Samfunn

Fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.v.) vil ha et forbundsvist hovedoppgjør til våren, men møter motbør fra blant andre Trine Lise Sundnes (i midten), som er leder i Handel og Kontor.

LO-forbund lover kamp for samordnet lønnsoppgjør

Fellesforbundet vil ha et forbundsvist hovedoppgjør til våren, men flere LO-forbund varsler kamp for et samordnet oppgjør.

Publisert Sist oppdatert

LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, bekreftet tirsdag at det ønsker et forbundsvist oppgjør.

– Med tanke på hva som står på spill i årets oppgjør, hadde jeg håpet at Fellesforbundet hadde landet på samme konklusjon som Handel og Kontors representantskap gjorde, sier leder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor til NTB.

Hun understreker at hun respekterer Fellesforbundets konklusjon, men varsler samtidig fortsatt kamp for et felles oppgjør.

– I Handel og Kontor jobber vi videre ut fra den marsjordren vårt representantskap har gitt oss. Vi fortsetter å jobbe for at det blir et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger, sier Sundnes.

Handel og Kontor er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer.

– Fortsetter jobben

Også EL og IT Forbundet er blant LO-forbundene som har varslet at de ønsker samordnet oppgjør. Kampen for det vil fortsette, varsler forbundsleder Jan Olav Andersen.

– Vi respekterer at forbundene har ulike innganger og prioriteringer. LO skal til slutt lande på et felles ståsted, så vi fortsetter jobben for våre prioriteringer, sier han til NTB.

De LO-forbundene som ikke vil ha et forbundsvist oppgjør, begrunner det med behovet for en felles front i det betente spørsmålet om pensjon.

– Med tanke på at både AFP og tjenestepensjon ligger i potten, mener vi det ikke er hensiktsmessig med en forbundsvis oppgjørsform, særlig fordi begge disse spørsmålene er av nasjonal interesse, sier Sundnes.

Hun understreker at det er representantskapet i LO som til sjuende og sist vedtar hvilken oppgjørsform det blir. Det skjer 27. februar.

Seriøsitetskrav

Når Fellesforbundet ønsker et forbundsvist oppgjør, blir det erfaringsmessig også utfallet til slutt. At styret landet på denne konklusjonen tirsdag, skyldes det siste av Fellesforbundets tre hovedkrav, nemlig et seriøst arbeidsliv, forklarer forbundsleder Jørn Eggum.

– Pensjon og økt kjøpekraft ville latt seg kombinere med et samordnet oppgjør, men ikke seriøsitetskravet om reise, kost og losji, sa han til NTB tirsdag.

– Da vi likestilte kravene, ble spørsmålet hvilken oppgjørsform som vil gjøre det lettest for oss. I solidaritet med de 20.000 bygningsarbeiderne og 30.000 industriarbeidere våre vil vi være best tjent med å kreve et forbundsvist oppgjør, fremholder han.

Fellesforbundets seriøsitetskrav knytter seg til et behov for å rydde opp i overenskomstens bestemmelser om hvordan kost, reise og losji skal reguleres, ifølge forbundslederen.

Powered by Labrador CMS