Samfunn

Økt satsing på vind- og solenergi må til dersom verden skal ha håp om å nå målene fra Parisavtalen, konstaterer Det internasjonale energibyråets (IEA).

Overgangen til ren energi går for tregt

Verdens overgang til ren energi går fortsatt for tregt til at klimaløftene kan oppfylles, og det kan resultere i mer ustabile priser, advarer IEA.

Publisert Sist oppdatert

– Vi investerer ikke nok til å kunne møte framtidas energibehov, og usikkerhet vil prege tida som kommer, sier lederen i Det internasjonale energibyråets (IEA), Fatih Birol.

– Det er store sosiale og økonomiske fordeler ved å få fortgang i overgangen til ren energi, og enorme kostnader ved ikke å foreta seg noe, sier han.

IEA anslår i sin årsrapport at investeringene i ren energi og infrastruktur må mer enn tredobles over de neste ti årene for at verdenssamfunnets klimaløfter skal kunne nås.

Klimatoppmøte

Neste måned samles verdens ledere til klimatoppmøte i Glasgow – COP26 – og kommer der under nytt press for å sette i verk tiltak for å bremse utslippene av klimagasser og oppfylle Parisavtalen fra 2015.

Målet i Parisavtalen er å begrense den globale oppvarmingen til 2,0 grader fra førindustrielt nivå, men det britiske vertskapet håper å få gjennomslag for å revidere dette til 1,5 grader under COP26.

Om et slikt mål er oppnåelig, er fortsatt et åpent spørsmål. IEA konstaterer at det satses stort på fornybare energikilder som sol og vind, samtidig med at det ble solgt rekordmange elektriske biler i verden i 2020. Dette til tross for at verdensøkonomien bremset kraftig opp som følge av koronapandemien.

– Prosessen med overgang til ren energi går likevel altfor sakte til å kunne få de globale utslippene helt ned mot null i 2050, konkluderer IEA. Dette må til for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, tror byrået.

To scenarioer

IEA har analysert to mulige scenarioer:

Tiltakene som alt er satt i gang eller varslet i en rekke land, vil i 2050 globalt sett gi samme utslipp som i dag som følge av økonomisk vekst i utviklingsland. Det vil resultere i en global oppvarming på 2,6 grader fra førindustrielt nivå i 2100.

Det andre scenarioet tar hensyn til løftene om nullutslipp som mange land har gitt, noe som vil kreve en dobling av investeringene i ren energi det neste tiåret. Dersom disse løftene oppfylles, vil etterspørselen etter fossilt brensel nå toppen i 2025 og utslippene av skadelige klimagasser falle med 40 prosent fram mot 2050.

Den globale oppvarmingen vil likevel bli på 2,1 grader i 2100, noe som vil være en klar forbedring, men likevel langt mer enn målet i Parisavtalen.

Må tredobles

– For å nå det målet må investeringene i ren energi og infrastruktur mer enn tredobles i løpet av det kommende tiåret, sier Birol.

– Og rundt 70 prosent av disse investeringene må skje i utviklingsland, legger han til.

Men en stor del av disse investeringene, vil betale seg selv, understreker IEA.

– Over 40 prosent av utslippskuttene vil komme fra tiltak som betaler seg selv, som økt effektivitet, reduserte lekkasjer, eller satsing på sol- og vind på steder der dette alt er den mest konkurransedyktige energiteknologien, konkluderer byrået.

Powered by Labrador CMS