Samfunn

Gorm Kallestad / NTB scanpix

420.000 tåler ikke renteøkning over ett prosentpoeng

Publisert Sist oppdatert

En renteøkning på mer enn 1 prosentpoeng er mer enn 420.000 nordmenn klarer å håndtere. Halvparten av dem klarer ingen økning overhodet.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 synes tallene i undersøkelsen som Respons Analyse har utført på oppdrag for banken, er trist lesing.

– Dette burde være helt unødvendig. Når man får boliglån, blir man testet i banken til å kunne tåle en renteøkning på inntil 5 prosentpoeng og likevel klare de vanlige utgiftene. Når så mange sier at de ikke klarer selv en liten renteøkning, har de lagt seg til et altfor høyt forbruk, sier Gundersen til NTB.

Økning kommer

Sentralbanksjef Øystein Olsen varslet torsdag at den rekordlave styringsrenten på 0,5 prosent trolig får sitt første løft om et år.

Olsen la til at det skal skje varsomt. Men samtidig har Norges Bank nå skjøvet tidspunktet for det første rentehoppet et halvt år tidligere fram i tid sammenlignet med hva sentralbanken tidligere har antydet.

Lysere utsikter for norsk økonomi er en av grunnene til at renteøkningen rykker nærmere.

Enklere overgang

Gundersen råder dem som allerede nå vet at de kommer til å slite, til å forberede seg.

– Veldig mange ser ut til å vent seg til det lave rentenivået, slik at alt som er igjen etter at lån og renter er betalt, går til forbruk. De står overfor en tøff omstilling. Men klarer de å stramme inn på forbruket, kan overgangen bli enklere og rentesjokket kan dempes, sier Gundersen.

Tre av ti

Over 1000 personer har deltatt i den elektroniske spørreundersøkelsen, som er utført mellom 6. og 13. desember. Av dem som har boliglån, svarte litt under tre av ti (27 prosent) at deres økonomi vil tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng eller mer.

Syv prosent mener de ikke tåler høyere boliglånsrente enn i dag, og like mange at de tåler en økning på inntil ett prosentpoeng. Det tilsvarer totalt om lag 420.000 låntakere.

Litt under halvparten (45 prosent) sier at de tåler en renteøkning på inntil fire prosentpoeng.

Powered by Labrador CMS