Samfunn

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) avbildet i forbindelse med strandryddedagen tidligere i år. Marin forsøpling vil være blant temaene når han denne uka diskuterer klimapolitikk under et besøk i Kina.

Helgesen til Kina for å snakke om klima

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er i Kina for å undertegne en ny avtale om miljøsamarbeid. Naturmangfold, forurensning og farlig avfall er stikkord.

Publisert Sist oppdatert

Helgesen skal blant annet møte klimautsending Xie Zhenhua og miljøminister Li Ganjie. Han håper samtalene vil revitalisere klimadialogen som opphørte på politisk nivå da Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010.

– Vi skal undertegne en ny avtale og oppdatere miljøsamarbeidet innen forurensning, farlig avfall, naturmangfold, klima og grønn økonomi. I tillegg vil jeg ta opp spørsmål knyttet til marin forsøpling og mikroplast, sier Helgesen til NTB.

Med den nye klimapolitikken til USA under president Donald Trump vil Kina spille en enda viktigere rolle det internasjonale klimaarbeidet, poengterer Helgesen, som også vil diskutere tiltak mot avskoging med sin kinesiske motpart.

– Markedet for tømmer, soya- og palmeolje som fører til avskoging er stort i Kina, og vi vil ta opp tiltak for å begrense bruken av slike produkter, sier han.

Kinas forsøk på å utvikle et velfungerende nasjonalt kvotesystem for klimagasser vil også bli diskutert under Helgesens besøk.

Powered by Labrador CMS