Samfunn

Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er skuffet og forbannet etter årets trygdeoppgjør.

Pensjonistene vender statens tilbud ryggen

Publisert Sist oppdatert

En økning i pensjonen på 4.600 kroner er skuffende lavt, mener Pensjonistforbundet. Ingen av organisasjonene signerer årets trygdeoppgjør.

– Pensjonistenes totale økonomi er styrket gjennom statsbudsjettet og nå gjennom trygdeoppgjøret, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) etter møtet med partene i trygdeoppgjøret torsdag ettermiddag.

– Vi er skuffet og litt forbannet. Vi hadde forventet at regjeringen møtte kravet fra samtlige organisasjoner om at vi i hvert fall skal ha det samme som lønnstakerne, uttalte Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Kjøpekraft uendret

Hauglie oppsummerer årets trygdeoppgjør slik:

– Summen av alt vi gjør er at kjøpekraften opprettholdes. Pensjonene øker med 4.600 kroner for hver person og totalt styrkes trygdebudsjettet med 5,5 milliarder kroner, sier statsråden.

Hauglie viser videre til at regjeringen tidligere i år økte utbetalingen til gifte og samboende pensjonister med til sammen 8.000 per par, og at forliket med KrF og Venstre ga 4.000 ekstra til enslige minstepensjonister.

Mye dårligere ut

Davidsen sier at måten pensjonene reguleres på, med et fratrekk fra gjennomsnittlig lønnsvekst, fører til at pensjonistene blir hengende etter.

– Med høyere prisvekst enn lønnsvekst kommer pensjonistene mye dårligere ut enn lønnstakerne, konkluderer han.

Hauglie forsvarer ordningen:

– Nå har det vært flere ulike måter å regulere pensjonene på gjennom årene. Vi har sett at dagens måte sikrer at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut i gode år, mens krevende år også gjenspeiles i pensjonene. Dette står et bredt stortingsflertall bak, sier hun.

Håp om omkamp

Årets oppgjør gir en inntektsvekst på 2,01 prosent i løpende pensjonsutbetalinger.

Pensjonistforbundet poengterer at ventet prisvekst i revidert nasjonalbudsjett er på 2,8 prosent. Det er dette anslaget som er blitt lagt til grunn for trygdeoppgjøret.

– Prinsippet som Stortinget har lagt til grunn er at pensjonene skal opprettholde kjøpekraften. Derfor må dette oppgjøret til Stortinget. De må nå finne ut hva de vil gjøre med dette, sier Davidsen.

SVs Kjersti Bergstø er enig.

– De siste 25 årene har trygdeoppgjøret kommet til Stortinget som en egen sak. Nå prøver Frp å lekke lokk på trygdeoppgjøret ved å ta det utenom Stortinget. Det er historieløst og respektløst overfor pensjonistene, sier hun.

SV fremmet torsdag et forslag om at regjeringen må legge trygdeoppgjøret fram for Stortinget.

– Da kan ikke Frp skjule seg for kritikken om at pensjonistene nå får mindre å leve for, sier Bergstø.

Ofrer enslige

Unios forhandlingsleder Erik Orskahug sier at regjeringen ofrer enslige alderspensjonister i årets oppgjør.

Mens gifte og samboende får en økning i grunnpensjonen fra 0,85G til 0,90G fra 1. september, blir resultatet på årsbasis et lavere realinntektstap enn for de enslige alderspensjonistene.

– Enslige alderspensjonister får en realinntektsnedgang på 1,1 prosent i år, mens gifte og samboende vil få om lag det halve tapet. Det blir andre år på rad at alderspensjonistene får realinntektstap, sier Orskaug.

Trygdeoppgjøret omhandler inntekten til over 868.000 alderspensjonister, 317.100 uføre og en rekke andre grupper.

Powered by Labrador CMS