eksport

Norske koronaprodukter må ut på verdensmarkedet

Norge trenger flere bedrifter som vrir produksjonen over på det verdensmarkedet trenger akkurat nå. Selv etter at koronakrisen er over, vil behovet for de nye løsningene være der. Flere har allerede greid det!

Publisert Sist oppdatert

Per Niederbach er divisjonsdirektør for Entreprenørskap, vekst og eksport i Innovasjon Norge.

SYNSPUNKT. Vi er inne i en økonomisk krise som blir kraftigere enn de fleste av oss noen gang har opplevd. Nesten ti prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige. Samtidig forventer Norges Bank at norsk fastlandsøkonomi vil svekkes kraftigere enn på noe annet tidspunkt i fredstid siden 1930-tallet. Men alt er ikke bekmørkt. Stadig flere bedrifter ønsker støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle nye typer produkter og tjenester. Eksempler på prosjekter bedrifter søker støtte til nå er helse- og utdanningsteknologi, systemer for beredskap, hjemlevering og digitale møteplasser. Nå gjelder det å eksportere disse løsningene!

Eksport er nøkkelen til velferd

Bare i underkant av seks prosent av alle norske bedrifter eksporterer. Eksportutviklingen i Norge de siste fem årene har vært svakere enn i alle EU- og EFTA-land, og denne krisen legger en ny demper på veksten.

I denne unntaksperioden er det viktig at vi ikke venter på at situasjonen skal normalisere seg, men at vi jobber desto hardere for å skape nye gode løsninger som kan gi landet inntekter og arbeidsplasser fremover.

Noen bedrifter klarer å vri produksjonen over til det verdensmarkedet trenger akkurat nå. Janus har endret produksjonen fra ullstrømpebukser til munnbind. Rayvn har økt eksporten av sin løsning for beredskap og krisehåndtering betydelig, blant annet til en indisk laboratoriekjede som tester for korona. En løsning fra Motitech bidrar til fysisk aktivitet for eldre personer i isolat i flere land. Epiguard eksporterer tildekkede pasientbårer. Attensi eksporterer sine digitale løsninger for opplæring av ansatte til flere store internasjonale selskaper. Pexips videoløsning brukes i 190 land.

Norge trenger slike bedrifter mer enn noensinne. Hele grunnlaget for vår velstand i form av kjøpekraft, høy sysselsetting, god infrastruktur og gode helse- og trygdeordninger avhenger av at vi øker eksporten.

Vi må dekke offentlige velferdsutgifter gjennom minst en dobling av ikke-oljerelatert eksport. Gjennom krisen har tilbakemeldingene vi har fått fra norske bedrifter vært at de som klarer å utnytte digitale løsninger, klarer seg aller best. Norske bedrifter er helt i toppsjiktet i verden innen teknologisk konkurranseevne, og dette må vi videreutvikle og utnytte fremover. Det kraftige oljeprisfallet i kjølvannet av krisen har dessuten vist hvor viktig det vil bli med grønn energi.

Våre internasjonale kontorer får rapporter om en krevende situasjon for norsk næringsliv over hele kloden

Nye markedsmuligheter

Innovasjon Norge sitter tett på norske bedrifter i utlandet med kontorer i nesten 30 land. Våre internasjonale kontorer får rapporter om en krevende situasjon for norsk næringsliv over hele kloden. Som i Norge er det etterspørselsbortfall på tvers av de fleste markeder.

Flere bedrifter peker også på forsinkelser i verdikjeder og mangel på råmaterialer som en vedvarende utfordring.

Mange norske bedrifter er likevel på vei over fra en fase der fokus var overlevelse til en fase der de planlegger og utvikler driften med tanke på fremtiden. De øker innovasjonstakten for å finne nye markedsmuligheter ute i verden. Det er slike foregangsbedrifter vi trenger nå – og vi er klare til å støtte dem. De bedriftene som har fått internasjonal markedsrådgivning fra Innovasjon Norge har 8,2 prosentpoeng høyere vekst i omsetning og 4,1 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn sammenliknbare bedrifter som ikke har benyttet seg av tilbudet, viser en undersøkelse Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Powered by Labrador CMS