Nyheter

Fra venstre: Direktør Runar Wilhelm Henriksen, forbundsleder Vigdis Mathisen, advokat (H) og leder for Arbeidsliv Pål Behrens, og nestleder Arne Fredrik Håstein.

Finansforbundet melder seg ut av YS

Den 19. desember vedtok et ekstraordinært landsmøte at Finansforbundet melder seg ut av YS.

Publisert Sist oppdatert

­– Dette sikrer det direkte partsforholdet vi har med Finans Norge/NHO og en avtalestruktur som er tilpasset finansnæringen også i fremtiden, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en pressemelding.

Utmeldingen av YS trer i kraft fra 1. januar 2025.

Finansforbundet opplyser i at de vil bruke tiden godt frem til utmeldingen trer i kraft. De vil prioritere følgende:

  • Videreføre og utvikle eksisterende tariffavtaler og avtalestruktur med Finans Norge/NHO

  • Etablere løsninger som ivaretar medlemmer i Spekter og Virke på lik linje eller bedre enn i dag

  • Videreføre AFP-rettighetene for medlemmene

  • Reforhandle medlemsfordeler som er minst like gode

  • Jobbe for fortsatt politisk innflytelse i saker som er viktige for medlemmene

Bakgrunnen for at Finansforbundet melder seg ut av YS, er uenighet som har vært mellom Finansforbundet og YS om videreføring av tariffavtalestruktur og partsforhold, etter at Finansforbundets forhandlingsmotpart Finans Norge ble en landsforening i NHO fra 1. januar 2023.

Uenigheten har ifølge Finansforbundet handlet om retten til å tegne og forvalte tariffavtaler i finans.

Et forslag til løsning fra YS 5. desember om å etterkomme Finansforbundets ønske om å videreføre tariffavtalestrukturen endret ikke landsmøtets beslutning.

Powered by Labrador CMS