodet ikke er laget for barn, sier Nikolai Astrup til Aftenposten. Han har ikke tro på at barn kan regulere bruken selv.

Han peker på at det er dokumentert en klar sammenheng mellom bruk av sosiale medier og psykiske lidelser blant unge, særlig blant jenter.

Mathilde Tybring-Gjedde mener mobilbruk er spesielt ødeleggende for de elevene som allerede sliter med å følge med. Mobilbruk fører påviselig til større vanskeligheter med å kunne konsentrere seg.

Å ta mobilene ut av skoletiden vil føre til at foreldrene vil vente med å gi de unge egen mobil. Da vil den skadelige skjermbruken begrenses.

Unge er blitt suverent gode til å «skrolle og klikke» og finne fram på nettet, men dårligere til å lese lengre tekster og skaffe seg dybdekunnskap.

Derfor vil de også ha mobilforbud i undervisningstiden på videregående skole og at det skal være en aldergrense på 15-16 år for å delta på sosiale medier.

I dag er aldersgrensen 13 år. Det er likevel mange barn helt ned til 8 års- alderen som er på sosiale medier.


Peter C. Frølich som leder resolusjonskomiteen på Høyres landsmøte, sier han kommer til å støtte forslaget, mens Unge Høyre vende tommelen ned. De argumenter med at de ikke vil gi mer makt til staten til å hindre unges kommunikasjon med hverandre og at mobilbruk er foreldrenes ansvar.

Konsekvensene av den høye mobilbruken har forplantet seg til universitetene. Det er for mange studenter som ikke makter å lese lange tekster slik et studium forutsetter.

Betydelig mobil- og skjermbruk ser ut til å redusere mennesker evne til å konsentrere seg uavhengig av alder.

I Sverige har regjeringen gjort helomvending når det gjelder digitalisert undervisning. Læringsutbyttet blir for dårlig når alt skal skje digitalt. Læreboka skal innføres igjen. En bok til hver elev i hvert fag på hvert trinn. Debatten er så vidt i gang i norsk skole.

Politikerne har ivret for digitalisering på fleste mulige områder. Verden blir digital, derfor bør vi alle, inkludert barna, stige inn i den digitale verden jo før jo heller. Det har vært omkvedet.

Resultatet er at vi blir mer psykisk ustabile, mer overfladiske, mer flyktige og litt dummere, ser det ut til.

Det er kolossalt sterke kommersielle krefter som driver fram digitaliseringen. Fram til nå har politikerne stor sett logret for dem og sett at det er penger å spare på å digitalisere.

Politikerne har holdt seg med prat om uheldige sider ved sosiale medier. Nå må de ta grep. Det er bare så pass radikale grep som Nikolai Astrup og Mathilde Tybring-Gjedde tar til orde for, som vil ha effekt.

Powered by Labrador CMS