Samfunn

Leder i Ap Jonas Gahr Støre t.v. og leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum legger fram regjeringsplattformen ved Hurdalsjøen hotell.

Gjentar ikke formulering om at Oljefondet ikke skal være et politisk virkemiddel

I Granavolden-plattformen het det at SPU ikke skal være et politisk virkemiddel. Denne formuleringen gjentas ikke i Hurdalsplattformen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen Støre legger opp til enkelte endringer i Oljefondet, blant annet skal det bli grønnere.

Her heter det at forvaltningen av fondet skal ha «bred legitimitet og være i tråd med interessene og verdiene til det norske folk og de etiske retningslinjene for fondet».

Forvaltningen skal bygge på økonomisk ansvarlighet, åpenhet og langsiktighet og ivareta menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Avtalen understreker at SPU nå skal styrke arbeidet med etikk og redusere negative helse- og miljøpåvirkninger gjennom både forvaltning, investeringer og eierskapsutøvelse.

Regjeringen vil gjøre SPU til ledende i verden innen ansvarlig forvaltning og håndtering av klima- og naturrisiko.

Men fortsatt skal målet være høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko.

SPU skal legge til grunn et langsiktig mål om nullutslipp fra selskapene fondet har investert i. Når et slikt langsiktig mål skal oppnås, er ikke nærmere definert i plattformen.

Samtidig slås det fast at alle endringer relatert til fondet skal forankres bredt i Stortinget.

Politisk virkemiddel

Ingen steder i Hurdalsplattformen heter det at SPU ikke skal være et politisk verktøy.

Det står i kontrast til formuleringen i den forrige regjeringens Granavolden-plattformen der det ble uttrykt eksplisitt at Oljefondet ikke skulle være et politisk verktøy.

Økonomi-professor Kjetil Storesletten sa til Dagens Perspektiv denne uken at neste sentralbanksjef bør bidra til politisk ro om Oljefondet - og om mulig ha ryggrad til å stå imot politisk press.

Regjeringen vil:

  • Skjerpe reglene for når SPU skal trekke seg ut av selskaper, spesielt selskaper som bryter menneskerettigheter og ILO-konvensjoner for arbeidstakerrettigheter.

  • Åpne for at SPU kan investere mer i infrastruktur for fornybar energi og annen klimateknologi innenfor målsettingen om høyest mulig avkastning til moderat risiko.

  • Bruke statens eierskap og SPU for å fremme god skatteetikk

Advarte mot politisering

Avtroppende finansminister Jan Tore Sanner har tidligere advart mot en politisering av Oljefondet. I en kronikk i Nettavisen i 2019 pekte han på politikere på venstresiden som tenkte høyt om å kaste private omsorgsbedrifter ut av Fondet. Det har også vært tenkt høyt rundt en storstilt satsing på utvikling av grønn industri i Norge som vil kreve betydelige midler.

Da fondsmeldingen ble behandlet av Stortinget i 2019 stod Høyre og Arbeiderpartiet sammen om å påpeke at fondet ikke skal være et politisk virkemiddel.

I et høringssvar fra oktober 2020 advarer Norges Bank om å ta inn for mange kriterier til utestengelse i retningslinjene fordi det kan skape usikkerhet rundt om Oljefondet brukes i utenrikspolitikken.

Powered by Labrador CMS