Nyskaping

De foreslåtte endringene kan bidra til at Europa kan fortsette omleggingen fra fossilt basert til fornybar kraftproduksjon på en mer kostnadseffektiv måte.

Forskere vil forlenge driftsstøtte til fornybar kraftproduksjon

Et SINTEF-koordinert forskningsprosjekt viser at produsentene fortsatt bør skjermes for markedsprisene frem til markedet er godt tilrettelagt for den nye teknologien.

Publisert Sist oppdatert

Framtida til EUs støtteordninger for fornybar energi har vært tema for et europeisk forskningsprosjekt Market4RES, som SINTEF har koordinert.

De konkluderer med at en må forlenge den økonomiske støtten til produksjon av fornybar energi i Europa, såfremt støtten reduseres etter hvert.

Les også: Laveste nivå på investeringene i fornybar energi på tre år

– Men etter hvert som teknologien modnes og øker sin andel i den nasjonale energimiksen, er det viktig å redusere støtten, sier SINTEF-forsker Andrei Morch, som har vært koordinator for prosjektet.

Endrer støtteordningen

Om prosjektets forslag blir fulgt av EU, vil flere tørre å satse på fornybar energi i nærmeste fremtid, tror Morch.

EUs støtteordninger for europeisk fornybar kraftproduksjon ble innført i 2007, og har båret frukter.

Les også: Snur europeisk energi- og fornybarpolitikk på hodet

«Satsingen har bidratt til at rundt en tredjedel av kraftproduksjonen i Europa nå kommer fra fornybare energikilder,» skriver forskningsnettstedet Gemini.

Nå er imidlertid EU reglene for tillatte støtteordninger i endring, og det gamle systemet med faste satser er ikke tillatt for nye kraftprosjekter.

Les også: Statoil gjør sin største investering i fornybar energi noensinne

– Selv om støtteordningen har vært en suksesshistorie, har den også hatt noen negative virkninger, som høyt støttenivå. I tillegg er noen bekymret over at kraftsystemet får en stor andel av produksjon som er avhengig av værforhold. Derfor foreslår prosjektgruppen å endre den eksisterende ordningen slik at vi kan oppnå bærekraftige rammebetingelser på lang sikt, sier Morch.

Les også: Fordobling av fornybar energi i Europa

De foreslåtte endringene kan bidra til at Europa kan fortsette omleggingen fra fossilt basert til fornybar kraftproduksjon på en mer kostnadseffektiv måte. Men hva dette vil si for forbrukerne med tanke på pris, det er det fortsatt for tidlig å si noe om, ifølge SINTEF-forskeren.

Powered by Labrador CMS