Samfunn

40 prosent mer brøyting siden 2011

Publisert Sist oppdatert

Sist vinter ble det brøytet til sammen 26,5 millioner kilometer på norske veier. Det er en økning på hele 22 prosent i forhold til vinteren før.

– Hovedårsaken til brøyterekorden er at det vinteren 2017/2018 var mer snø enn normalt i både Region Sør, Øst og Vest sier sjefingeniør Kai Rune Lysbakken i Statens vegvesen tilNationen.

Forrige brøyterekord var vinteren 2015/16 – med til sammen 21,4 millioner kilometer med snøbrøyting.

Snørike vintre i sørlige og østlige deler av landet gir, ifølge Lysbakken, ofte store utslag i både brøyting, sandstrøing og salting.

– Det er nettopp i disse delene av landet vi har den største andelen av høytrafikkerte veier. Disse veiene med stor trafikk har også strengere krav til nettopp vinterdrift, sier Lysbakken.

En fersk rapport fra Statens vegvesen om ressursbruken i vinterdriften viser videre at det de sju siste årene har vært en jevn økning i brøyting på norske veier, til sammen 40 prosents vekst på sju år.

– Veksten fra 16,6 millioner brøytekilometer i 2011/12 til 26,5 millioner brøytekilometer forrige vinter utgjør en økning i brøyting på nesten 10 millioner kilometer i løpet av sju år, sier Lysbakken.

En målsetting om mindre bruk av salt på norske veier vil også, ifølge Lysbakken, kreve både hyppigere og bedre brøyting på veistrekninger med stor trafikk.

– Veier der salt brukes under snøvær, er de veiene der vi også har de strengeste kravene til brøyting, sier han.

Powered by Labrador CMS