Samfunn

Terrorangrepet i København er bare den siste av mange hendelser som gjør Washington-konferansen mot radikalisering sørgelig aktuell.

Obama vert for konferanse om ekstremisme

Oslo (NTB-Nils Myklebost): Terrorangrepet i København er bare den siste av mange ferske hendelser som gjør president Barack Obamas konferanse mot voldelig ekstremisme brennaktuell. Utenriksminister Børge Brende (H) representerer Norge i Washington.

Publisert Sist oppdatert

tillegg til utenriks- og justisministre fra et 60-talls land, FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland er representanter for sivilsamfunnet både i USA og ellers i verden invitert til konferansen, som åpnet tirsdag og varer ut torsdag.

– Vi har mange eksempler på at voldelig ekstremisme brer seg, og det er viktig at det internasjonale samfunnet står sammen for å stanse den, sier Brende og viser til en rekke områder der det bør skapes mer enighet og samarbeid.

Dele informasjon

Utveksling av etterretningsinformasjon er et viktig område, sier han. Dessuten styrking av Schengen-områdets yttergrenser, styrking av kampen mot handel med skytevåpen, kamp mot terrorfinansiering og forebygging av terrororganisasjoners virksomhet på sosiale medier.

– Hvor viktig det siste er, illustreres av at ISIL har 90.000 publiseringer på sosiale medier hver eneste dag, sier Brende til NTB.

Ifølge amerikanske tjenestemenn skal konferansen sette søkelyset på å motarbeide radikalisering, rekruttering til terror og oppmuntring til vold.

Møtet er blitt spesielt aktuelt i kjølvannet av terrorangrepet i Paris, det groteske drapet på en jordansk jagerflyger, likvideringen av 21 egyptiske koptere i Libya og nå til slutt angrepet på Krudttønden og den jødiske synagogen i København i helgen.

Bedre integrert

Tirsdagen er viet innenlandske amerikanske forhold, der religiøse ledere, forskere og representanter for organisasjoner, næringslivet og byene Boston, Los Angeles og Minneapolis skal drøfte tiltak for å hindre radikalisering.

USAs problem med voldelig radikalisering er langt mindre, siden innvandrere med annen religion er bedre integrert enn i mange land i Europa. Men for eksempel i Minneapolis-området har det vært tilfeller av at unge somaliere har reist til Somalia for å slutte seg til al-Shabaab.

Onsdag kommer også representanter for sivilsamfunnet i andre land til orde.

Nordiske deltakere

Blant dem er Linda Alzaghari fra Minotenk som jobber med strategier for å motarbeide ekstreme miljøer, og overborgermester Jacob Bundsgaard i Aarhus som skal fortelle om samarbeidet mellom flere avdelinger av kommunen og politiet for å bekjempe radikalisering.

Torsdag er møtene på ministernivå, og Brende er blant deltakerne, sammen med andre ministre og sivilsamfunnet.

Terror – ikke religion

President Obama, som har tatt initiativ til møtet, skal selv tale to ganger i løpet av konferansen.

USA er blitt kritisert for ikke å nevne islam i omtalen av konferansen når det er nettopp islamistiske ekstremister som står bak de stadig mer oppsiktsvekkende terroraksjonene den siste tiden.

Men kilder i administrasjonen understreker at det ikke er religion de vil bekjempe, men terror, og i bakgrunnsbrifinger med pressen viser de til at det er mye å lære fra kampen mot andre typer terrorisme tidligere.

Powered by Labrador CMS