Samfunn

Den kinesiske familiepolitikken ble myket opp for fem år siden, men fødselstallene faller likevel.

Ingen babyboom i Kina – fødselstallene faller fortsatt

Kina har løsnet på den strenge ettbarnspolitikken, men den ventede babyboomen uteblir. I fjor sank fødselstallene med nesten en tredel fra året før.

Publisert Sist oppdatert

Etter flere tiår med ettbarnspolitikken endret Beijing reglene i 2016, og det ble tillatt for familier å få to barn. Bakgrunnen var bekymring for kombinasjonen av en aldrende befolkning og en krympende arbeidsstyrke.

I fjor ble det registrert 10,04 millioner fødsler, viser fødselsstatistikk som ble offentliggjort mandag. Året før var tallet 14,65 millioner, ifølge tall som ble lagt fram tidligere denne måneden, og dermed om lag 30 prosent høyere. Fødselstallene synker for fjerde år på rad, ifølge statistikken.

Mandagens tall kan riktignok bli oppjustert noe senere. Antall registrerte fødsler er vanligvis lavere enn det faktiske antallet ettersom ikke alle registrerer barnet umiddelbart.

Av barna som ble født i fjor, var 52,7 prosent gutter og 47,3 prosent jenter.

Kvinner venter

– Fødselstallet er lavere enn antall personer som tok opptaksprøven til universitetene, bemerket en person på plattformen Weibo, det kinesiske alternativet til Twitter. Vedkommende la til at aldring kommer til å bli et alvorlig problem i flere tiår framover.

En annen kalte den lave andelen for «den største krisen den kinesiske nasjonen står overfor».

Kina innførte ettbarnspolitikken på slutten av 1970-tallet i et dramatisk forsøk på å bremse den raske befolkningsveksten.

Beslutningen ble myket opp i 2016, men endringen har ennå ikke resultert i noen babyboom. Kinesiske kvinner er blitt mer frigjorte, noe som innebærer at de oftere utsetter å få barn eller velger å la være. Unge par viser til at levekostnadene øker og mener det har vært manglende politisk støtte til familier.

– Hvis hele samfunnet ser det som en plage å få barn, er det et problem i dette samfunnet, advarte en annen på Weibo.

300 millioner pensjonister

Fødselsstatistikken kommer etter at verdenssamfunnet og den globale økonomien gjennom et år har vært rammet av en pandemi. Mange kinesiske familier er usikre på om de har en sikker jobb å gå til.

I november startet en folketelling, noe som gjennomføres hvert tiende år. Mye av oppmerksomheten har handlet om hvorvidt man kan se en befolkningsøkning etter at reglene for familieplanlegging ble slakket noe på.

Demografieksperter har anslått at det kan ta inntil 15 år før tobarnspolitikken får noen særlig effekt på befolkningsstørrelsen. Samtidig ventes det at antall pensjonister kan nå 300 millioner innen 2025.

Statlige kinesiske medier siterte i desember en tjenestemann som kommenterte at fødselsraten har «falt farlig» og at den ligger et godt stykke under raten på 2,1 barn per kvinne, som er nødvendig for å opprettholde dagens befolkningsnivå.

Powered by Labrador CMS