Samfunn

Saksordfører for ulike forslag om forbud mot bemanningsbransjen, Per Olaf Lundteigen (Sp) støtter mer bruk av boikott i norsk arbeidsliv.

– Boikott kan og bør brukes

Saksordfører for venstresidens foreslåtte forbud mot bemanningsbransjen støtter økt bruk av boikott.

Publisert Sist oppdatert

Fredag skrev Dagens Perspektiv om advokatene i Kvale, som mener boikott av useriøse bedrifter som bedriver sosial dumping kan være et godt alternativ til ulike former for forbud mot bemanningsbransjen, slik aktører på venstresiden i norsk politikk ønsker.

Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet er saksordfører for forslagene om forbud som nå er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen.

Han mener hyppigere bruk av boikottlovens bestemmelser i norsk arbeidsliv er en god idé.

– Jeg ser på boikott som en nødbrems som kan - og bør - brukes i enkelte tilfeller, sier han til Dagens Perspektiv.

Lovendring viktigst

Innspillet fra advokatene i Kvale kommer i det Stortingskomiteen går inn i sine to siste uker før fristen for avsigelse av deres innstilling går ut.

De ulike forslagene som foreligger omfatter alt fra geografiske begrensninger til fullstendig forbud mot en hel bransje.

Lundteigen understreker at den norske modellen først og fremst bygger på å forebygge konflikter gjennom lovverk og tariffavtaler.

– Derfor blir Stortingets ansvar å klargjøre og skjerpe inn lovverket, mener han, og vektlegger særlig endringer i arbeidsmiljøloven.

– Dette skal gi forutsigbare regler; altså langt enklere å kontrollere og dermed bruke som grunnlag for straff, sier Lundteigen.

Han håper at lovarbeidet som nå skjer i Stortinget avgrenser bemanningsbyråenes marked til i hovedsak vikarer.

Innvandring på bordet

Dagens Perspektiv får bekreftet at begrensinger av arbeidsinnvandringen også diskuteres i komiteen. Dette er noe Senterpartiet lenge har kjempet for.

– Selvsagt må det diskuteres, det er jo her hovedproblemet ligger, sier Lundteigen.

Han mener det ikke er mulig å sikre den norske arbeidslivsmodellen når det er fri arbeidsinnvandring fra land med helt andre lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsledighet.

– Arbeidsinnvandring utenfor Norden må derfor reguleres for at alle arbeidsføre i Norge kan bli integrert i ett inntektsbringende arbeid som en kan leve av med en fulltids jobb, mener han.

Krf nøler

Arbeids- og sosialkomiteen skal avgi sin innstilling innen 27. februar. Saken skal debatteres i Stortinget 15. mars.

Det er venstresiden, ved Sp, Ap og SV som utgjør flertallet i komiteen med sju representanter. Partiene har imidlertid fremmet ulike forslag.

Høyre og Frp har til sammen fem representanter i komiteen.

Det er imidlertid Krf som har den avgjørende rollen i saken, ettersom de vipper Stortinget. De er ikke er representert i komiteen.

Dagens Perspektiv kjenner til at det er stor uenighet om saken internt i partiet, og at de følger arbeidet i komiteen tett for å nå en beslutning.

Den beslutningen kommer de ikke til å offentliggjøre før tett opp mot avsigelsen av komiteens innstilling, får Dagens Perspektiv opplyst.

Powered by Labrador CMS