Samfunn

Bankene økte renteinntektene med åtte milliarder i fjor

Bankene tjente i fjor 90,3 milliarder kroner i rente. Det er en økning på åtte milliarder kroner fra 2018.

Publisert Sist oppdatert

Bankenes rentenetto, som er differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, endte i fjor på 90,3 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dermed økte nettoen med 8,9 prosent fra 2018. Årsaken til økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene.

I løpet av 2019 økte Norges Bank styringsrenta fra 0,75 prosent ved begynnelsen av året til 1,5 prosent ved årets slutt. Det gjorde at bankene også satte opp sine utlånsrenter.

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i 2019 var på 62,2 milliarder kroner. Totalresultatet var 61,8 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde minus 0,6 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS