Nyheter

E16 ved Vaksdal er blant landets mest rasutsatte veistrekninger.

Prislappen for Norges mest rasfarlige strekninger er 14 milliarder

Totalt 14,2 milliarder kroner er prisen for å sikre de ti mest rasfarlige strekningene på riks- og fylkesveinettet, ifølge beregninger Naf har gjort.

Publisert Sist oppdatert

­– Det haster å sette i gang skredsikring av flere strekninger, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Summen fordeler seg på 8,7 milliarder kroner på riksveier og 5,5 milliarder kroner på fylkesveier, ifølge oversikten. Den tar utgangspunkt i tall fra Statens veivesens oversikt over skredpunkt som er levert inn til Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal transportplan.

– Mange av de mest skredfarlige strekningene er i Vestland fylke, spesielt på riksveiene. Dette er veier der faren for ras er høy og hvor en hendelse kan få store konsekvenser, sier Handagard.

– Toppen av isfjellet

Hvis alle skredpunkt med høy og middels faregrad skulle sikres, ville det koste totalt 95 milliarder kroner, opplyser Naf.

Behovene er store også i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal. Skredfaktor beregnes ut fra hvor sannsynlig det er at det går ras. Man ser på hvilke konsekvenser det kan få ut fra hvor mye trafikk det er på stedet, mulighet for omkjøring og andre faktorer.

– Dette er bare toppen av isfjellet. På riksveiene er det 78 steder med høy skredfaktor, og på fylkesveiene er tallet 123. I tillegg kommer en rekke steder med middels eller lav faregrad, der det fortsatt er behov for tiltak, sier Handagard.

Behov for tunnel

På mange utsatte strekninger er det behov for tunnel eller ny trasé for å sikre veien.

– I tillegg til de store investeringene som trengs på noen av de mest rasfarlige strekningene, er det mye som kan gjøres med mindre tiltak. Varsling, sikring av terrenget og andre utbedringer kan gjennomføres relativt raskt, om midlene kommer på plass, sier Handagard.

Dette er de farligste veiene

Riksveier etter skredfaktor:

 • Rv 13 Kvassdalen – Vestland
 • Rv 13 Osgjelet – Vestland
 • Rv 5 Skredvikja – Vestland
 • E16 Vaksdal – Vestland
 • Rv 13 Byrkjenes – Vestland
 • Rv 15 Grasdalen – Vestland
 • E 10 Presteneset 1 – Nordland
 • E10 Kvanndalen – Nordland
 • Rv 13 Øvre Lonevatn – Vestland
 • Rv 13 Ygningsdalshamrane – Vestland

Fylkesveier etter skredfaktor:

 • Fv 5744 Navelsakerstranda – Vestland
 • Fv 5829 Otterdalsstranda – Møre og Romsdal
 • Fv 613 Gaularfjellet – Vestland
 • Fv 5723 Merkingsgjølet – Vestland
 • Fv 7594 Myrlandsfjellet – Nordland
 • Fv 5625 Skjerdalsberget – Vestland
 • Fv 8830 Store Lerresfjord – Finnmark
 • Fv 5724 Heimefonna – Vestland
 • Fv 49 Snauhaugtunnelen – Vestland
 • Fv 49 Tokagjeltunnelen – Vestland
Powered by Labrador CMS