Samfunn

Fatih Birol i IEA under en høring i det amerikanske senatet.

De viktigste trendene i World Energy Outlook 2019

Den blir omtalt som en av verdens viktigste klimarapporter. Det internasjonale energibyrået IEAs World Energy Outlook 2019 ble lagt frem i sin helhet onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten er kjent og beryktet for å undervurdere veksten i fornybar energiproduksjon. Mens byrådet i år etter år har gjettet på jevn årlig vekst, har virkeligheten vist at veksten i fornybare energikilder har vært økende, men den effekten at vi i dag har mye høyere fornybar energiproduksjon enn IEA noen gang hadde estimert.

Likevel anses rapporten som en viktig kilde til framskrivninger av det globale energibehovet og leses med lupe både i olje- og energibransjen og blant miljøforkjempere.

Foto Omdiskutert rapport: IEAs World Energy Outlook.

Hovedkonklusjonen i årets rapport er at selv når man tar høyde for alle uttalte energiplaner og planlagte utslippskutt, er det langt igjen til målet om en sikker og bærekraftig energifremtid.

I 2040 vil fortsatt hundrevis av millioner av mennesker gå uten elektrisitet og CO2-utslippene forårsake store klimaendringer.

I dette scenarioet øker energibehovet med 1 prosent per år frem til 2040. IEA anslår at klimautslippene vil fortsette å øke.

I år er det også inkludert et såkalt bærekraftig scenario. Her har man sett på hva som kan gjøres annerledes og som også gjør at man oppnår målene i Paris-avtalen.

– Det er krystallklart i årets utgave at det finnes ikke noen enkle løsninger, sier Fatih Tirol som leder IEA. – Mange teknologier og drivstoff må spille en rolle på tvers av sektorer og økonomier. For å få til det, må vi ha sterkt lederskap fra politikerne. Det er de som tydeligst kan ta ansvar og forme fremtiden.

Det mest effektive man kan gjøre er ifølge rapporten å satse på energisparende tiltak.

Her er flere av trendene i årets rapport:

  • Kull faser ut. Asias etterspørsel etter kull vil øke med 10 prosent innen 2040, mens global etterspørsel vil falle med 60 prosent

  • Oljeskifer øker. Amerikansk produksjon av skiferolje vil trolig holde seg høy lenger enn man forventer. USA vil fortsatt stå for 85 prosent av veksten i global oljeproduksjon mot 2030.

  • Makt flytter. OPEC og Russlands andel av total oljeproduksjon faller fra 55 prosent på midten av 2000-tallet til 47 prosent i 2030.

  • Klimaendringer skaper etterspørsel. Nesten 20 prosent av veksten i globalt energibruk i 2018 skyldtes varmere somre og enkelte veldig kalde dager om vinteren.

  • Energisparing går for sakte. Skal man lykkes med grønn omstilling, kreves effektivitetsforbedringer som gir energisparing på 3 prosent per år. Nå ligger farten på 1,2 prosent i året. Det er også lavere enn snittet siden 2010.

Powered by Labrador CMS