Samfunnsansvar

EL NINO: Store nedbørsmengder kan få kloakkanlegg til å flomme over så forurenset vann lekker ut i drikkevannskilder.

El Niño knyttes til koleraøkning

Skiftninger i værfenomenet El Niño har sammenheng med kolerautbredelsen i Afrika. Det er ny kunnskap som kan redde mange liv, mener forskere.

Publisert Sist oppdatert

Antallet koleratilfeller per år i Afrika er ganske stabilt i perioden 2000 til 2014, men den geografiske fordelingen varierer kraftig. Ny forskning fra John Hopkins Bloomberg School of Public Health viser at i år der værfenomenet El Niño varmer opp det østlige Stillehavet, ligger antall koleratilfeller i Øst-Afrika 50.000 over normalen, mens i år der El Niño ikke er aktiv, ligger antall tilfeller i området 30.000 under normalen. Funnene er presentert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences og er basert på analyser av 17.000 årlige observasjoner fra 3.710 ulike steder i Afrika i perioden 2000 og 2014.

Halvt års advarsel

Det bor 177 millioner mennesker i regionen der kolerautbruddene tar av i korrelasjon med El Niños aktivitet. I noen områder blir det tre ganger flere sykdomstilfeller når El Niño herjer.

Siden El Niños utvikling kan forutsies seks til tolv måneder i forveien, mener forskerne at de utsatte områdene ved hjelp av værprognoser vil kunne forberede seg på smittefare og forhindre kolerautbrudd. Hovedmetodene for å unngå smitte er tiltak for å rense drikkevann og vaksinering.

Fakta om El Niño

  • Værfenomen som oppstår naturlig med 2–7 års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt.
  • Siden fenomenet oftest når sitt høydepunkt ved juletider, har fiskerne i Sør-Amerika i århundrer kalt det for «El Niño» – «guttungen» på spansk, en henvisning til Jesusbarnet.
  • Det motsatte fenomenet, at deler av Stillehavet blir uvanlig kaldt, har i nyere tid fått navnet «La Niña», «jentungen».
  • Fører ofte til mer nedbør i Sør-Amerika, men tørke i Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
  • Kraftige El Niño-er kan også midlertidig øke temperaturen på jorda.
  • I 2016 bidro El Niño, kombinert med menneskeskapte klimaendringer, til en rekke globale temperaturrekorder, særlig det første halvåret.
  • Over 60 millioner mennesker i 13 land trengte nødhjelp på grunn av El Niño i 2016, den kraftigste versjonen av værfenomenet som er registrert.
  • 32 millioner av de rammede var i Afrika.

Kilder: Meteorologisk institutt, NTB.

Urent vann

Kolera er en bakteriesykdom som typisk smitter via urent vann. I perioder med mye regn kan kloakkavløp oversvømmes og lekke ut i drikkevannskilder. I perioder med tørke vil mangel på rent vann gjøre at folk ikke har noe valg utover å drikke vann fra usikre kilder. El Niño kan medføre unormalt store nedbørsmengder, men også det motsatte.

Det finnes en effektiv koleravaksine, men den er dyr og beskytter bare for en kortere periode, og det er ikke nok av den til å vaksinere alle som lever i risikoområder kontinuerlig. Derfor er det nyttig å vite akkurat når smittefaren er stor, slik at disse tidsperiodene kan prioriteres.

Powered by Labrador CMS