Nyheter

De siste tallene fra Nav viser at 145.174 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utløpet av juni.

Regelendring bidrar til flere AAP-mottakere

4,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av juni. Tallet har økt siden mars 2020.

Publisert Sist oppdatert

­De siste tallene fra Nav viser at 145.174 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utløpet av juni. Det er en økning på 2050 personer i 2. kvartal. I 1. kvartal var økningen over 3700.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte ser økningen i sammenheng med at det siden i fjor sommer har vært endringer i regelverket.

Får ny periode på AAP

– Mange av dem som når makstid på AAP, får fortsette på ytelsen som følge av regelverksendringene i juli 2022, blant annet fjerning av karensperioden. Dette fører til at flere blir værende på ytelsen etter makstid, fordi de har fått innvilget ny AAP-periode, sier Holte i en pressemelding.

Størst har økningen vært i Oslo, der økningen i AAP-mottakere det siste året har vært nesten 1700 personer eller 10,7 prosent. Blant de øvrige fylkene var det stor prosentvis økning i Vestfold og Telemark (10,5 prosent) og Nordland (10 prosent).

Fylket med høyest andel registrert med AAP, er Agder. Der er 5,4 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18 til 66 år AAP-mottakere.

Flere med nedsatt arbeidsevne

En annen medvirkende faktor er at det blir flere og flere registrert med nedsatt arbeidsevne.

I juni 2023 var 212.100 personer registrert med nedsatt arbeidsevne, som er det høyeste antallet siden juni 2012.

Ifølge Nav startet økningen under pandemien etter flere år med jevn nedgang.

Powered by Labrador CMS