Samfunn

Bestumkilen på Skøyen er blant forslagene til pilot for byrådets nye boligpolitikk. Båthavna og ny E18 gjør at det vil ta tid å realisere. Byrådssekretær Rasmus Reinvang lover minst en vestkantpilot.

Lover minst en boligpilot på vestkanten

Hvor er vrient, når er enda vanskeligere.

Publisert Sist oppdatert

Oslos rødgrønne byråd har gått til valg på at «at det skal være variasjon i boligtyper og størrelser slik at mennesker med ulik bakgrunn kan bo over hele byen».

Ja, minst en av pilotene skal komme på vestkanten

Mandag denne uka presenterte byrådet «Nye veier til egen bolig», som skal starte med fem pilotprosjekter. Målet er å gjøre det lettere å komme inn i boligmarkedet. Pilotene skal spres over hele byen og byrådet ser gjerne at den nye boligpolitikken blir en stor sak i høstens kommunevalg.

– Ja, minst en av pilotene skal komme på vestkanten, sier MDGs Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling under byråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Dagens Perspektiv har sett nærmere på realismen i at minst en av boligpilotene skal havne i Oslo vest. Mye tyder på at «minst en» i beste fall betyr «maks en», i alle fall i overskuelig fremtid.

  • Montebello Terrasse 15 var foreslått som pilot, men er allerede utelukket. Der blir det trolig demensboliger i regi av Ullern bydel. I nabolaget utvikler Miliarium Bolig i samarbeid med Fredensborg Bolig det eksklusive boligprosjektet Montebello Terrasse.

  • Bestumkilen, som er trukket fram av byutviklingsbyråden, krever løsninger for både båthavn og ny E18 – og ligger trolig langt fram i tid.

Få alternativer

Hva slags alternativer har Oslo kommune på vestkanten? Det er ikke mange.

LES MER: Her er kunnskapsgrunnlaget for en ny kommunal boligpolitikk i Oslo

Her er adressene til de 18 foreslåtte pilotene

1. Helga Vaneks vei (gnr./bnr. 178/184), 2. Bergkrystallen (del av gnr./bnr. 159/1), 3. Hagegata 30, 4. Montebello terrasse 15, 5. Konows gate 76, 6. Haslevangen 39 (gnr./bnr. 122/187), 7. Kolstadgata 7 og kommunale gårder i bydel Sagene (gnr./bnr. 224/297), 8. Minister Ditleffs vei 22, 9. Neuberggata 11, 10. Refstadveien 100, 11. Mortensrud (gnr./bnr. 180/539), 12. Økern Torg (gnr./bnr. 123/470), 13. Bestumkilen Sjølyst (gnr./bnr. 5/2 og 85 + 3/418), 14. Spireaveien 8, 15. Ormsundveien økogrend, (gnr./bnr. 197/13), 16. Karihaugveien 22, 17. Kakkelovnskroken 3 og 18. Hausmanns gate 40

Kilde: Kunnskapsgrunnlaget for en kommunal boligpolitikk

Foto Dette er de 18 pilotene i Kunnskapsgrunnlaget for en ny politipolitikk: 1. Helga Vaneks vei (gnr./bnr. 178/184), 2. Bergkrystallen (del av gnr./bnr. 159/1), 3. Hagegata 30, 4. Montebello terrasse 15, 5. Konows gate 76, 6. Haslevangen 39 (gnr./bnr. 122/187

– Kunnskapsgrunnlaget ble utarbeidet i 2018 og er bare en av kildene våre i arbeidet med å finne piloter. Vi må se bredere og er i full gang med arbeidet, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang.

De sju første er «piloter som har potensial for å kunne settes i gang på kort sikt.» Kun Montebello Terrasse 15 ligger på vestkanten.

Montebello er ute

I Kunnskapsgrunnlaget heter det om kommunens eiendom i Montebello Terrasse 15: «Lokalt forankret, behovsdrevet pilot for blandet beboersammensetning – Oslo vest». Her ble det vurdert å «etablere borettslag, som kan gi mulighet for utleieboliger med rimelige priser og langsiktige og stabile leieforhold.»

Foto Oslo kommunes eiendom i Montebello Terrasse 15 blir trolig demenshjem, ikke boligpilot for vanskeligstilte. Foto: Boligbygg Oslo KF

Utredningen inneholdt også denne: «Aktører i nabolaget har ønsket å kjøpe eiendommen til egen utvikling og er kritiske til å utvikle kommunale boliger i området.»

– Boligbygg og Ullern bydel jobber med å utrede muligheten for å etablere demensboliger i bygningen. Dersom det bygges demensboliger i den eksisterende bygningen, så er det ikke plass til noe annet der, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad i byrådsavdelingen for byutviklingen.

Byrådssekretær Reinvang bekrefter det samme.

Montebello Terrasse er det tidligere Ullern tuberkulosehjem fra 1934, og har blant annet vært akuttinstitusjon for rusmisbrukere. Planene om mottak for 23 mindreårige flyktninger ble kansellert i 2016. Tomtearealet om lag 6,1 mål. Nå er altså demensboliger det mest aktuelle.

Foto Montebello Terrasse er et eksklusivt boligprosjekt. Prosjekt er under planlegging like ved kommunens eiendom i samme gate. Illustrasjon: Christopher Malheiros, Code arkitektur

Noen steinkast unna planlegger Miliarium Bolig i samarbeid med Fredensborg Bolig det eksklusive boligprosjektet Montebello Terrasse. Bak Fredensborg Bolig står eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen, som granskes av Oslo kommune etter avsløringene i Dagens Næringsliv.

Bestumkilen tar tid

Så til «mulige piloter, foreslått av eksterne». Der er alternativet byutviklingsbyråd Hanne E. Marcussen har trukket fram: Bestumkilen på Skøyen, bydel Frogner:

«Blandet beboersammensetning i Fjordbyen, Oslo vest. Modellen er presentert av Grape i samarbeid med Pådriv og OsloMet for komparativ forskning. Målet er å sikre mangfold i Fjordbyen.»

– Her er det jo båtplasser i dag, så dette vil ta tid, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang.

Ullern båtforening er en av tre båtforeninger som leier areal av kommunen i Bestumkilen. Morten Mejlænder-Larsen er formann i Ullern Båtforening, der det er opptil 10 års ventetid for båtplass.

– Vi prøver å følge med, en pilot her er en veldig dårlig løsning. Vi er jo bekymret, men dette er jo veldig langsiktig – vi ser ikke den konkrete løsningen for oss. Hvordan den endelige planen blir for dette, er det ingen som vet, sier han.

Han forteller at foreningen har fått klare politiske signaler fra kommunen om at det skal bygges ny båthavn til erstatning for den eksisterende, men hvor er høyst uklart.

Småbåtutvalget i Oslo kommune, som består av 20 båtforeninger i Oslo som disponerer kommunal grunn til klubbhus, opplagsplass og til landfeste for sine brygger, skal også denne høsten invitere Oslo-politikerne til møte.

– Her kan det ikke bygges noe før E18 og hele trafikksituasjonen på Skøyen er avklart.

Mejlænder-Larsen er også kritisk til prosessen Oslo kommune har gjennomført.

– Det er ikke lett å ivareta interessene til en båtforening når du stiller på møte med 30 organisasjoner, med alt fra strikkeklubber og husmorforeninger til speidere.

Fortettingsprosjekter

I kommunal regi inneholder Kunnskapsgrunnlaget også to pilotforslag som «kan utforskes videre eller vurderes fram i tid»:

  • Minister Ditleffs vei 22, bydel Nordre Aker: Fortetting/utvikling av tomteareal i tilknytning til en kommunal utleieblokk

  • Neuberggata 11, bydel Frogner: Mulig fortetting/utvikling av tomteareal

Til slutt tilbake til byrådssekretær Rasmus Reinvang:

– Hva slags andre alternativer utover de som finnes i Kunnskapsgrunnlaget ser du på som aktuelle?

– En av kommunens tomter i Bestumkilen er høyst aktuell. Det ser vi nå som vi jobber med områdereguleringen for Skøyen. For øvrig kan jeg ikke kommentere nærmere på dette nå.

«Nye veier til egen bolig»

Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) lanserte mandag byrådets nye boligpolitikk for hovedstaden.

Her er de tre hovedpunktene:

  • Innsats for leiebolig: Lavere leie mot at leietaker gjør enkle drift- og vedlikeholdsoppgaver. Modellen er inspirert av Almenbolig+ som har hatt stor suksess i Danmark de siste årene.

  • Etablererbolig: Kommunen bygger og selger boliger og beholder kommunalt eierskap i en viss andel av boligen, for eksempel 20 prosent. Boligkjøper eier dermed 80 prosent og kjøpspris blir 80 prosent av markedspris. Det samme gjelder ved videresalg.

  • Leie-til eie-boliger: Innenfor etablererbolig-konseptet kan man også gi mulighet for leie-til-eie-løsninger. I praksis blir husleien nedbetaling på boligen, slik at leietaker kan kjøpe boligen på sikt.

Kriterier for å avgjøre om pilotene er vellykkede:

  • Ikke kreve for stor grad av kommunal subsidiering

  • Bærekraftige slik at de kan opprettholdes over tid

  • Kunne skaleres opp og slik bli kraftfulle virkemidler for å gjøre veien inn i boligmarkedet enklere

Kilde: Byrådet i Oslo

Powered by Labrador CMS