Samfunn

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring.

Går mot ny, lukket terrorhøring

Allerede tirsdag kan Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemme seg for en ny, lukket høring om Riksrevisjonens rapport om terrorsikring.

Publisert Sist oppdatert

Statsministeren og flere statsråder tok mandag selvkritikk for at de ikke har gitt et riktig helhetsbilde av arbeidet med terrorsikringen av viktige bygg, installasjoner og infrastruktur. Tirsdag møtes Kontroll- og konstitusjonskomiteens ti medlemmer for å oppsummere høringen. Flere av partiene signaliserer allerede at de har ytterligere spørsmål de vil ha svar på før de vil konkludere om de vil komme med en eventuell kritikk eller mistillit mot regjeringen.

– En lukket høring vil være helt nødvendig dersom Stortinget skal komme til bunns i denne saken. Alle kortene må på bordet, det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NTB.

Gradert materiale

Også lederen i komiteen, Dag Terje Andersen (Ap), har flere spørsmål til regjeringen som han vil ha svar på.

– Jeg mener det er grunnlag for å stille flere spørsmål. Det kan komme i skriftlig form, men jeg avviser heller ikke muligheten for at det blir en lukket høring, sier Andersen.

De fleste av spørsmålene han vil ha svar på gjelder informasjon i dokumenter som ikke kan tas opp i en åpen høring.

Det er Riksrevisjonens kritiske rapport om objektsikring fra 5. juni i år som er bakgrunnen for Stortingets behandling. Den avdekket svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring. Deler av rapporten er gradert materiale.

Minst fire

KrFs medlem i komiteen, Hans Fredrik Grøvan, sier til NTB at han ikke har tatt stilling til behovet for en lukket høring, men vil drøfte det med komiteen tirsdag.

Beslutningen om å avholde en lukket høring kan avgjøres ved at minst en tredel av komiteens medlemmer krever det. Det betyr at minst fire av representantene må stå bak forslaget.

Med en ny, lukket høring blir det fjerde gang siden 2017 Stortinget kaller inn justis- og forsvarstopper og en rekke nåværende og tidligere statsråder til høring om objektsikring.

Powered by Labrador CMS