Samfunn

Oljerigger ligger i opplag på Hanøytangen industriområde utenfor Bergen. Oljeindustrien er i trøbbel både på grunn av lave oljepriser og krav om klimakutt. Men Høyre mener næringen fortsatt er viktig for å sikre arbeidsplasser i distriktene.

Høyre etterlyser olje i Aps distriktsløft

Det er bekymringsfull at Ap ikke nevner oljeindustrien når de legger fram det de kaller et distriktsløft, mener distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Publisert Sist oppdatert

Hun påpeker at olje-, gass- og leverandørindustrien sysselsetter flere hundre tusen mennesker i hele Norge.

I sitt ferske distriktspolitiske program lover Arbeiderpartiet arbeidsplasser i hele landet, og viser til industri basert på skog, foredling av fisk og mineralproduksjon. Men oljeindustrien er ikke omtalt i dokumentet.

– Selv om vi skal gjennom en omstilling til grønnere arbeidsplasser, vil fortsatt olje og gass være viktig framover. Det livnærer mange tusen familier i distriktene, sier Helleland til NTB.

Hun kaller det dramatisk for Distrikts-Norge at Arbeiderpartiet utelater denne næringen fra sitt distriktsprogram, og mener det skyldes frykt for å støte fra seg Rødt og MDG.

– De vil kanskje ikke love for mye, for å ikke skuffe Rødt og MDG som vil ha hver sin hånd på rattet i næringspolitikken, sier Helleland.

«Utvikle, ikke avvikle»

Både Miljøpartiet De Grønne og Rødt har hatt krav om en sluttdato i sine programmer, men i Rødt diskuteres det nå å droppe sluttdatoen for ikke å støte industriarbeidere fra selv.

Selv om Arbeiderpartiet har utelatt oljenæringen fra sitt distriktsprogram, er det fortsatt omtalt i forslaget til nytt stortingsprogram.

Her heter det at partiet vil legge fram en ny petroleumsmelding og vil sikre inntekter og arbeidsplasser fra norsk sokkel og et stabilt aktivitetsnivå. Mantraet er at oljenæringen skal utvikles, ikke avvikles.

Likevel synes Helleland det er et urovekkende signal når det altså ikke er nevnt i distriktsprogrammet, og mener det handler om at partiet står i «spagaten» mellom å gjøre klimaforkjemperne og industriarbeiderne til lags. Hun tror heller ikke LO og Fagforbundet er fornøyd med dette.

– Vi burde kunne forvente mer av Ap når det gjelder det å skape jobber i den vanskelige tiden vi er inne i. De bør kunne fortelle hva de vil med olje- og gassindustrien, enn bare å skygge unna, sier distriktsministeren.

– Pyntestatsråd

Stein Erik Lauvås, som er Aps kommunalpolitisk talsperson, avviser kritikken.

– Oljenæringen omtales bredt i vårt programforslag, men er som sådan ikke en ren distriktsnæring, og er derfor heller ikke omtalt i vår distriktsmelding. At en distriktsstatsråd fra Høyre ikke forstår dette, viser bare hvor lite statsråden egentlig forstår av sin egen oppgave. Men slik er det når regjeringen holder seg med en pyntestatsråd for distriktene uten penger og ansvar, sier han til NTB.

Han sier Ap vil sikre oljenæringen forutsigbare rammevilkår, som gjør det mulig med langsiktige investeringer.

– Vi vil bygge ny, grønn industri på skuldrene til denne industrien, og det er derfor avgjørende å ta vare på den viktige kompetansen i næringen, sier han.

Powered by Labrador CMS